Varhaiskasvatukseen ja kouluihin tarvitaan lisää luottamusmiehiä – jonkun pidettävä työntekijöiden puolia

Kunta on työnantaja suurelle osalle lastenhoitajista ja koulunkäynninohjaajista. Monet superilaiset luottamusmiehet työskentelevät kuntayhtymissä, eivätkä he voi hoitaa kunnissa työskentelevien lähihoitajien asioita. Nyt tarvitaan lisää luottamusmiehiä päiväkoteihin ja kouluihin.

Päivi Koivusalo pääluottamusmies

Päivi Koivusalo korostaa sitä, ettei luottamusmiehen työtä tarvitse tehdä yksin. Tukea saa ammattiosastosta, liitosta ja muilta luottamusmiehiltä. Kuva Minna Lyhty.

Teksti Minna Lyhty minna.lyhty@superliitto.fi

– Tarvitsemme paikallisia ihmisiä luottamusmiehiksi, jotka korvat herkkinä kuuntelevat jäseniä ja seuraavat, mitä omassa kunnassa tapahtuu. Jos kukaan ei pidä superilaisten lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien puolia, kunnassa voidaan tehdä huonoja päätöksiä heidän kannaltaan, SuPerin asiantuntija Johanna Pérez sanoo.

Pérez painottaa sitä, että paikalliset luottamusmiehet ovat myös työnantajan etu.

– Luottamusmies voi välittää työnantajalle superilaisten työntekijöiden kollektiivisen näkemyksen. On paljon kuntia, joissa tällainen vuorovaikutus toimii. Ilman luottamusmiestä työnantajan on vaikea selvittää, mitä työntekijät ajattelevat.

Luottamusmiehenä pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä. Esimerkiksi monessa kunnassa on juuri arvioitu tai arvioidaan parhaillaan lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien työn vaativuutta.

Luottamusmies voi tehdä näkyväksi esimerkiksi lääkehoidon vaativuuden. Se voi tuoda palkkaan jopa lisää euroja.

– Kuka muu tietää paremmin, mitä työhön kuuluu, kuin lastenhoitaja tai koulunkäynninohjaaja. Luottamusmies voi tehdä näkyväksi esimerkiksi lääkehoidon vaativuuden. Se voi tuoda palkkaan jopa lisää euroja.

Täydennysvaalit tarvittaessa

Kuntasektorin ammattiosastoissa käydään luottamusmiesvaalit loka-joulukuussa. Tarvittaessa voidaan järjestää täydennysvaalit, jos yksikin varhaiskasvatuksessa tai koulussa työskentelevä superilainen innostuu luottamusmiehen tehtävästä.

– Vuoden alussa alkaa luottamusmieskoulutus, joten nyt olisi otollinen aika tarttua toimeen. Mitään etukäteisosaamista tehtävän hoitaminen ei vaadi. Perustaidot saa koulutuksesta ja jatkossa tukea tehtävään saa muilta luottamusmiehiltä, ammattiosastosta ja liitosta. Luottamusmiehenä oppii koko ajan uutta, Johanna Pérez sanoo.

SuPer järjestää syksyn aikana eri paikkakunnilla varhaiskasvatusiltoja, joissa ajankohtaisten aiheiden lisäksi kerrotaan luottamusmiehen tehtävästä.

– Pyydämme iltoihin luottamusmiehen kertomaan, millaista työ on käytännössä. Käymme läpi, miten korvataan tehtävän hoitamiseen käytetty aika ja mitä luottamusmiehenä toimiminen antaa itselle.

Ensimmäinen varhaiskasvatusilta pidettiin lokakuussa Järvenpäässä. Muutama paikalla ollut lähihoitaja kertoi harkitsevansa vakavasti luottamusmieheksi ryhtymistä omassa kunnassaan.

– Toivon, että näin käy muissakin varhaiskasvatusilloissa. Toki paikalle kannattaa tulla, vaikka luottamusmieheksi ei haluaisikaan. Puhumme illan aikana muun muassa varhaiskasvatuslaista, harmaasta ylityöstä ja epäpätevyysalennuksista.

Luottamusmiehen tehtävä on antoisa pesti

Päivi Koivusalo on työskennellyt luottamusmiehenä vuodesta 2013 ja Kokkolan kaupungin pääluottamusmiehenä viime vuoden alusta lähtien. Tehtävän hoitamiseen on varattu 16 tuntia kuukaudessa.

– En ole katunut, että lähdin mukaan. Tämä on mielenkiintoista työtä, jossa työnkuva on laaja, uutta saa oppia koko ajan ja neuvottelutaidot paranevat. Yksin tätä ei tarvitse tehdä, sillä liitosta saa aina tukea ja koulutuksiin pääsee.  Teen yhteistyötä myös muiden liittojen luottamusmiesten kanssa.

Koivusalon mukaan osa hoidettavista asioista ratkeaa helposti, osa vaatii enemmän selvittelyä.

– Tällä hetkellä saan paljon kysymyksiä uudesta varhaiskasvatuslaista ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä. Aiheina ovat myös epäpätevyysalennukset, ylitöiden korvaaminen ja työvuorosuunnittelu.

Toisinaan työntekijä ei halua paljastaa, että hän on vienyt asian luottamusmiehelle. Silloin Koivusalo käy keskustelut työnantajan kanssa yleisellä tasolla, eikä paljasta työntekijän nimeä. Koivusalon mukaan keskustelujen seurauksena epäkohdat yleensä korjataan.

Koivusalo ei ollut suunnitellut alkavansa luottamusmieheksi, ennen kuin omalla työpaikalla päiväkodissa tuli eteen asioita, joihin hän tarvitsi liitosta tukea.

– Olin usein yhteydessä liittoon ja ammattiosastoni puheenjohtajaan. Lopulta pääluottamusmies ehdotti minulle luottamusmieheksi ryhtymistä ja aloin hoitaa itse asioitamme.

Entä millainen ihminen sopii luottamusmieheksi?

– Ihan tavallinen ihminen sopii tähän tehtävään. Iällä ei ole väliä, voi olla nuori tai vanhempikin. Tärkeintä on, että on kiinnostunut asioiden hoitamisesta. Avoimuutta, uteliaisuutta ja oppimishalua tarvitaan. Pitää olla myös rohkea nostamaan asioita esiin.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa