Näitä ominaisuuksia asiakkaat ja potilaat arvostavat lähihoitajissa – ”Täällä on eräs hoitaja, joka hoitaa kuin äiti lastaan”

Hyvä hoitaja osaa olla läsnä ja hänellä ainutlaatuinen taito kohdata ihminen. Hyvä hoitaja on myös ymmärtäväinen ja empaattinen, toteavat SuPer-lehden haastattelemat asiakkaat ja potilaat.

hyva lahihoitaja

SuPer-lehden haastattelemat asiakkaat potilaat ovat usein myös lähettäneet terveisiä hoitajille: ”Jaksamista ja parasta mahdollista toimintaa hoitoasioissa! Hoitajat ovat tarpeellisia henkilöitä.” Kuva Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

SuPer-lehden Hyvä hoitaja -palstalla on vuodesta 2012 kysytty perus- ja lähihoitajien asiakkailta ja potilailta, millainen heidän mielestään on hyvä hoitaja. Tätä juttua varten käytiin läpi haastattelut vuosilta 2016–2018.

Hyvän hoitajan ominaisuuksista kärkisijalle nousi taito olla läsnä. Haastateltujen asiakkaiden ja potilaiden mukaan on tärkeää, että hoitaja on juuri heitä varten sen kyseisen hoitohetken ajan. Lehden 5/2018 haastateltava kiteytti:

”Aikuisena hoitajan small talk -taidot eivät enää ole yhtä tärkeitä, vaan enemmän merkitsevät ystävällisyys, läsnäoleminen ja henkilökohtainen kontakti. Silloin tulee asiakkaanakin sellainen olo, että hoitaja välittää oikeasti.”

Asiakkailla ja potilailla on tarve tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Haastatellut toivoivat, että hoitajat kyselisivät heiltä aina välillä, mitä heille kuuluu tai: ”Miten sä voit tänään?”

Hyvällä hoitajalla on ainutlaatuinen taito kohdata ihminen

Toinen haastatteluissa usein mainittu hyvän hoitajan ominaisuus oli taito kohdata ihminen. Haastateltujen mukaan oikeanlainen hoitaja osaa tulkita potilasta ja ymmärtää myös sanatonta viestintää, kuten ilmeitä ja eleitä. Hyvällä hoitajalla on tilannetajua, taito keskustella ja löytää juuri oikeat sanat hankalassakin tilanteessa.

Haastatellut arvostivat myös hoitajien taitoa kohdata asiakas tai potilas henkilökohtaisesti ja rauhallisesti. Erään asukkaan sanoin hyvä hoitaja on ”potilaan tarpeet huomioon ottava” ja ”sellainen, joka ei koskaan hermostu potilaalle.”

Haastatteluissa usein mainittuja hyvän hoitajan ominaisuuksia olivat myös empaattisuus, ystävällisyys, auttavaisuus ja iloisuus. Yksi haastatelluista kiteytti: ”Hyvä hoitaja on myötäelävä, iloinen ja rehellinen”.

Toisaalta haastateltavat totesivat, että hoitajatkin ovat vain ihmisiä, joilla on niin hyviä kuin huonompia päiviä. Lehden 11/2016 haastateltava huomautti, että ”Hyvän hoitajan ei tarvitse koko ajan hymyillä suu korvasta korvaan. Tavallinen, ystävällinen käytös riittää.”

Hyvä hoitaja on monien ominaisuuksien kokonaisuus

Hyvä hoitaja ymmärtää asiakasta tai potilasta ja ymmärtää erilaisuutta. Erään haastatellun mukaan tällainen hoitaja ei tuomitse asiakasta tämän elämänsä aikana tekemistä huonoista valinnoista – paitsi jos asiakas oikein hölmöilee jotakin. SuPer-lehdessä 10/2016 Aurora-talon asukas kuvasi hyvän hoitajan ymmärtäväisyyttä ja tilannetajua:

”Mäkin hölmöilen joskus, juon liikaa, kaadun ja makaan lattialla. Kyllä minua silloin saa moittia. Kerran yksi lähihoitajaharjoittelija Niko istui mun viereen, kun mä makasin tässä lattialla ja kysyi, että miksi sä, Pia, juot niin paljon. Se tuntui hyvältä.”

Tärkeänä pidettiin myös taitoa informoida potilasta tai asiakasta. Hyvä hoitaja osaa kysyä oikeat kysymykset, tietää itse asioista ja osaa myös vastata, kun häneltä kysytään. Hyvä hoitaja vastaa kysymyksiin selkeästi ja suoraan, niin että asiakaskin sen ymmärtää. Lisäksi hän kertoo avoimesti, miksi jokin toimenpide tehdään.

Taitoa kertoa toimenpiteistä arvosti myös eräs 93-vuotias rouva, joka kuvasi hyvää hoitajaa näin:

”Sanoo, miten minut kääntää, ettei tule ja yks kaks vain käännä. ”

Haastattelujen perusteella voi todeta, että hyvä hoitaja on monien taitojen, osaamisen ja ominaisuuksien kokonaisuus. Eräs SuPer-lehteen 8/2017 haastateltu 102-vuotias palvelutalossa asuva rouva tiivisti tämän omin sanoin:

”Täällä on eräs hoitaja, joka hoitaa kuin äiti lastaan. Sellainen hoitaja on mieluinen.”

Moni haastateltu kiitteli hoitajia hyvistä kokemuksista. Eräs päivätoiminnan asiakas, 89-vuotias rouva, kertoi kokemuksistaan:

”Ei muuta kuin positiivisia. He jaksavat olla ja touhuta meidän kanssa. Hoitajat ovat hyväntuulisia, reippaita ja huomaavat heti, jos joku on vakavammalla mielellä.”

Haastatteluissa potilaat ja asiakkaat kuvasivat toisinaan myös, millainen ei olisi hyvä hoitaja. Listalle päätyi muun muassa sellaisia mainintoja kuin hätäinen, levoton, tosikko, sulkeutunut ja kiukkuinen. Usein haastatteluissa todettiinkin, että hoitajan ammatti on vaativa – eikä sovi kenelle tahansa.

Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27. tammikuuta. Vuonna 2019 päivää vietetään teemalla: Mistä on SuPer-hoitajat tehty?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Voiko surun vaatimaa myötätuntoa opetella vai vaatiiko se henkilökohtaisen surukokemuksen?

Me olemme niiiin tylsiä!

Yksityiset työnantajat merkitsevät haamuvuoroihin olemattomia hoitajia – Meillä on illassa tänään jaskajokunen!