Ammatissa

Pienenkin lapsen osallisuuteen tulee panostaa: ”Lapsi oppii, että hänen mielipiteillään on merkitystä ja että saa olla oma tahto”

Painoindeksin tulisi vaikuttaa hoitopäätöksiin – hoitopaikasta ei aina löydy riittäviä apuvälineitä

Hoitajille ei anneta riittäviä eväitä turvalliseen lääkehoitoon

Hoitotyöhön saadaan lisää ergonomiaa tukemalla asiakkaan omatoimisuutta

Miten kohdata päihderiippuvainen ihminen?

Tanja Lähteenmäki suunniteli lähihoitajille seksuaaliterveyden opetusmateriaalin: ”Seksuaalisuus ei katoa ihmisestä iän tai vamman myötä”

https://www.superlehti.fi/wp-admin/

Luetuimmat artikkelit

Miten kohdata maaninen ihminen?

HaiPro-ilmoitus on hoitajan työväline

Miten kohdata psykoottinen ihminen?

Miten kohdata itsetuhoinen ihminen?

Kymmenen vinkkiä, joiden avulla vähennät aivojen ylikuormitusta hoitotyössä

Tanja Lähteenmäki suunniteli lähihoitajille seksuaaliterveyden opetusmateriaalin: ”Seksuaalisuus ei katoa ihmisestä iän tai vamman myötä”