Työnantaja pyytää sairauslomalta töihin – mitä teen? Viisi kysymystä sairauslomasta

Voiko työnantaja pyytää työntekijää menemään toisen lääkärin arvioitavaksi? Entä milloin työntekijä voi tehdä korvaavaa työtä? SuPerin lakimies Sanna Rantala vastaa kysymyksiin.

sairausloma

Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Mitä tehdä, jos työntekijä on sairaana, mutta työnantaja ilmoittaa, että töihin on tultava?

Vastaan on tullut tilanteita, joissa työnantaja on ilmoittanut, että työntekijän on tultava sairauslomalta töihin tai muuten sairausloma on palkaton. Näin ei kuitenkaan saa toimia. Työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla, jos hän on asianmukaisesti toimittanut työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Voiko työnantaja vaatia työntekijää menemään toiselle lääkärille uudelleen arvioitavaksi?

Työnantajalla on oltava perusteltu syy sille, miksi se ei voi hyväksyä ensimmäisen lääkärin sairauslomatodistusta. Perusteltu syy ei voi olla se, että sairauslomatodistus on saatu jostain muualta kuin työterveyshuollosta. Työnantajan vaatimus voisi olla perusteltu kuitenkin silloin, jos jollakin tavalla käy ilmi, ettei työntekijä ole ollut lääkärintodistuksesta huolimatta työkyvytön.

Mainos

Jos työnantaja vaatii työntekijää menemään toiselle lääkärille ja pyyntö on työntekijän mielestä perusteeton, kannattaa olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoon. Tällaiset tilanteet tulevat usein akuutisti, eikä niitä aina ehditä selvittää luottamusmiehen tai asiantuntijan kanssa. Silloin kannattaa ensisijaisesti suostua työnantajan vaatimukseen ja käydä toisella lääkärillä. Näissä tilanteissa työnantajan on kuitenkin vastattava lääkärinkuluista.

Mainos

 

Missä tilanteissa työntekijä voidaan velvoittaa tekemään korvaavaa työtä?

Lääkäri voi ottaa sairauslomatodistuksessa kantaa korvaavaan työhön. Joissakin tilanteissa työntekijä voi saada sairauslomatodistuksen, jossa häntä ei todeta täysin työkyvyttömäksi ja todistuksessa mainitaan työtehtävät, joita työntekijä voi suorittaa. Arvion tekee aina lääkäri, yleensä näissä tapauksissa työterveyslääkäri.

Korvaavaan työhön on suostuttava, jos lääkäri on todennut, ettei työntekijä ole täysin työkyvytön ja ilmoittanut työtehtävät, joita työntekijä voi suorittaa. Jos työntekijä kokee, ettei hän voi terveytensä puolesta tehdä korvaavaa työtä, on hänen hakeuduttava uudelleen lääkärin vastaanotolle arvioitavaksi.

Voiko työnantaja käskeä korvaavaan työhön, vaikka työntekijä olisi sairauslomatodistuksen mukaan täysin työkyvytön?

Työnantaja ei voi kävellä sairauslomatodistuksen yli eikä se voi itsenäisesti todeta, että työntekijä on velvollinen korvaavaan työhön. Työnantaja ei voi myöskään velvoittaa hakemaan uutta lääkärintodistusta sen vuoksi, että jo toimitetussa lääkärintodistuksessa ei oteta kantaa korvaavaan työhön.

Mainos

Voiko työnantaja määritellä, millä diagnoosilla voi saada palkallista sairauslomaa?

Se ei ole mahdollista. SuPerin neuvottelemissa työehtosopimuksissa ei ole määritelty, mikä sairautta osoittava diagnoosikoodi oikeuttaisi palkallisuuteen tai tietyn pituiseen palkalliseen sairauslomaan. Sairausloman pituuden määrittää aina lääkäri.

Yleiset määräykset sairausloman palkallisuuden pituudesta tulee tarkistaa työssä noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Lue myös:

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Työskenteletkö yksityissektorilla? Nämä yllättävät asiat voivat vaikuttaa vuosiloman pituuteen

Sinua voisi kiinnostaa myös

Superilaiset saivat viime vuonna miltei miljoona euroa korvauksia

Ongelmia palkanmaksussa? SuPerin asiantuntijat vastaavat

Kuinka paljon palkkaa oppisopimusopiskelija saa?