Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Luottamusmies sai neuvoteltua, ettei yksityisessä päiväkodissa työskennelleen lastenhoitajan tarvinnut tehdä puuttuvia työtunteja palattuaan perhevapaalta.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Yksityisessä päiväkodissa työskentelevä lastenhoitaja jäi perhevapaalle. Hänen poissaolonsa aikana työpaikalla otettiin käyttöön uusi, sähköinen työaikajärjestelmä. Samassa yhteydessä huomattiin, että päiväkodin esihenkilö oli aikaisemmin epähuomioissa hyväksynyt lastenhoitajalta liikaa tehtyjä työtunteja. Työnantaja vaati, että lastenhoitaja tekee virheellisesti hyväksytyt työtunnit takaisin perhevapaalta palattuaan.

Lastenhoitaja kääntyi asiassa luottamusmiehen puoleen. Luottamusmies katsoi, että työaikapankkiin merkityt työtunnit ovat verrattavissa palkkasaataviin. Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka takaisin kolmen vuoden kuluessa. Työnantaja huomasi itse tekemänsä virheen kuitenkin vasta yli kolmen vuoden kuluttua.

Luottamusmiehen kanssa käydyn neuvottelun jälkeen työnantaja luopui vaatimuksestaan eikä hoitajan tarvinnut korvata tekemättömiä työtunteja palattuaan työhön.

Mainos

Työaikapankin pelisääntöjen on oltava selvät

Työaikapankin käyttämisestä työpaikalla on sovittava kirjallisella sopimuksella.

Työaikapankkiin voidaan siirtää esimerkiksi lisä- ja ylityötunteja ja liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä tunteja. Kertyneet tunnit korvataan pääsääntöisesti vapaana.

Siirtoa työaikapankkiin ei voi tehdä ilman työntekijän suostumusta.

Työntekijälle työaikapankki voi tuoda joustoa työaikoihin ja vapaisiin.

Työnantajalle työaikapankin käyttö mahdollistaa työvoiman käytön ruuhkahuippuina niin ettei työntekijälle tarvitsee maksaa lisä- tai ylityökorvauksia.

Työsuhteen päättyessä työntekijälle on maksettava kaikki palkkasaatavat, myös työaikapankkiin kertyneet tunnit. Kun työaikapankki otetaan käyttöön, samalla tulee sopia siitä, miten työsuhteen päättyessä toimitaan mahdollisten miinustuntien kanssa.

Lähde: tyosuojelu.fi

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa