Työnantaja pidätti perusteettomasti sairauspoissaoloajan palkan – neuvotteluiden jälkeen lähihoitaja sai 300 euroa

Työnantaja edellytti lähihoitajalta perusteettomasti lääkärintodistusta työterveyshuollosta ja maksoi sairausajan palkan vasta SuPerin yhteydenoton jälkeen.

Työnantaja ei voi määrätä työntekijän käyttämää lääkäriä. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Kuntayhtymässä työskennellyt lähihoitaja sai yksityiseltä lääkäriasemalta lääkärintodistuksen, jossa hänet todettiin työkyvyttömäksi neljäksi päiväksi. Lähihoitaja ilmoitti poissaolosta esihenkilölleen ja toimitti tälle kuvan lääkärintodistuksesta. Esihenkilö ei kuitenkaan hyväksynyt todistusta, koska se ei ollut työterveyshuollosta, ja pidätti sairausajan palkan.

Lähihoitaja otti yhteyttä pääluottamusmieheen, joka vaati työnantajaa maksamaan sairausajan palkan. Työpaikalla noudatetussa SOTE-sopimuksessa ei ole määräystä siitä, että ainoastaan työterveyshuollossa kirjoitettu todistus kelpaisi, eikä asiasta muutoinkaan ollut sovittu työntekijän kanssa. Työantaja ei liioin ollut pyytänyt lähihoitajalta toisen lääkärin tarkastusta.

Paikallisneuvottelut eivät tuottaneet tulosta, joten asian käsittely jatkui SuPerin ja työnantajaa edustavan KT:n kesken. Näiden niin sanottujen keskusneuvotteluiden tuloksena työnantaja suostui maksamaan lähihoitajalle neljän sairauspäivän palkan, yli 300 euroa.

Työntekijällä on oikeus valita lääkärinsä

Jokaisella työpaikalla tulee olla ohjeistus kenelle ja miten työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolosta. Työpaikalla voidaan sopia, että työntekijä voi omalla ilmoituksella olla poissa vaikkapa 1–3 päivää tai että lyhyissä sairauspoissaoloissa todistukseksi kelpaa myös terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus. Ohjeistusta on noudatettava tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla.

Mainos

Jos ohjeistusta ei ole, työnantaja voi halutessaan vaatia jokaisesta sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen. Todistus on toimitettava työnantajalle mahdollisimman pian. KVTESin ja SOTE-sopimuksen mukaan lääkärintodistus on toimitettava työnantajalle viikon kuluessa todistuksen allekirjoituksesta, muutoin sairauspoissaolon ensimmäinen päivä on palkaton.

Työehtosopimuksissa ei ole määräystä, että ainoastaan työterveyshuollosta hankittu lääkärintodistus kelpaa, eikä työnantaja voi lähtökohtaisesti päättää, että hyväksyy vain työterveyshuollon todistukset. Jos työnantaja ei perustellusta syystä voi hyväksyä lääkärintodistusta, se voi omalla kustannuksellaan lähettää työntekijän osoittamansa lääkärin tarkastukseen. Syynä voisi olla esimerkiksi se, että työntekijä on sairauspoissaolonsa aikana ollut muualla töissä.

Mainos

Lue myös: Työnantaja pyytää sairauslomalta töihin – Mitä teen? Viisi kysymystä ja vastausta sairauslomasta

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?