Sirkka-Liisa Kivelän kolumni

Iäkkäät tietävät, että elämää opitaan tekemällä valintoja, kokemalla ja vetämällä johtopäätöksiä

Vanha ihminen ei koe olevansa vain yksi – Iäkäs kulkee sukupolvet mukanaan

Surun tunteet ovat yksilöllisiä – vanhusten hoito on taitolaji, joka vaatii tunteiden monimuotoisuuden ymmärtämistä

Ikäihmisten tietojen puute luo eriarvoisuutta – sosiaalisen tuen mahdollisuuksista tulee kertoa

Muistot ja tarinat kuuluvat vanhusten hoitoon – historian tunteminen auttaa ymmärtämään ikäihmistä

Ikääntyessä kehon toiminnat hidastuvat – liian nopea rytmi tuo esteitä iäkkäiden osallistumiselle

https://www.superlehti.fi/wp-admin/

Luetuimmat artikkelit

Arjen esteettisyys

Surun tunteet ovat yksilöllisiä – vanhusten hoito on taitolaji, joka vaatii tunteiden monimuotoisuuden ymmärtämistä

Vanhan ihmisen elämään tarvitaan rutiineja ja luovuutta – hoitajien on ymmärrettävä vanhuksia ja heidän ilonsa lähteitä

Avuttomien tai kärsivien ihmisten auttaminen on elämän tärkein tehtävä – Millaisia jälkiä tästä työstä jää?

Yksinäisyyden monet kasvot – Yksinäisyyden tunne koskettaa erityisesti muistisairaita

Aktiivisia senioreja arvostetaan, mutta huonokuntoiset vanhukset kohtaavat syrjintää