Työskenteletkö yksityissektorilla? Nämä yllättävät asiat voivat vaikuttaa vuosiloman pituuteen

Kertyykö vuosilomaa pitkältä sairauslomalta tai palkattomalta vapaalta? SuPerin lakimies Sini Siikström kertoo, mitkä asiat voivat vaikuttaa vuosiloman pituuteen silloin, kun noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta eli SOSTES:ia.

Yksityissektori sostes kesäloma

Vuosiloman kertyminen voi lakata pitkien sairauslomien aikana. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Vaikuttaako sairausloma vuosiloman pituuteen?

Tietyissä tapauksissa kyllä. Joillekin työntekijöille tulee yllätyksenä, että pitkien sairauslomien aikana vuosiloman kertyminen voi lakata. Lomaa kertyy normaalisti, jos sairausloma kestää alle 75 työpäivää lomanmääräytymisvuoden aikana eli 1.4. ja 31.3. välillä. Vuosilomaa ei kuitenkaan kerry enää sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on jatkunut yli 75 työpäivää. Lomaa kertyy enintään 75 työpäivältä samaa sairautta tai tapaturmaa kohden, vaikka lomanmääräytymisvuosi vaihtuisi kesken sairausloman.

On kuitenkin hyvä muistaa, että työntekijä, joka on ollut pitkään pois töistä työkyvyttömyyden vuoksi, on oikeutettu lisävapaapäiviin. Ehtona on, ettei hän ole täyden lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 lomapäivää. Lisävapaapäivät takaavat työntekijälle oikeuden vähintään 4 viikon vapaaseen. Oikeutta lisävapaapäiviin ei ole, jos poissaolo on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Kannattaa myös muistaa, että loma ei siirry automaattisesti, jos työntekijä sairastuu vuosiloman alkaessa tai loman aikana. Loma kuluu normaalisti, jos työntekijä ei viipymättä pyydä loman siirtoa. Tämä kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Mainos

Miten opintovapaa, äitiysvapaa ja vanhempainvapaa vaikuttavat vuosiloman kertymiseen?

Opintovapaalla, äitiys- ja vanhempainvapaalla vuosilomaa kertyy vain tietyltä ajalta. Opintovapaan ajalta vuosilomaa kertyy enintään 30 työpäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Ehtona on lisäksi se, että työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen. Äitiys- ja vanhempainvapaalta lomaa kertyy enintään 156 päivältä yhtä synnytyskertaa kohden.

Kertyykö lomaa palkattomalta vapaalta?

Palkattoman vapaan ajalta lomaa ei kerry, ellei siitä sovita erikseen työnantajan kanssa. Palkaton vapaa kannattaisikin pyrkiä ajoittamaan siten, että se vaikuttaa loman kertymiseen mahdollisimman vähän. Käytännössä esimerkiksi kolmen viikon palkaton vapaa kannattaisi pyytää kahden kalenterikuukauden väliin niin, että kummaltakin kuukaudelta ehtisi täyttyä loman ansaintaan vaadittavat työpäivät tai -tunnit tai työssäolon veroiset päivät tai tunnit. Työnantaja toki päättää, myöntääkö se palkatonta vapaata työntekijän toivomalla tavalla.

Mitä ovat lisälomapäivät, joita yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen (SOSTES) piiriin kuuluva työntekijä voi saada?

Työntekijä, johon noudatetaan SOSTES:iä, voi saada vuosittain kolme ylimääräistä vuosilomapäivää. Ehtona on, että hän on työskennellyt nykyisellä työnantajallaan yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta tai hänellä on yhteensä vähintään 10 vuotta palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. Kolmea vuotta laskettaessa ehto täyttyy myös, jos työntekijällä on useita peräkkäisiä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuneita määräaikaisia työsuhteita.

Työnantajan pitäisi huomioida nämä lisälomapäivät automaattisesti. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja tarkistaa oma vuosilomaoikeus. Toisinaan sattuu virheitä eikä työnantaja ole lisälomapäiviä huomioinut. Jos lisälomapäiviä on jäänyt aiemmilta vuosilta saamatta, voi niitä vaatia jälkikäteen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa