Kaikkia lääkkeitä ei saa kuin apteekin hyllyltä – Saatavuushäiriöt vaikuttavat myös lähihoitajan työhön

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat yleistyneet useamman vuoden aikana. Useimmissa tapauksissa puuttuvalle lääkkeelle on tarjolla sopiva rinnakkaisvalmiste. Lääkehoitoa toteuttavissa työpaikoissa on silti syytä miettiä, miten toimitaan, kun sopivaa lääkettä ei ole saatavilla.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat pysyvä ongelma, joka vaikuttaa myös lähihoitajien työhön. Kuva: Ingimage

Teksti Saija Kivimäki

Tilanne ei ole uusi eikä hälyttävä, toteaa tutkija Kati Sarnola lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Lääkkeiden saatavuushäiriöiden määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, eivätkä häiriöt kosketa ainoastaan Suomea.

Lääkkeiden valmistaminen on maailmanlaajuisesti keskittynyt niin harvaan paikkaan, että katkokset tuotannossa voivat vaikuttaa lääkkeiden jakeluun joka puolella maailmaa. Häiriön sattuessa Suomi ei pienenä maana välttämättä ole jakeluketjun kärjessä.

Sarnola on väitöstutkimuksessaan selvittänyt saatavuusongelmia Suomessa. Tutkimuksen mukaan valtaosalla apteekkeja on päivittäin tai lähes päivittäin ongelmia lääkkeiden saatavuudessa. Suurin osa ongelmista ei kuitenkaan näy asiakkaalle asti, Sarnola sanoo.

– Suomessa iso osa lääkkeistä voidaan vaihtaa korvaavaan valmisteeseen.

Tilanne, jossa asiakas jäisi kokonaan ilman lääkettä, on Sarnolan mukaan ”äärimmäisen harvinainen”. Silloin lääkärin on etsittävä seuraavaksi sopivin lääke.

Apteekkariliiton keväällä julkaiseman selvityksen mukaan Suomessa 98 prosenttiin resepteistä lääke löytyy apteekin varastosta ja asiakkaista 96 prosenttia saa lääkkeensä apteekista mukaan heti.

Mainos

Lähihoitajan on hyvä tiedostaa lääkkeiden saatavuusongelmat

Myös SuPerissa on herätty lääkkeiden saatavuushäiriöihin. Ongelma on pysyvä, ja lääkehoitoa tekevien lähihoitajien on vähintäänkin syytä tiedostaa tilanne, liiton lääke- ja potilasturvallisuuden asiantuntija Elina Ottela sanoo.

Onnistuneen lääkehoidon edellytys on, että oikeaa valmistetta on saatavilla. Sopivan lääkkeen loppuminen ja korvaavan lääkkeen sopimattomuus saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että asiakas päätyy terveydenhuollon päivystykseen.

– Tiedossa on läheltä piti -tilanteita, joissa asiakkaan terveys on vaarantunut lääkkeiden saatavuusongelmien takia.

Ottela kehottaa olemaan SuPeriin yhteydessä ja kertomaan, millaisia ongelmia lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat työpaikoilla aiheuttaneet. Vanhustenhoitoa mahdollisesti koskettavia häiriöitä on ilmoitettu esimerkiksi sydän- ja verisuonitautilääkkeistä sekä antibiooteista, joita käytetään virtsatieinfektioiden hoitoon.

– Haluaisimme kuulla myös, miten tilanteista on selvitty, Ottela lisää.

Tiedossa on myös, että lääkäreillä ei aina ole ajantasaisinta tietoa mitä valmisteita ja millaisina annoskokoina on saatavilla, jolloin sopivaa lääkitystä joudutaan miettimään turhan apteekkikäynnin jälkeen uudestaan.

Katkokset tiedonkulussa vievät sekä asiakkaan, lääkärin että hoitajan aikaa.

Lääkkeiden saatavuustilanne elää, Fimean Kati Sarnola muistuttaa. Reseptit voidaan kirjoittaa jopa kahdeksi vuodeksi, eikä saatavuutta voi ennustaa pitkän ajan päähän.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä eli alle vuoden mittaisista saatavuushäiriöistä.

Tietojen hakeminen helpottuu vuodenvaihteessa, kun Fimea kehittää omaa saatavuushäiriöistä tiedottamistaan. Uudistuksen myötä lääkehaussa näkyy, jos haetulla lääkevalmisteella on parhaillaan saatavuushäiriö. Suoran linkin takaa pääsee myös saatavuushäiriötä koskeviin tarkempiin tietoihin, kuten häiriön arvioituun kestoon.

 

Lääkäri vastaa lääkkeen määräämisestä

Mitä lääkehoitoa toteuttavan lähihoitajan sitten tulisi tehdä, jos asiakkaan käyttämä lääke loppuu yllättäen?

Jos kotihoidon tai palvelutalon asiakas on antanut työntekijälle suostumuksen hoitaa reseptiasioita, ongelma saattaa ratketa jo apteekissa. Kirjallisessa suostumuksessa asiakas voi antaa luvan selvittää käyttämänsä lääkkeet sekä pyytää reseptin uusimista tai mitätöintiä.

Jos tiettyä lääkettä ei ole saatavilla, apteekki voi tarjota rinnakkaisvalmistetta myös suostumuslomakkeella asioivalle. Jos sopivaa rinnakkaislääkettä ei ole, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Lääkkeen loppumisesta tai sen vaihtamisesta rinnakkaislääkkeeseen kannattaa kirjata HaiPro-järjestelmään tai työyksikön vastaavaan vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmään, jotta rinnakkaisvalmisteen vaikutuksia osataan seurata, ja kirjata muutos lääkkeen käyttäjän tietoihin.

 

Lue myös: Lähihoitaja voi vaikuttaa lääkehoidon turvallisuuteen
Lääkehoito vaatii lähihoitajalta jatkuvaa oppimista
Yhdeksän vinkkiä lähihoitajalle turvalliseen lääkehoitoon
Lähihoitajille ei anneta riittäviä välineitä turvalliseen lääkehoitoon

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”