Viisi vinkkiä vähentää työn psykososiaalista kuormitusta

Kuormittaako työ liikaa? Se voi aiheuttaa väsymystä, uupumusta, arvottomuuden tunteita, unettomuutta, masennusta, kroonisia sairauksia ja sairauspoissaoloja. SuPerin sopimusasiantuntija Niina Laitinen antaa viisi vinkkiä, miten psykososiaalista kuormitusta voi vähentää lähihoitajan työssä.

Hoitajat keskustelevat.

Aito avoimuus voi olla yllättävän vaikeaa, mutta avoimuustaitoja voi opetella. Työyhteisön kannattaa yrittää luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa sanoa ääneen raskaaksi kokemiaan asioita. Kuva: Mostphotos

Teksti Minna Lyhty

1. Tunnistakaa kuormittavat tekijät

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä on useita, kuten kohtuuton vastuu, vaikeat vuorovaikutustilanteet, jatkuva valppaana olo, liiallinen työmäärä, epäselvät tehtäväkuvat, yksin työskentely, vuorotyö, esimiehen tai työyhteisön puutteellinen tuki, syrjivä kohtelu, melu ja sisäilmaongelmat. Tärkeää on tunnistaa, millaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä on omassa työssä. Yksittäisen kuormittavan tekijän kanssa usein pärjää. Kun niitä on useita, riski haittoihin kasvaa. Esimerkiksi jos työyhteisössä on liian vähän työntekijöitä, huono ilmapiiri ja johtamisongelma, vaikutukset työntekijän jaksamiseen ovat väistämättömät.

2. Opetelkaa puhumaan avoimesti työyhteisössä

Aito avoimuus voi olla yllättävän vaikeaa, mutta avoimuustaitoja voi opetella. Työyhteisön kannattaa yrittää luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa sanoa ääneen raskaaksi kokemiaan asioita. Silloin voidaan puuttua ennaltaehkäisevästi kuormittaviin tekijöihin.

3. Johtamistaidot kuntoon

Esimiehen rooli psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämisessä on äärimmäisen tärkeä. Hyvä esimies kannustaa työntekijöitä avoimeen keskusteluun. Hän kuuntelee herkällä korvalla työntekijöiden kokemuksia sekä ryhtyy ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin viipymättä. Nykypäivänä ylhäältä alaspäin johtaminen ei toimi. Valmentavassa johtamisessa otetaan työpaikan kaikki resurssit paremmin huomioon.

Mainos

4. Kehittäkää työyhteisötaitoja

Toimiva tiimi luo itse parhaat toimintamallit. Niitä ei voi antaa ylhäältä päin, vaikka toki yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä tarvitaan. Yhteisöllisyyden merkitys on valtava. Jos työntekijällä on hyvä olla työtiimissään, hän on valmis huolehtimaan tiimin hyvinvoinnista ja myös joustamaan tarvittaessa.

5. Tehkää säännöllisesti riskien arviointia

Työturvallisuuslaki määrää tekemään työpaikalla riskien arvioinnin, jossa omana osanaan ovat psykososiaaliset riskit. Työntekijät ja esimies käyvät yhdessä läpi kaikki työhön liittyvät riskitekijät. Esimerkiksi vaarana voi olla talvella liukas, jäinen piha-alue. Kun asia tunnistetaan, työnantajan on tehtävä asialle konkreettisesti jotain, esimerkiksi pihaa aletaan hiekoittaa paremmin. Riskejä ei voida aina poistaa, mutta ne pitää minimoida. Mitä paremmin riskeihin valmistaudutaan, sitä turvallisemmaksi työntekijät tuntevat olonsa. Riskien arviointi olisi hyvä tehdä vuosittain.

SuPerin sopimusasiantuntija Niina Laitinen puhui aiheesta SuPerin Työsuojelupäivillä, jotka pidetään 10.-11.10.2023.

Lue myös:

Kriisin hetkellä työyhteisö tarvitsee nopeaa apua − ”Usein saatetaan ajatella, että ollaan kovempia kuin ollaankaan”

Työ kuormittaa aivoja – Hoitoalalla seuraukset voivat olla kohtalokkaat

Työuupumus vaanii hoitajaa

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?