Lähihoitajille ei anneta riittäviä eväitä turvalliseen lääkehoitoon

Hoitajille ei tarjota asiallisia sähköisiä lääketiedon lähteitä tai niihin ei perehdytetä. Myös lähihoitajien lääkehoidon täydennyskoulutus on niukkaa. Asia selviää Hoivakotifarmasia-yhdistyksen tekemästä tutkimuksesta.

lääkehoito lääkkeet lähihoitaja perushoitaja

Hoitajan pitää päivittää lääketietouttaan koulutuksilla useammin kuin viiden vuoden välein. Kuva Shutterstock.

Hoivakoteihin ja palvelutaloihin tehdyssä tutkimuksessa havaittiin useita lääkehuoltoon ja lääkehoitoprosessiin liittyviä ongelmia. Huolestuttavin tulos oli se, ettei hoitajille anneta tarvittavia työkaluja ja tukea turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen, vaikka juuri hoitajat toteuttavat lääkehoitoa ja seuraavat sen vaikutuksia.

Lääkehoito on oleellinen osa hoivayksiköiden toimintaa. Niiden asukkaat ovat usein monisairaita, heillä on käytössä paljon lääkkeitä ja lääkitykseen tulee usein muutoksia. Lääkehoidon toteuttaminen on vaativaa ja tiedetään, että yli puolet kaikista potilaille sattuneista vaaratapahtumista liittyy lääkkeisiin.

Tutkimuksessa selvisi, että lähihoitajat saavat vähiten lääkehoidon täydennyskoulutusta verrattuna muihin hoivayksiköiden terveydenhuollon ammattilaisiin. Tutkimuksen tekijät olivat huolestuneita tästä, koska juuri lähihoitajien kirjausten perusteella lääkärin tulisi tehdä lääkehoitoon liittyviä päätöksiä ja toimenpiteitä. Jos lähihoitajalla ei ole riittävästi lääkeosaamista, jää merkittävä osa lääkehoidon hyödyistä ja haitoista havaitsematta ja raportoimatta hoitavalle lääkärille.

Avaimia parempaan

Tutkimuksen johtopäätöksissä lähi- ja perushoitajille suositellaan yhtä tai kahta lääkehoitokoulutuspäivää vuodessa. Näiden koulutusten tulisi olla käytännönläheisiä, ei teoreettisia, jollaisia ne monesti ovat.

Hoivakotifarmasia suosittelee henkilöstölle koulutusta omaan erityisryhmäänsä liittyen, eli iäkkäitä hoitaville on opetettava vanhusten lääkehoidon erityispiirteitä.

Koska yli kolmasosa henkilöstöstä kertoi lääketiedon lähteissä olevista vakavista puutteista, tutkimuksessa suositellaan, että työpaikkojen lääketietokirjat ovat enintään vuoden vanhoja. Sähköiset tietokannat päivittyvät usein ja niiden tulisikin olla ensisijainen lääketiedon lähde.

Jokaisen hoitajan tulisi olla aktiivinen työnantajan suuntaan, jotta koulutus olisi ajan tasalla ja jotta käytössä olisi luotettava sähköinen lääketiedon järjestelmä.

Hoivakotifarmasia  keräsi tutkimukseensa aineiston 12 hoivayksiköstä viime talvena. Jokaisesta mukana olleesta yksiköstä tutkimukseen osallistui lähihoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri ja johtaja tai palvelupäällikkö.

Lue lisää lääkehoidosta neljän sivun artikkelista, joka julkaistiin lokakuun SuPer-lehdessä alkaen sivulta 40.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perushoitaja Lissu Gåsman on sairaalamaailman konkari ja haavojen asiantuntija – ”Painehaavojen ehkäisy on koko haavanhoidon ydin”

Lääkintävahtimestari Jarno Luukkonen: ”Työssä parasta on monipuolisuus”

Lähihoitaja Jenna Luomansuu: ”Asukas sanoi, että sydän on kotona”