Lähihoitajajalle yli 28 000 euroa työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Superilainen lähihoitaja sai kymmenen kuukauden palkkaa vastaavan määrän korvaukseksi työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Kuva: Ingimage

Teksti Saija Kivimäki

Työnantajan maksettavaksi tuli myös irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus sekä lähihoitajan oikeudenkäyntikulut.

Lähihoitaja oli työskennellyt kaupungin sairaalan osastolla useissa määräaikaisissa työsopimuksissa yli viiden vuoden ajan. Työsopimukset olivat olleet yhtäjaksoisia ja tehtävät olivat pysyneet samoina yli neljän vuoden ajan. Tuona aikana lähihoitajan kanssa oli tehty yli 20 määräaikaista työsopimusta. Kaikissa sopimuksissa määräaikaisuuden syytä ei oltu mainittu.

Lähihoitajan työsuhde päättyi alkuvuodesta 2017. Edellisen vuoden lopussa työnantaja oli palkannut vastavalmistuneen lähihoitajan samoihin tehtäviin ja samalle osastolle. Lisäksi työsuhteen päätyttyä ja osastojen yhdistämisen myötä työnantaja palkkasi samoihin tehtäviin neljä uutta työntekijää, joiden työsuhteet jatkuivat ainakin kevääseen 2018.

Työnantaja ei myöskään ollut selvittänyt, millaisiin muihin tehtäviin lähihoitaja olisi voitu sijoittaa, eikä ollut tarjonnut muuta työtä.

Mainos

Lähihoitaja oli alun perin ollut yhteydessä SuPeriin loppuvuodesta 2016. Asiaa yritettiin ratkaista ensin paikallisesti pääluottamusmiehen avulla. Kun asia ei ratkennut, se siirtyi kevääällä 2017 liittoon. Työnantaja pitkitti vastauksen antamista. Kun asiaa ei edelleenkään saatu sovittua, asiassa nostettiin kanne syyskuussa 2017.

Käräjäoikeus katsoi, että kaikille määräaikaisuuksille ei ollut perusteltua syytä ja että työvoiman tarve on ollut pysyvä.

Työnantaja ilmaisi tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon ja asian käsittelyä jatkettiin hovioikeudessa. Hovioikeus päätyi samaan ratkaisuun kuin käräjäoikeus. Työnantajan maksettavaksi tuli myös lähihoitajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Päätös tuli lainvoimaiseksi syyskuussa.

SuPeriin tulee viikoittain yhteydenottoja työsuhteiden ketjutuksista. Jos ketjutusongelmaa epäilee omalla kohdalla, kannattaa ottaa yhteyttä omaan luottamusmieheen. Jos luottamusmiestä ei ole, yhteyttä voi ottaa suoraan SuPerin edunvalvontaan.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 10/2019.

Lisää SuPer-voittoja löydän SuPerin verkkosivuilta.

Lue myös: SuPerin jäsenille yli miljoona euroa korvauksia vuonna 2018
Näitä SuPerin edunvalvonnasta kysytään eniten

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa

Miksi saan suurempaa lomapalkkaa kuin työkaverini, vaikka teemme samaa työtä? SuPerin asiantuntija vastaa