Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairastumisensa vuoksi. Vuosiloman siirtämisessä on kuitenkin joitakin rajoituksia. SuPerin lakimies vastaa loman siirtämistä koskeviin kysymyksiin.

Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Kuluuko vuosiloma normaalisti, jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana?

Kyllä kuluu. Vuosiloma ei siirry automaattisesti, jos sitä ei ole työnantajalta pyydetty. On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan välittömästi työnantajalle ja toimittaa selvityksen työkyvyttömyydestään, jos työnantaja sitä vaatii.

Työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa myös silloin, jos hänellä on etukäteen tiedossa, että hän joutuisi lomansa aikana sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen, jonka aikana hän on työkyvytön.

Mainos

Onko vuosiloman siirtämisessä jotain rajoituksia?

Omavastuupäivät, joista puhutaan myös karenssipäivinä, voivat rajoittaa vuosiloman siirtämistä silloin, kun työntekijä sairastuu loman aikana. Vuosiloma siirtyy tällöin vasta omavastuupäivien kulumisen jälkeen. Ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta työntekijään sovelletaan. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n ja Avaintyönantajat AVAINTES:n piirissä olevilla työntekijöillä ei ole omavastuupäiviä. Näissä työehtosopimuksissa on sovittu, että työntekijällä on oikeus siirtää loma sairastumisensa vuoksi kokonaan.

Sen sijaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen SOSTES:n ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen TPTES:n piirissä olevien työntekijöiden vuosilomasta voidaan pidättää maksimissaan 6 omavastuupäivää. Omavastuupäivät eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että työntekijällä olisi vähemmän kuin 4 viikkoa vuosilomaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei omavastuupäiviä ole, jos työntekijällä on vuosilomaa 4 viikkoa tai vähemmän.

Jos sairastuu jo ennen vuosiloman alkua ja pyytää vuosiloman siirtoa, ei omavastuupäiviä tule.

Miten vuosilomaa siirretään, jos työntekijä sairastuu?

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana, hänen tulee ilmoittaa asiasta viivytyksettä työnantajalle ja pyytää vuosiloman siirtoa. Työntekijän on myös toimitettava selvitys työkyvyttömyydestään, yleensä lääkärintodistus, jos työnantaja sitä vaatii. Pyyntö vuosiloman siirtämisestä kannattaa tehdä aina kirjallisesti.

Artikkeli on julkaistu SuPerissa 3/21.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa

Miksi saan suurempaa lomapalkkaa kuin työkaverini, vaikka teemme samaa työtä? SuPerin asiantuntija vastaa