Henkilöstömitoitus nousi 0,55:een tammikuun alussa – Valvira: Henkilöstön tulee ilmoittaa epäkohdista

Henkilöstömitoituksen täytyy olla tammikuun alusta lähtien vähintään 0,55 työntekijää. Lokakuussa voimaan tulleessa lakimuutoksessa mitoitusvaatimus oli 0,5. Marras−joulukuun vaihteessa tehty kysely superilaisille luottamushenkilöille osoitti, ettei suuri osa työpaikoista noudata uutta lakia vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta. SuPer-lehti kysyi Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalolta, millaista tietoa Valvirassa on lain noudattamisesta.

Hoitaja työntää potilasta pyörätuolilla

Mitoitus 0,55 tarkoittaa 24 asukkaan hoivayksikössä vähintään 13,2 mitoitukseen laskettavaa työntekijää. Kuva: Mostphotos

Teksti Minna Lyhty

Noudatetaanko lakia vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta?

Tämän hetken käsityksemme mukaan ei ole kovin paljon yksiköitä, joissa mitoitus olisi alle 0,5. Yksityisen palvelutuottajan ei ole mahdollista edes saada lupaa toiminnalleen, jos mitoitus on alle laissa säädetyn vähimmäismitoituksen 0,55. Lisäksi arvioidaan aina yksikkökohtaisesti riittävä mitoitus. Henkilökuntaa pitää olla riittävästi vastaamaan asiakkaiden palvelujen tarpeeseen. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaiden palvelutarpeet ovat kasvaneet, ja sen vuoksi myös mitoituksen tulee kasvaa. Lakiuudistuksen tavoitteena on turvata ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän. Ikääntyneille pitää tarjota muutakin kuin perushoiva, kuten kuntoutusta, virikkeitä ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä.

Onko vanhuspalvelulain noudattamisessa ollut haasteita?

Monet palveluntuottajat ajattelivat, ettei lakiuudistus kosketa heidän yksikköään, koska mitoitus oli jo vähimmäismitoituksen mukainen. Useilta jäi kuitenkin huomaamatta se, että vain välitön asiakastyö lasketaan mitoitukseen. Jos hoitajan vastuulla on pyykinpesua, keittiötöitä ja siivousta, tähän käytettyä aikaa ei voi laskea mitoitukseen. Välittömän asiakastyön ja välillisen työn resurssointi täytyy olla erikseen. Valvira on antanut ohjeet siitä, mitä työtehtäviä pääsääntöisesti lasketaan välittömään asiakastyöhön. Tavoitteena on näiden työtehtävien toisistaan erottaminen ja molempiin työtehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön varmistaminen.

Mitä tapahtuu, jos yksikköön ei saada rekrytoitua riittävästi koulutettuja työntekijöitä?

Palvelutuottajan täytyy miettiä, millä keinoilla voisi edesauttaa rekrytointia. Jos on haasteita mitoituksen noudattamisessa henkilöstövajeen vuoksi, voi olla aiheellista pohtia sitä, onko välillisiin töihin helpompi saada ammattitaitoisia työntekijöitä kuin välittömään asiakastyöhön. Näin voidaan saada lisäresursseja välillisiin töihin ja hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön.

Mainos

Tuleeko Valviraan yhteydenottoja mitoitusasioista?

Hoivapalveluiden kriisivuosi oli 2019. Kanteluita, epäkohtailmoituksia ja yhteydenottoja ei ole tullut henkilöstömitoitusasiasta läheskään yhtä paljon kuin tuolloin. Se osoittaa, että mitoitukset ovat nousseet. Käymme aluehallintovirastojen kanssa eri alueiden tilanteita läpi ja viesti on sieltä sama. Tilanne on nyt rauhallisempi.

Mitä pitää tehdä, jos huomaa, ettei omalla työpaikalla noudateta mitoitusta?

Pitää olla yhteydessä esimieheen ja ottaa asia puheeksi. Toivomme, että omavalvonnan keinoin puututaan asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin epäkohtiin. Lähtökohtana on se, että lakia noudatetaan. Sosiaalihuollon henkilökunnalla on myös ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Ilmoitus tehdään toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoitusvelvollisuus ei ole oikeus vaan velvollisuus. Kielteisiä vastatoimia ei saa kohdistaa ilmoituksen tehneeseen työntekijään. Ilmoituksen tulisi johtaa omavalvonnallisiin toimenpiteisiin. Jos epäkohta ei poistu, seuraavaksi valvontaviranomaisen on puututtava siihen. Havaittu epäkohta voi olla tietysti sen kaltainen, että asiakas- ja potilasturvallisuus on välittömässä vaarassa, jolloin on tarkoituksenmukaista olla heti yhteydessä valvontaviranomaiseen. Näin tapahtui vuonna 2019, jolloin hoivakodeissa paljastui suuria puutteita.

Mitä seurauksia on lain noudattamatta jättämisellä?

Valvontaviranomaiselle tulleet ilmoitukset selvitetään aina. Voi käydä ilmi, että ilmoitus on aiheeton tai epäkohdat on jo korjattu. Sanktiot lähtevät hallinnollisesta ohjauksesta, huomion kiinnittämisestä, huomautuksen antamisesta, määräyksen antamisesta ja määräyksen tehostamisesta uhkasakolla. Yksityisellä puolella toiminta voidaan myös keskeyttää. Jos toimintaedellytyksiä ei saada kuntoon keskeytyksen aikana, lupa perutaan. Jos asiakas- tai potilasturvallisuus on välittömässä vaarassa, toiminta voidaan määrätä keskeytettäväksi myös julkisella puolella. Yksikön pitää pystyä tarjoamaan asiakas- tai potilasturvalliset palvelut kaikkina viikon päivinä ja vuorokauden aikoina.

Henkilöstön minimimitoitus kasvaa edelleen
• 1.10.2020 vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohden
• 1.1.2021 vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden
• 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden
• 1.4.2023 vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden

Lue myös:

”Vain pientä kuhinaa kulisseissa” − Hoitajamitoitusta ei ole otettu tosissaan työpaikoilla

Hoitajamitoitus on sitova lokakuusta alkaen – nämä asiat muuttuvat

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kun pappa ei pääse hoivakotiin, se näkyy sairaalan päivystyksessä

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”