Autonominen työvuorosuunnittelu on kaikkien etu

Autonominen työvuorosuunnittelu ei tarkoita kilpajuoksua siitä, kuka ehtii varata itselleen parhaat mahdolliset työvuorot. Oikealla tavalla toteutettuna se parantaa työhyvinvointia ja järkevöittää resurssien käyttöä.

Kello.

Autonominen työvuorosuunnittelu vaatii selkeät, yhdessä sovitut pelisäännöt, joita jokainen työntekijä noudattaa. Niillä varmistetaan tasapuolisuuden toteutuminen ja yksikön toiminnan sujuvuus. Kuva: Mostphotos

Teksti Minna Lyhty

Monessa työpaikassa loppui ilta–aamu-työvuoroyhdistelmän tekeminen uuden työaikalain tullessa voimaan vuonna 2020. Moni huokaisi helpotuksesta. Kaikki eivät. Jos viikonlopun viettoon pääsee perjantaina iltavuorosta ja maanantaina työ jatkuu aamuvuorolla, ehtiikö viikonloppuna esimerkiksi mökille, jonne on ajomatkaa pari tuntia? Lähteäkö ajamaan yötä vasten vai vasta aamulla, jolloin mökillä ehtii vain pyörähtää? SuPerin sopimusasiantuntija Niina Laitinen sanoo, ettei lakimuutoksen tarkoitus ollut hankaloittaa työntekijöiden elämää, vaan parantaa työssä jaksamista.

– Joissakin työyhteisöissä luovuttiin autonomisesta työvuorosuunnitellusta, koska se koettiin uuden työaikalain vuoksi liian hankalaksi. Ei pysähdytty miettimään, miten työtä voisi suunnitella uudella tavalla. Siitä seurasi monelle epämieluisia työaikoja ja -vuoroja.

Kun laki tuli voimaan, Laitinen työskenteli esimiehenä vammaisten asumispalveluyksikössä. Siellä käytettiin autonomista työvuorosuunnittelua eli työntekijät suunnittelivat itse työvuoronsa huomioiden omat ja muiden tarpeet, yksikön vaatimukset sekä työaikalain sekä virka- ja työehtosopimukset. Työaikalain muutokset vaikuttivat siten, ettei työvuoroja voitu jakaa entisellä tavalla.

–  Kyselin yksikön asukkailta, sopisiko heille pienet muutokset päivärytmiin. Eräskin asukas ilahtui, kun ehdotin suihkussa käynnin siirtämistä aamusta iltaan. Tällaisten muutosten avulla pystyimme porrastamaan aamuvuoroon tulemista ja iltavuorosta lähtemistä. Näin osa työntekijöistä sai halutessaan edelleen tehdä iltavuoron jälkeen aamuvuoron. Samalla pystyttiin huomioimaan paremmin myös asukkaiden yksilöllisiä toiveita.

Poikkeamista voi sopia

Laitisen mielestä autonominen työvuorosuunnittelu on paras tapa tehdä työvuoroluettelot.

–  Se sopii jokaiseen työpaikkaan, kun vain otetaan riittävästi aikaa sen opettelulle. Joihinkin paikkoihin sopii osittainen autonomia, esimerkiksi yövuorot kiertävät aina samalla tavalla, mutta muista vuoroista sovitaan yhdessä.

Mainos

Hän muistuttaa siitä, että paikallisesti voidaan sopia poikkeamista. Esimerkiksi lepoaika vuorojen välissä voi olla toisinaan vähemmän kuin 11 tuntia, jos työntekijä toivoo sitä itse. Myös tavallista pidemmistä työvuoroista voidaan neuvotella. Mikään ei estä sopimasta myös poikkeavasta työajan alkamisesta ja päättymisestä, jos se vain käy yksikön tarpeisiin.

Avoin keskustelu on välttämätöntä autonomisessa työvuorosuunnittelussa. Täytyy olla valmis perustelemaan, miksi haluaa tietyn työvuoron tai vapaapäivän.

–  Joku toinen on voinut esittää samanlaisen toiveen ilman erityistä syytä, joten hän todennäköisesti suostuu joustamaan, kun kuulee perustelut. Joustamista tarvitaan puolin ja toisin työntekijöiden kesken ja työntekijän ja työnantajan välillä.

Autonominen työvuorosuunnittelusta hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja.

–  En usko ylhäältä alaspäin johtamiseen, vaan yhteisöllisyyden voimaan. Kun ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä aikatauluihin sekä tulee kuulluksi ja nähdyksi, hän on yleensä tyytyväinen. Sellainen työntekijä sitoutuu työpaikkaansa.  Työnantajalla on tänä päivänä syytä pitää kiinni työntekijöistään.

Seitsemän vinkkiä autonomiseen työvuorosuunnitteluun:

Tee yhteistyötä

Keskustele, perustele tarpeesi ja kuuntele muita. Kun otat huomioon työkavereidesi työvuorotoiveet, toimivassa työyhteisössä he vastavuoroisesti huomioivat sinun toiveesi. Jos joustat tarvittaessa työnantajan tarpeiden mukaan, hyvä työnantaja joustaa myös sinun vuoksesi.

Ajattele uudella tavalla

Tulisiko työ sujuvammaksi jollakin muutoksella? Esimerkiksi onko kaikkien pakko tulla aamuvuoroon seitsemäksi? Mieti, mikä voisi toimi juuri sinun työpaikallasi ja kerro ideoistasi muille.

Ehdota tarvittaessa poikkeusta

Työaikalaki sallii poikkeamista sopimisen. Voit ehdottaa niitä. Esimiehesi vastuulla on se, että poikkeamat toteutetaan lain sallimissa rajoissa.

Kokeile rohkeasti uutta

Uusia ideoita pitää kokeilla, jotta tiedetään, ovatko ne hyviä vai huonoja. Jos jokin ei toimi, se ei haittaa mitään. Sitten voi kokeilla jotain muuta.

Ota huomioon muiden elämäntilanteet

Kaikki eivät halua samaa. Esimerkiksi toisille sopivat paremmin aamuvuorot, toisille ilta- ja yövuorot. Kun toiveet otetaan huomioon, parhaimmillaan jokainen saa mahdollisimman paljon itselle mieluisia työvuoroja.

Noudata pelisääntöjä

Autonominen työvuorosuunnittelu vaatii selkeät, yhdessä sovitut pelisäännöt, joita jokainen työntekijä noudattaa. Niillä varmistetaan tasapuolisuuden toteutuminen ja yksikön toiminnan sujuvuus. Pelisääntöjä ei voi siirtää työyhteisöstä toiseen sellaisenaan, vaan niissä on huomioitava yksikön omaleimaisuus.

Ole kärsivällinen

Kun siirrytään autonomiseen työvuorosuunnitteluun, kestää yleensä useita kuukausia, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kärsivällisyys kannattaa, jos palkintona on työn ja vapaa-ajan onnistunut yhteensovittaminen sekä parempi työhyvinvointi.

Lue myös:

”Kaikkien ei tarvitse tulla aamuvuoroon kello seitsemän” – Uusi työaikalaki ei kumoa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, vaan hoitajien työvuoroja kannattaa porrastaa

Suunnitelmallisuutta, apukäsiä ja roskien lakaisemista mattojen alle – lähihoitajan työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii luovia ratkaisuja

Väsyttääkö vuorotyössä? Näihin asioihin vuorotyötä tekevän kannattaa kiinnittää huomiota

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?