Lähihoitajaopiskelija voi osallistua koronaan sairastuneiden hoitoon, kun nämä asiat huomioidaan

Voiko lähihoitajaopiskelija mennä harjoitteluun työpaikalle, jossa hoidetaan koronaan sairastuneita? Entä voiko rokottamaton opiskelija hoitaa koronapotilasta? SuPerin asiantuntija Elina Ottela vastaa kysymyksiin.

lähihoitajaopiskelija koronapotilas

Lähihoitajaopiskelijan on tärkeää saada omasta oppilaitoksesta tieto muun muassa siitä, miten koronavirus tarttuu ja miten siltä suojaudutaan, jotta hän ymmärtää asian ja siihen liittyvät riskit. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Voiko lähihoitajaopiskelija hoitaa koronaa sairastavaa potilasta?

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oleellinen osa opiskelua. Lähihoitajaopiskelija voi osallistua koronaa sairastavan potilaan tai asiakkaan hoitoon, kun ensin on varmistettu, että hänellä on siihen tarvittava osaaminen. Opiskelijalla on myös oltava riittävät ja tilanteen edellyttämät suojavarusteet. Lähtökohtana tulee aina olla opiskelijan osaamistarve suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon tai koulutukseen tai tutkinnon osiin. Opiskelijan ohjaus- ja opetustyössä, sekä turvallisuuden varmistamisessa, suuri vastuu on työpaikalla ja työpaikkaohjaajilla. Opiskelijan velvollisuus on noudattaa hänelle annettuja ohjeita.

Todennäköisesti yksikään lähihoitajaopiskelija tai alalle valmistunut ei välty hoitamasta koronapotilaita. Tämän takia on tärkeää jo opiskeluvaiheessa hankkia työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista aidossa työympäristössä ja työtilanteissa.

Voiko alaikäinen lähihoitajaopiskelija hoitaa koronaan sairastunutta potilasta?

Nuori opiskelija voi osallistua koronaa sairastavan hoitoon, kunhan työnantaja noudattaa lain vaatimuksia. Alaikäisiä lähihoitajaopiskelijoita koskee laki nuorista työntekijöistä. Sen mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ tai harjoittelu ole nuoren henkiselle tai fyysiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikänsä ja voimansa katsoen on kohtuullista. Työnantajan on huolehdittava, että nuori opiskelija saa riittävästi opetusta ja ohjausta.

Voiko lähihoitajaopiskelija osallistua koronaa sairastavan potilaan hoitoon, jos hän ei ole saanut koronarokotetta?

Suuri osa nuorista ei ole vielä saanut koronarokotetta. Rokotussuojaa edellytetään lähtökohtaisesti niiltä työntekijöiltä ja opiskelijoilta, jotka työskentelevät sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Tämä koskee myös potilaiden kuljetuksia.

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa arvioimaan, millaisen rokotesuojan henkilöstö tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla potilaiden ja asiakkaiden suojaamiseksi. Työnantaja saa vain erityisestä syystä käyttää riskialttiiden potilaiden tai asiakkaiden hoidossa henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

Miten varmistetaan, että lähihoitajaopiskelijan osallistuminen koronaa sairastavan hoitoon sujuu turvallisesti?

Oppilaitos on vastuussa siitä, ettei nuorta lähetetä työpaikoille ellei hänellä ole koronapotilaan turvallisessa hoitamisessa tarvittavia valmiuksia ja osaamista. Opiskelijan on saatava myös työpaikalta tiedot siitä, miten tartunta vältetään, ja hänellä on velvollisuus noudattaa työpaikan sääntöjä ja ammattietiikkaa. Nimetyllä työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli, kun hän ohjaa ja valvoo opiskelijan turvallista harjoittelua.

Me SuPerissa korostamme, että koronaa sairastavan hoitoon liittyvät riskit pienenevät, kun noudatetaan viranomaisten ja työpaikan ohjeita riittävistä turvaväleistä, asianmukaisesta käsihygieniasta ja suojainten käytöstä.

Miten varmistetaan, että lähihoitajaopiskelijalla on riittävä osaaminen?

Jokaisen lähihoitajaopiskelijan osaaminen ja valmiudet osallistua koronapotilaan hoitoon tulee arvioida erikseen. Osaaminen voidaan varmistaa esimerkiksi seuraamalla, pukeeko ja riisuuko opiskelija suojavarusteet ohjeiden mukaisesti.

Koronavirus on valitettavasti tullut osaksi arkea. Opiskelijoita kannattaakin jo opiskeluaikana rohkaista tarttumaan tilaisuuteen hoitaa myös koronaan sairastuneita. Näin koronapotilaiden hoito ei tule heille yllätyksenä, kun he valmistuvat ja menevät työelämään.

Lue myös:

Korona on muuttanut työtapoja kotihoidossa – Osataanko poikkeusajasta ottaa opiksi vai palataanko samaan vanhaan?

Näin korona tarttui töissä – kaksi lähihoitajaa kertoo tarinansa

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?