SuPer sai jäsenilleen korvauksia yli miljoonan euron arvosta vuonna 2018 – suurin osa tapauksista koski palkkaepäselvyyksiä

SuPeriin tuli jäseniltä lähes 900 oikeudellista toimeksiantoa vuonna 2018. Ilman ammattiliiton tukea työntekijöiden olisi haastavaa viedä asioita eteenpäin, sanoo SuPerin lakimies Sanna Rantala.

super jäsenten saamat korvaukset

SuPerin jäsenten saamien korvausten määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Kuva Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Jäseniltä tuli Suomen lähi- ja perushoitajaliiton edunvalvonnan asiantuntijoiden hoidettavaksi yhteensä 863 uutta oikeudellista toimeksiantoa vuonna 2018.

– Kaiken kaikkiaan vastasimme SuPerin edunvalvontayksikössä lähes 10 000:een puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella tulleeseen yhteydenottoon, Sanna Rantala kertoo.

Yli puolet oikeudellisista toimeksiannoista liittyi palkkaepäselvyyksiin.

– Palkkaepäselvyydet koskivat esimerkiksi vuosilomakorvauksia, työaikakorvauksia ja palkkaeroja. Tyypillinen palkkaepäselvyyksiin liittyvä tilanne on se, että jäsen huomaa virheen palkkalaskelmassaan. Esimerkiksi loma-ajalta on saatettu maksaa liian vähän palkkaa.

Myös kuntapuolen virheellisesti tehdyt epäpätevyysalennukset nousivat isoksi ryhmäksi palkkaepäselvyyksissä.

– Näin siitä huolimatta, että suurimman työn virheellisten epäpätevyysalennusten oikaisemiseksi tekivät luottamusmiehet paikallisesti.

Yksi merkittävistä tapauksista viime vuonna oli Oulunkaaren kuntayhtymää vastaan nostettu kanne, jossa on mukana 300 jäsentä.

– Tapauksen taustalla on kuntien yhdistyminen ja kuntien välillä olleet palkkaerot. Ongelmana on, että yhdistymisen jälkeen työnantaja ei harmonisoinut palkkaeroja. Nyt jäsenille haetaan korvauksia, koska samasta työstä pitää maksaa sama palkka.

Korvauksia SuPerin jäsenille yli miljoonalla eurolla

Kaikista SuPeriin tulleista oikeudellisista toimeksiannoista päätökseen saatiin vuoden aikana yhteensä 538 työsuhteisiin ja työelämän ongelmatilanteisiin liittyvää tapausta. SuPerin jäsenilleen saamat korvaukset nousivat 1 005 000 euroon. Korvaussummien trendi on viime vuosina ollut nouseva: vuonna 2015 korvaukset olivat 720 119 euroa, vuonna 2016 yhteensä 790 422 euroa ja vuonna 2017 yli 800 000 euroa.

Korvaussumma koostui muun muassa jäsenten saamatta jääneistä palkkasaatavista. Lisäksi korvaussumma sisälsi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaisia hyvityksiä, joita maksettiin esimerkiksi raskaussyrjintätapauksissa.

Korvaussumma jäsentä kohti vaihteli tapauskohtaisesti. SuPerin lakimies Sanna Rantalan mukaan palkkasaataviin liittyvissä korvauksissa puhutaan usein muutamista sadoista tai muutamista tuhansista euroista. Sen sijaan työsuhteen päättämisriidoissa korvaussummat ovat tyypillisesti useita tuhansia euroja.

SuPerin jäsenyys on hoitajan turva ongelmatilanteissa

Lähes 70 prosenttia vuonna 2018 päättyneistä toimeksiannoista koski yksityissektorin työpaikkoja. Sanna Rantalan mukaan yksityissektorin haasteena on luottamusmiesten vähäinen määrä. Kuntasektorilla luottamusmiehiä on enemmän.

– Koska luottamusmiehiä on yksityissektorilla vähän, tulevat ongelmat usein suoraan SuPerin asiantuntijoiden selvitettäviksi. Yksityissektorin tapaukset ovat toisinaan myös räikeämpiä. Esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia palkan osia saatetaan joskus jättää maksamatta, mikä on harvinaista julkisella sektorilla.

Mainos

Työpaikan ongelmatilanteet pyritään selvittämään ensisijaisesti keskustelemalla suoraan työnantajan kanssa. Jos se ei auta, voi tueksi ottaa luottamusmiehen. Rantalan mukaan on kuitenkin valitettavan paljon tilanteita, joita ei saada hoidettua ilman SuPerin asiantuntijoiden puuttumista niihin.

Hän huomauttaa, että työntekijän asema ongelmatilanteissa on heikko, mikäli hän ei kuulu ammattiliittoon.

– Luottamusmiehet auttavat heitä, jotka kuuluvat ammattiliittoon. Lisäksi lakimiehen palkkaaminen omalla rahalla tulee kalliiksi, sillä oikeudenkäyntikulut ovat tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja. Ammattiliiton etuja ovat joukkovoima, luottamusmiesjärjestelmä ja liiton tarjoama oikeudellinen apu.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”