Uusi suositus: Yli 50-vuotiailla tulisi olla mahdollisuus vähentää yötyötä

Ikääntyvien työntekijöiden työn kuormittavuuden keventäminen todennäköisesti vähentäisi sairauspoissaoloja ja pidentäisi työuria. Yötyöt ovat yleisimpiä sosiaali- ja terveysalan töissä, ja niitä tehdään entistä enemmän.

Päivitetyt työvuorosuositukset suosittelevat yötyön vähentämistä yli 50-vuotiailta. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Työterveyslaitoksen päivitetyissä työaikasuosituksissa annetaan ensimmäistä kertaa omat suositukset ikääntyville työntekijöille. Niiden mukaan yli 50-vuotiaille tulisi tarjota mahdollisuus tehdä vähemmän yötyötä ja välttää lyhyitä työvuorovälejä, jotta työstä voi palautua riittävästi.

Tarvittaessa yli 50-vuotiaille tulisi antaa mahdollisuus myös lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuoroihin.

Ikääntyminen heikentää yötyöhön sopeutumista ja lisäävät palautumisen tarvetta raskaiden työvuorojen jälkeen. Vuorotyön terveysriskit koskevat kaikenikäisiä, mutta ne lisääntyvät jo 40 ikävuoden jälkeen, sanoo tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.

– Unettomuuden yleisyys kasvaa ja päivällä nukkuminen yövuoron jälkeen on hankalampaa. Ikääntymisen myötä lisääntyy myös vakavampien terveysriskien todennäköisyys.

Ikääntymisen vaikutukset vuorotyöhön on tunnistettu jo aikaisemmin, ja näyttää siltä, että se on myös jossain määrin huomioitu työelämässä. Työterveyslaitoksen seurannan perusteella 55–64-vuotiaat vuorotyöntekijät tekevät vähemmän yövuoroja kuin esimerkiksi 25–34-vuotiaat. Ikääntyneillä on myös pääsääntöisesti vähemmän peräkkäisiä yövuoroja. Näin on myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

 

Sote-alalla tehdään entistä enemmän yötyötä

Työterveyslaitoksen työaikasuositukset perustuvat uusimpaan tutkimustietoon. Suosituksissa on huomioitu työaikojen yhteys hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Työaikasuositukset ovat tarpeen etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, jossa tehdään paljon jaksotyötä ja työvuorot ovat epäsäännölliset. Käytännössä suositusten noudattaminen voi olla vaikeaa. Etenkin vanhustenhuollossa vuorotyö on lisääntynyt ja lisääntyy yhä, kun asiakkaat ovat entistä vaikeampihoitoisia ja yövuoroihin tarvitaan enemmän työntekijöitä.

Mainos

Vuorotyön vaikutukset ovat yksilölliset, eivätkä kaikki kärsi unettomuudesta. Suositukset tulisi kuitenkin ottaa vakavasti, jos vuorotyö koettelee terveyttä.

– Kaikkia yli 50-vuotiaita ei tietenkään voida vapauttaa yötyöstä. Työterveyshuollon seurannassa tulisi etsiä vaihtoehtoja erityisesti silloin, jos terveyshaittoja tulee, Mikko Härmä toteaa.

Yhdeksi ratkaisuksi Työterveyslaitos ehdottaa yhteisöllistä vuorosuunnittelua, jossa työntekijät voivat paremmin itse vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.

Työstä palautumista on haluttu tukea myös työaikalailla. Jaksotyössä peräkkäisten yövuorojen määrä on rajoitettu viiteen, ja työvuorojen väliin on jätettävä vähintään 11 tunnin lepoaika. Määräyksistä voidaan poiketa paikallisesti, jos työntekijä niin itse tahtoo.

 

Lue myös:

Vuorotyöunihäiriö pääsi unettomuuden Käypä hoito -suosituksiin – Yövuorot ovat terveysriski jos univelkaa kertyy liikaa

Yötyö on vaikeaa aamuvirkuille – Vuorotyö lisää sydän- ja verisuonitautiriskiä

”Kaikkien ei tarvitse tulla aamuvuoroon kello seitsemän” – Uusi työaikalaki ei kumoa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, vaan hoitajien työvuoroja kannattaa porrastaa

Sinua voisi kiinnostaa myös

Vääntääkö reissun jälkeen vatsasta? Salmonella voi olla turistin tympeä tuliainen

Työpaikalta saatu syyhy on ammattitauti – Hoito vaatii oikeat lääkkeet ja perusteellisen siivouksen

Hammaspeikon sokerinen sielunelämä – Reikä hampaassa ei välttämättä oireile ollenkaan