Sirkka-Liisa Kivelän kolumni

Aktiivisia senioreja arvostetaan, mutta huonokuntoiset vanhukset kohtaavat syrjintää

Ystäviä tarvitsevat kaikenikäiset – vanhuksille ystävät tuovat myös turvaa arkeen

Hoitajien on tunnettava hoidettavien vanhusten tarinat – Voisivatko iäkkäiden videokertomukset syventää ymmärrystä?

Avuttomien tai kärsivien ihmisten auttaminen on elämän tärkein tehtävä – Millaisia jälkiä tästä työstä jää?

Yllättävään kunnon heikkenemiseen ja kuolemaan on syytä valmistautua tarvittavin dokumentein

Rakenteet rajoittavat – Esteettömyys parantaa ikäihmisen itsenäistä suoriutumista

https://www.superlehti.fi/wp-admin/

Luetuimmat artikkelit

Vanhan ihmisen elämään tarvitaan rutiineja ja luovuutta – hoitajien on ymmärrettävä vanhuksia ja heidän ilonsa lähteitä

Arjen esteettisyys

Yksinäisyyden monet kasvot – Yksinäisyyden tunne koskettaa erityisesti muistisairaita

Avuttomien tai kärsivien ihmisten auttaminen on elämän tärkein tehtävä – Millaisia jälkiä tästä työstä jää?

Tarvitaanko vanhusten hoivaa?

Rakkaus kantaa – jokaisella ikäryhmällä on oma tapansa rakastaa