Superilaisen hoitajan nollasopimuksen vähimmäistyöaikaa nostettiin

Lähihoitaja oli työskennellyt noin puoli vuotta yksityisessä kotihoitoyrityksessä nollatuntisopimuksella, vaikka todellisuudessa hoitajan työaika oli alusta asti ollut noin 30 tuntia viikossa.

Nollasopimukseen sisältyy työntekijän kannalta monta epäkohtaa. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Työntekijän pyynnöstä työaikaa oli tarkistettu ja vähimmäistyöaika oli nostettu 10 tuntiin viikossa. Se ei kuitenkaan vastannut työnantajan todellista työvoimatarvetta, joten jäsen otti yhteyttä SuPeriin.

Koska nollasopimuksella työskennelleen hoitajan todellinen työaika ei vastannut työsopimukseen sovittua vähimmäistyöaikaa, SuPerista otetiin yhteyttää työnantajaan ja vaadittiin nostamaan työaikaa vähintään 30 tuntiin viikossa.

Vähimmäistuntimäärä voi olla yli nollan

Etenkin yksityisellä sosiaalipalvelualalla käytetyn nollasopimuksen saa tehdä, jos työaika tosiasiassa vaihtelee. Työajaksi määritellään usein ”tarvittaessa työhön kutsuttava”, ja työantaja päättää kuinka paljon tarjoaa työtä.

Nollasopimukseen on nykyisin merkittävä työntekijän vähimmäistuntimäärä työnantajan todellisen työvoiman tarpeen mukaan. Jos työnantaja tarvitsee työntekijää esimerkiksi 10 tunniksi viikossa, sopimukseen on kirjoitettava vähimmäistuntimääräksi 10 eikä nolla.

Lisäksi jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta (12 kuukaudelta yksityisellä sosiaalipalvelualalla) osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta.

SuPerin yhteydenoton jälkeen nollasopimuksella työskennelleen lähihoitajan työnantaja teki pyydetyn muutoksen ja hoitajan työsopimuksen vähimmäistuntimäärä nostettiin 30:een.

 

Nollasopimus sitoo työntekijää muttei takaa riittävää toimeentuloa

Nollasopimus tarkoittaa työsopimusta, jossa työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan käytettävissä mutta työajasta on sovittu vain liukuvasti, usein nollasta tunnista työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Nollasopimuksessa on työntekijän näkökulmasta useita epäkohtia. Työnantaja voi harkintansa mukaan tarjota tai olla tarjoamatta työtunteja, eikä niiden määrää välttämättä pysty ennakoimaan.

Nollasopimuksilla työskenteleville ilmoitetaan työvuoroista yleensä lyhyellä varoitusajalla. Tästä seuraa esimerkiksi se, ettei työntekijä saa sairausajan palkkaa, sillä vuoroja ei tarjota, kun työntekijä ilmoittaa sairaudesta.

Nollasopimuksilla työnantaja pyrkii usein välttämään hänelle lailla määrättyjä velvollisuuksia ja kiertämään työntekijöiden työsuhdeturvaa. Niiden käyttö on vähentynyt, kun vaihtelevan työajan sopimuksia on alettu säännellä aikaisempaa tarkemmin.

Lue myös: Osa-aikaiselle työntekijälle on tarjottava lisätyötä, jos tarvetta tekijöille on

Ole tarkkana, miten osa-aikatyö tai nollatuntisopimus merkitään työsopimukseesi

Lisää SuPer-voittoja näet SuPer-liiton verkkosivulla.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa