9 vinkkiä, miten lähihoitaja voi edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista hoivayksikössä

Hoivayksiköiden asukkaat ovat usein monisairaita, heillä on käytössä paljon lääkkeitä ja lääkitykseen tulee usein muutoksia. Lääkehoidon toteuttaminen on vaativaa. Terveydenhuollossa yli puolet kaikista potilaille sattuneista vaaratapahtumista liittyy lääkkeisiin. Näiden yhdeksän vinkin avulla voit lähihoitajana edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista.

turvallinen lääkehoito

Eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön tulee panostaa, sillä esimerkiksi lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkäri ja johto tarkastelevat lääkehoitoprosessia eri kohdista. Kuva Ingimage.

Teksti Niina Laine, FAT, farmaseutti

1. Raportoi aina havaitsemasi lääkityspoikkeama eli virhe lääkehoidossa.

2. Raportoi aina myös havaitsemasi läheltä piti -lääkityspoikkeama.

3. Pidä huoli siitä, että tiedät mitkä ovat oman yksikkösi riskilääkkeet ja kuinka niiden kanssa toimitaan poikkeamatilanteissa, kuten erilaisissa vahinkotilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi lääkkeen yliannostus ja lääkkeen annon unohtaminen.

4. Päivitä säännöllisin väliajoin tietämyksesi yksikkösi yleisimmistä lääkityspoikkeamista eli lääkehoidossa sattuneet virheet, jotta osaat välttää niitä sekä miettiä yhdessä muiden kanssa suojaavia toimenpiteitä vastaavien lääkityspoikkeamien estämiseksi.

5. Kaksoistarkastaessasi toisen valmiiksi laittamia lääkkeitä, tee tämä rauhallisesti äläkä oleta kaiken olevan kunnossa.

6. Muista että lääkärikin voi tehdä virheitä. Katso reseptejä ja lääkehoitoja kriittisin silmin. Jos jokin epäilyttää, esimeriksi asukkaan lääkkeen annostus on yhtäkkiä muuttunut rajusti, tarkista että resepti on kunnossa.

7. Muista että kommunikaatio-ongelmat ja kiire ovat yleisimpiä syitä, jotka edesauttavat lääkityspoikkeamien syntyä. Kommunikoi muille lääkeasioista lyhyesti ja ytimekkäästi, kuitenkin lyhenteitä ja slangisanoja välttäen.

8. Kysy apua lääkepulmiin myös farmasian ammattilaisilta.

9. Tärkein: älä koskaan tee lääkkeiden kanssa mitään, mistä et ole sataprosenttisen varma!

Mainos

Juttu on osa SuPer-lehdessä 1/2019 julkaistua artikkelia. Artikkelin löydät lehden sivulta 40.

Lue myös: Lääkehoito vaatii lähihoitajalta jatkuvaa oppimista.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perushoitaja Lissu Gåsman on sairaalamaailman konkari ja haavojen asiantuntija – ”Painehaavojen ehkäisy on koko haavanhoidon ydin”

Lääkintävahtimestari Jarno Luukkonen: ”Työssä parasta on monipuolisuus”

Lähihoitaja Jenna Luomansuu: ”Asukas sanoi, että sydän on kotona”