Lääkehoito vaatii lähihoitajalta jatkuvaa oppimista

Lääkehoidon tenteistä tulee SuPeriin usein kysymyksiä. SuPerin asiantuntija Elina Ottela vastaa yleisimpiin kysymyksiin, kuten miksi lääkehoidon tentti pitää suorittaa säännöllisesti.

lääkehoidon osaaminen lähihoitaja

Teksti Minna Lyhty minna.lyhty@superliitto.fi

Miksi lääkehoidon tentti pitää suorittaa säännöllisin väliajoin, vaikka koulutuksessa kaikki ovat tenttineet lääkelaskut?

– Lääkehoito muuttuu jatkuvasti, joten tietoja täytyy päivittää. Hoitajalla on myös lakisääteinen velvoite ylläpitää osaamistaan. Lisäksi potilailla ja asukkailla on oikeus hyvään ja turvalliseen hoitoon, mikä voidaan varmistaa erilaisilla näytöillä ja tenteillä.

– Lääkehoidon tentin suorittamisvaatimusta ei pidä ottaa epäluottamuslauseena. Päinvastoin se pitää ottaa mahdollisuutena näyttää työnantajalle, että osaa toteuttaa lääkehoidon turvallisesti.

Pitääkö lääkehoidon tentti suorittaa, jos on jäämässä pian eläkkeelle?

– Potilailla on aina oikeus saada turvallista hoitoa. Siksi sillä ei ole merkitystä, onko hoitaja jäämässä eläkkeelle huomenna vai 15 vuoden päästä.

Onko lääkehoidon tentti kaikille lähihoitajille samanlainen?

– Ei. Lääkehoidon tentistä ei ole valtakunnallista versiota, vaan tentti laaditaan sen mukaan, millaista osaamista yksikössä tarvitaan. Kun vaihtaa työpaikkaa, saattaa joutua tekemään lääkehoidon tentin, vaikka olisi juuri suorittanut sen edellisessä työpaikassa.

– Isot työnantajat voivat vaatia laajan tentin suorittamista, jotta työntekijöiden siirtyminen yksiköstä toiseen olisi joustavaa.  Yleensä tenttiin osallistutaan 3–5 vuoden välein. Tentin järjestää joko työnantaja tai yritys.

Pitääkö lääkehoidon tentti suorittaa kaikissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa?

– SuPer suosittelee, että kaikki hoitajat suorittavat tentin. Terveydenhuollossa tämä on toteutunut hyvin, ja sosiaalialallakin tentti on yleistymässä.

– Myös päiväkodissa työskentelevät lähihoitajat suorittavat lääkehoidon tenttejä. Terveydenhuollon ammattihenkilöinä heidän tulisi toteuttaa lääkärin lapselle määräämää lääkehoitoa.

Saako tenttiin valmistautumiseen käyttää työaikaa?

– Työnantaja päättää siitä. Joissakin paikoissa ei saa käyttää, joissakin saa useita tunteja. Tentti tehdään aina työajalla.

Ovatko työnantajat antaneet potkuja tai laskeneet palkkaa, jos hoitaja ei ole päässyt tentistä läpi?

– Jos tentistä ei ole päässyt läpi useankaan yrityksen jälkeen, hoitajalta on viety oikeus toteuttaa lääkehoitoa. Työnantaja on katsonut, ettei työntekijä pysty suorittamaan työtehtäviä sataprosenttisesti, jolloin palkkaan on tehty vähennys. SuPerin tietojen mukaan kenenkään työsopimusta ei ole ainakaan vielä irtisanottu suorittamattoman lääkehoitotentin vuoksi.

Miten tsemppaisit niitä, jotka kokevat lääkehoidon tentin vaikeaksi?

– Joillekin tulee virheitä tentissä, koska he jännittävät ja ajattelevat, että asiat ovat monimutkaisempia kuin ne oikeasti ovat. Toisia stressaa tentin tekeminen verkossa. Pelon käsittelyssä auttaa ymmärrys siitä, että tentissä kysytään perusasioita, joiden kanssa ollaan päivittäin tekemisissä.

– Jos pelkää tenttiä, kannattaa puhua asiasta esimiehen kanssa. Voi kysyä, onko työpaikalla mahdollisuus järjestää lääkehoidon täydennyskoulutusta. Lääkehoito on aihe, joka nostetaan aina esille, kun kysytään koulutustoiveita. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää lääkehoidon koulutusta, mutta on järkevää tukea työntekijöitä silloin, kun siihen on tarvetta.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 12/2016.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kouluyhteisöohjaaja Mika Önkki: ”On tärkeä osata erottaa, milloin kyse on tavallisista teini-iän kuohuista ja milloin vakavammasta ongelmasta”

”Työpäivä voi alkaa avantouinnilla asukkaan kanssa” – Virikeohjaaja Kirsi Sauvala järjestää ohjelmaa palvelutalon asukkaiden arkeen

Lähihoitaja toteuttaa lääkehoitoa koulussa