Ammatissa

Innokkaat ympäristövastaavat jäävät työpaikoillaan yksin – Hoitotyö ei kanna ympäristövastuutaan

Karsitaan päiväkotien sääntöviidakot ja puhutaan toisille arvostavasti – Nämä neljä asiaa lisäävät lasten ja kasvattajien hyvinvointia

Etähoidossa korostuu kuntouttavat työote – etätapaamiset täydentävät kotihoidon kokonaisuutta

Kitkakengät jarruttavat kotihoidon työtapaturmia – hoitajien sairauspäivät vähentyneet selvästi

Lähihoitajien kysyntä henkilökohtaisina avustajina kasvaa – Työntekijälle ei ole ongelmatonta, että avustettava toimii itse työnantajana

Saattohoitoa kuvataan usein sievistellen – saattohoitotyö on silti paljon muutakin kuin kuolemaa

https://www.superlehti.fi/wp-admin/

Luetuimmat artikkelit

Miten kohdata maaninen ihminen?

Miten kohdata psykoottinen ihminen?

Erityisherkkä lapsi reagoi ympäristöönsä muita voimakkaammin – Hoitaja voi auttaa säätelemään kuormitusta

HaiPro-ilmoitus on hoitajan työväline

Miten kohdata aggressiivinen ihminen?

Näitä ominaisuuksia hyvältä työntekijältä odotetaan