Yllättävät työvuoromuutokset hankaloittavat hoitajan arkea – vahvistettuun työvuoroluetteloon saa tehdä muutoksia vain tietyissä tapauksissa

Monissa hoitoalan työpaikoissa vuorotyö ja muutoinkin vaihtelevat työvuorot ovat osa työn luonnetta. Jokaiselle työpaikalle onkin laadittava työvuoroluettelo, jos työtä tehdään vaihtelevina työaikoina. Työvuoroluetteloihin tehdyt yllättävät muutokset rajoittavat hoitajien oman elämän hallintaa ja kuormittavat voimavaroja.

Työvuoromuutokset hoitoalalla

Jos työvuoroluettelon muutos johtaa ylityön tekemiseen, työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. Kuvat: Mostphotos, kuvayhdistelmä Robert Ottosson

Teksti Riina Kurkinen, sopimusasiantuntija-tutkija

Kirjallinen työvuoroluettelo on annettava viimeistään viikkoa ennen työvuoroluettelon alkamista. Työviikko ja työaikajakso alkavat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 00.00, ellei toisin ole sovittu. Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi ennen vuorokauden vaihtumista maanantaiksi. Työvuoroluettelon saa aina antaa tiedoksi aikaisemminkin kuin viikkoa ennen työaikajakson alkamista, mutta työvuoroluetteloiden julkaisu ei saa myöhästyä.

Työvuoroluettelon avulla työntekijä tietää, milloin ja mihin aikaan hänen työvuoronsa on kullekin päivälle merkitty. Ajoissa tiedoksi annetuista ja sovituista työvuoroista kiinnipitäminen lisää elämään ennakoitavuutta, mahdollistaa vapaa-ajan suunnitelmien tekemisen ja varsinkin vuorotyössä lastenhoitoaikojen ilmoittamisen varhaiskasvatukseen. Jatkuvat muutokset rajoittavat hoitajien oman elämän hallintaa ja kuormittavat voimavaroja. Arki hankaloituu ja varsinkin usein toistuvat muutokset aiheuttavat mielipahaa varsinkin silloin, jos muutoksista ei ole neuvoteltu työntekijän kanssa.

Periaate on, että työvuoroluettelo sitoo työnantajaa. On tärkeää, että työntekijät voivat luottaa vahvistettuihin työvuoroluetteloihin. Vahvistettuun luetteloon voi tehdä muutoksia vain perustellusta syystä tai työntekijän suostumuksella. Työehtosopimuksissa ei kuitenkaan ole tarkkaa ohjeistusta siitä, millainen tilanne oikeuttaa työnantajan tekemiin muutoksiin. Perustellun ja painavan syyn olemassaolo harkitaan jokaisella kerralla erikseen. Toiminnan kannalta välttämättömillä muutoksilla voi olla perusteltu syy, mutta muutamien työntekijöiden sairauspoissaolojen ei pitäisi vaikuttaa suunniteltuihin työvuoroihin. Henkilöstömitoituksen tulisi olla siltä osin kunnossa, että sairauspoissaolot eivät automaattisesti aiheuta muutoksia työvuoroihin.

Ylityöstä saa kieltäytyä

Jotkut tilanteet ovat kuitenkin selkeämpiä kuin toiset. Mikäli työntekijä on jo ehtinyt aloittaa työvuoronsa, alkanutta työvuoroa ei voi enää muuttaa tai peruttaa. Selvää kuitenkin on, että mikäli työvuoroluettelon muutos johtaa ylityön tekemiseen, työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. Työnantaja ei saa tehdä muutoksia teetetyn ylityön häivyttämiseksi. Muutokset eivät saa myöskään johtua työtuntien alittumisesta. Yllättävien työvuoromuutosten syynä voi olla tapa, jolla yritetään välttää ylitöiden syntyminen.

Työvuoromuutoksista tulisi kuitenkin pyrkiä sopimaan ja keskustelemaan myös silloin, kun työnantajalla on perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa. Usein suurin mielipaha aiheutuu siitä, että muutoksesta ei ole keskusteltu työntekijän kanssa. Jos työnantaja muuttaa perustellusta syystä työvuorolistaa ja se on työehtosopimuksen mukaan mahdollista, työnantajan pitää ilmoittaa muutoksesta työntekijälle. Pelkästään työvuorolistaan tehty muutos ei ole riittävä, vaan asiasta on ilmoitettava henkilökohtaisesti. Mielipaha on taattu myös silloin, kun muutoksesta ei ole tiedotettu, vaan työntekijä itse huomaa muutoksen työvuoroluettelosta. Tällöin riskinä on myös se, että tieto muutoksesta ei saavuta työntekijää ajoissa.

Lyijykynää ei suositella

Joskus työvuoroluettelossa voi olla virhe. Jos työnantaja huomaa virheen, virheellisen työvuoroluettelon saa korjata. Tällöin muutoksista tulisi jälleen pyrkiä sopimaan ja ennen kaikkea tiedottamaan työntekijää häntä koskevista muutoksista niin pian kuin mahdollista. Yhtä lailla työvuoroluettelon virhe pitää korjata, jos työntekijä huomaa siinä virheen. Muutokset on merkittävä selkeästi työvuoroluetteloon. Yhteisen työvuoroluettelon ylläpitoon ei voi suositella lyijykynää.

Vuorojen vaihtaminen työntekijöiden kesken

Työvuoroluettelo sitoo myös työntekijää. Toisaalta joskus työntekijällä voi olla tarve saada muutos jo vahvistettuun työvuoroluetteloon. Työpaikoilla on varmasti olemassa pelisäännöt tällaisia tilanteita varten. Käytännöt ovat syytä olla kaikille selvät. Tarvittaessa ne täytyy käydä uudelleen läpi tai pelisääntöihin on tehtävä muutoksia. On työpaikkoja, joissa työvuorojen vaihtaminen oma-aloitteisesti työntekijöiden kesken on varsin vapaata. Toisissa työpaikoissa vaihtaminen saattaa olla jopa kiellettyä. Voi myös olla, että työvuorojen muutostarpeista tulee keskustella ensin esimiehen kanssa. Olivatpa säännöt millaiset tahansa, niiden puitteisessa on työntekijän toimittava. On myös syytä huolehtia riittävän lepoajan toteutumisesta kaikissa työvuoromuutoksissa. Työnantajalla on siitä toki lopullinen vastuu, mutta muista itsekin tarkkailla lepoaikojasi.

Lue myös:

”Kaikkien ei tarvitse tulla aamuvuoroon kello seitsemän” – Uusi työaikalaki ei kumoa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, vaan hoitajien työvuoroja kannattaa porrastaa

Saako työnantaja tehdä muutoksia työvuorolistoihin? Muista nämä asiat työajoista ja sijaisjärjestelyistä

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa