Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairastumisensa vuoksi. Vuosiloman siirtämisessä on kuitenkin joitakin rajoituksia. SuPerin lakimies Outi Perkiömäki vastaa loman siirtämistä koskeviin kysymyksiin.

sairastuminen lomalla

Omavastuupäivät voivat tietyissä tapauksissa rajoittaa vuosiloman siirtämistä silloin, kun työntekijä sairastuu loman aikana. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Kuluuko vuosiloma normaalisti, jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana?

Kyllä kuluu. Vuosiloma ei siirry automaattisesti, jos sitä ei ole työnantajalta pyydetty. On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan välittömästi työnantajalle ja toimittaa selvityksen työkyvyttömyydestään, jos työnantaja sitä vaatii.

Työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa myös silloin, jos hänellä on etukäteen tiedossa, että hän joutuisi lomansa aikana sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen, jonka aikana hän on työkyvytön.

Onko vuosiloman siirtämisessä jotain rajoituksia?

Omavastuupäivät, joista puhutaan myös karenssipäivinä, voivat rajoittaa vuosiloman siirtämistä silloin, kun työntekijä sairastuu loman aikana. Vuosiloma siirtyy tällöin vasta omavastuupäivien kulumisen jälkeen. Ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta työntekijään sovelletaan. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n ja Avaintyönantajat AVAINTES:n piirissä olevilla työntekijöillä ei ole omavastuupäiviä. Näissä työehtosopimuksissa on sovittu, että työntekijällä on oikeus siirtää loma sairastumisensa vuoksi kokonaan.

Sen sijaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen SOSTES:n ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen TPTES:n piirissä olevien työntekijöiden vuosilomasta voidaan pidättää maksimissaan 6 omavastuupäivää. Omavastuupäivät eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että työntekijällä olisi vähemmän kuin 4 viikkoa vuosilomaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei omavastuupäiviä ole, jos työntekijällä on vuosilomaa 4 viikkoa tai vähemmän.

Jos sairastuu jo ennen vuosiloman alkua ja pyytää vuosiloman siirtoa, ei omavastuupäiviä tule.

Miten vuosilomaa siirretään, jos työntekijä sairastuu?

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana, hänen tulee ilmoittaa asiasta viivytyksettä työnantajalle ja pyytää vuosiloman siirtoa. Työntekijän on myös toimitettava selvitys työkyvyttömyydestään, yleensä lääkärintodistus, jos työnantaja sitä vaatii. Pyyntö vuosiloman siirtämisestä kannattaa tehdä aina kirjallisesti.

Mainos

Vaikuttaako koronaepidemia ja mahdollinen karanteeni vuosiloman siirtoon?

Karanteeni ei oikeuta siirtämään lomaa, koska karanteenissa ei ole kyse sairauslomasta. Loman siirtoa voi pyytää ainoastaan siinä tapauksessa, jos työntekijä sairastuu karanteenin aikana. Tällöin pitää muistaa ilmoittaa sairastumisesta välittömästi työnantajalle, joka päättää tarvitaanko työkyvyttömyydestä selvitys. Sairastuneen työntekijän tulee myös muistaa pyytää vuosiloman siirtoa eli pelkkä sairauslomailmoitus ei siihen riitä.

Mainos

Keväällä ja kesällä 2020 sovellettiin valmiuslainsäädäntöä, joka mahdollisti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan vuosiloman keskeyttämisen ja siirtämisen tietyin edellytyksin. Tällä hetkellä valmiuslainsäädäntö ei ole näiltä osin voimassa. Tilanne voi kuitenkin tautitilanteen pahentuessa muuttua, ja seuraammekin SuPerissa tilannetta tarkasti.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa