Henkilöstömitoitusta kierretään uusin keinoin: Tehostettua palveluasumista muutetaan kevyempään muotoon

Valvontaviranomaiset ovat huomanneet, että vanhusten tehostettua palveluasumista on muutettu kevyemmäksi siitä huolimatta, ettei asiakkaiden palvelujen tarve ole muuttunut. Tämä on palveluntuottajien keino pyrkiä kiertämään lain vaatimus henkilöstömitoituksesta, toteaa SuPerin asiantuntija Sini Felipe.

henkilöstömitoitus vanhusten tehostetussa palveluasumisessa

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömitoituksen on vastattava asiakkaiden palvelujen tarvetta. Tällä hetkellä vähimmäishenkilöstömitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohti. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Valvontaviranomaisten tietoon on tullut tapauksia, joissa tehostettua palveluasumista on muutettu kevyemmäksi. Muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä ongelmia asiakasturvallisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamisen muutoksiin ei ole haettu aina lupaa Valviralta tai aluehallintovirastolta. Tällainen muutoslupa kuitenkin tarvitaan.

SuPerin asiantuntija Sini Felipe näkee, että ilmiön taustalla on palveluntuottajien pyrkimys kiertää lain vaatimukset henkilöstömitoituksesta.

– Vanhuspalvelulain edellyttämä minimimitoitus ei koske kevyempää palveluasumista, vaan nimenomaan tehostettua palveluasumista. Kevyemmässä palveluasumisessa mitoitus voi olla esimerkiksi 0,3, kun tehostetun palveluasumisen minimimitoitus on tällä hetkellä 0,55. Tehostetun palveluasumisen muuttaminen kevyemmäksi on selvästi työnantajan keino säästää kuluissa.

Vanhusten asumispalvelujen vastattava asiakkaiden tarpeita

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat kuntia ja yksityisiä palveluntuottajia siitä, että vanhusten asumispalvelujen täytyy kaikissa tilanteissa vastata vanhusasiakkaiden palvelujen tarvetta. Kuntien tehtävänä on valvoa palvelujen laatua ja riittävyyttä.

Valviran mukaan hoitojärjestelyjä voidaan muuttaa vain silloin, kun asiakkaan palvelujen tarve muuttuu, asiakas itse toivoo järjestelyihin muutosta tai palvelua ei voida järjestää hoitopaikassa asiakkaan edun vaatimalla tavalla.

Mainos

Sini Felipen mukaan vanhusten tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat hyvin huonokuntoisia. On hyvin harvinaista, että tehostetun palveluasumisen asiakas kuntoutuisi niin, että hän voisi siirtyä takaisin kevyemmän palveluasumisen tai kotihoidon piiriin.

– Se ei ole kovin uskottavaa, Felipe toteaa.

Tehostetun palveluasumisen asukkaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa, ja valvonnan pitää toteutua kaikkina vuorokauden aikoina. Tehostetun palveluasumisen muuttamisessa kevyempään muotoon on paljon riskejä.

– Jos henkilöstömitoitus laskee, on hoitajilla vähemmän aikaa asiakkaille. Potilas- ja asiakasturvallisuus vaarantuvat, palvelun laatu kärsii ja laadukas hoito jää toteutumatta.

Felipen mukaan SuPeriin on tullut jäseniltä huolestuneita yhteydenottoja, joissa kerrotaan, ettei vanhusten saamien palvelujen laajuus vastaa heidän tarpeitaan, eikä palvelujen laatu toteudu. Hän muistuttaa, että tällaisissa tilanteissa työntekijöillä on velvollisuus tehdä sosiaalihuoltolain mukainen epäkohtailmoitus.

Lue myös:

Henkilöstömitoitus nousi 0,55:een tammikuun alussa – Valvira: Henkilöstön tulee ilmoittaa epäkohdista

Henkilöstömitoitus tuli voimaan, mutta voivatko siivous ja pyykkäys kuulua edelleen lähihoitajan työnkuvaan?

Hoitajamitoitus on sitova lokakuusta alkaen – nämä asiat muuttuvat

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”

SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Inberg