Näkökulmia

Kävelyä ja jumppaa – iäkkäiden kaatumiset vähenevät ja liikuntakyky paranee harjoitusten avulla

Hyviä vanhusten hoitopaikkoja on edelleen – Tänne minäkin haluaisin töihin

Voiko surun vaatimaa myötätuntoa opetella vai vaatiiko se henkilökohtaisen surukokemuksen?

Pienet tapahtumat, isot ilot – arkea piristävät poikkeamat voivat jäädä ikäihmisten mieleen jopa vuosiksi

Olemmeko tyttöjä vai naisia – miksi emme osaa selvittää vaivaavia asioita kasvotusten?

Yksinäisyyden monet kasvot – Yksinäisyyden tunne koskettaa erityisesti muistisairaita

https://www.superlehti.fi/wp-admin/

Luetuimmat artikkelit

Tarvitaanko vanhusten hoivaa?

Yksinäisyyden monet kasvot – Yksinäisyyden tunne koskettaa erityisesti muistisairaita

Rakkaus kantaa – jokaisella ikäryhmällä on oma tapansa rakastaa

Sanoilla on voimaa

Omaiset – ilo vai riesa? Tutkimukset osoittavat yksiköiden välisiä eroja suhtautumisessa omaisiin

Vanhojen arvot