Sairastuminen vuosiloman aikana

Työntekijän ei tarvitse sairastaa vuosilomallaan, sillä loma on tarkoitettu työn rasituksista palautumiseen ja sairausloma sairaudesta toipumista varten.

vuosilomalla sairastuminen

Työntekijän ei tarvitse käyttää ansaitsemaansa vuosilomaa sairastamiseen. Kuva Ingimage.

Teksti Juho Kasanen, lakimies

Työntekijä saa halutessaan sairastaa vuosilomalla, jolloin vuosilomaa kuluu aivan normaalisti ja sen ajalta maksetaan vuosilomapalkka siten, kuin sovellettava työehtosopimus sekä laki edellyttävät. Euroopan unionin oikeudesta johtuen työntekijällä, joka sairastuu ennen vuosilomansa alkua tai sen aikana, on kuitenkin pyynnöstään oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma annettavaksi myöhemmin.

Työntekijän ei siis tarvitse sairastaa vuosilomallaan, sillä sairauslomalla ja vuosilomalla on eri tarkoitusperät. Vuosiloma on tarkoitettu työn rasituksista palautumiseksi ja sairausloma määrätään sairaudesta toipumista varten.

Mainos

EU-oikeudessa loman siirto-oikeutta ei ole rajattu vain tiettyyn osaan työntekijän vuosilomaa, vaan työntekijällä on pyynnöstään oikeus siirtää koko sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma pidettäväksi myöhemmin. Suomessa lainsäätäjä on kuitenkin tulkinnut työaikadirektiiviä siten, että se turvaa työntekijän oikeuden siirtää vuosilomansa sairauden alta vain loman neljää viikkoa vastaavalta ajalta.

Ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta sovelletaan

Lainsäätäjä onkin 1.4.2016 alkaen palauttanut vuosilomalakiin niin katsotut omavastuupäivät vuosilomalla sairastuttaessa silloin, kun työntekijä on ansainnut vuosilomaa yli neljä viikkoa. Näitä omavastuu- tai karenssipäiviä voi olla maksimissaan kuusi lomanmääräytymisvuotta kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä, jonka lomaoikeus on viisi viikkoa, menettää yhden lomaviikkonsa, jos hän sairastaa viikon vuosilomastaan sen jo alettua.

SuPerin jäsenen näkökulmasta omavastuupäivien soveltamisen kannalta ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta häneen sovelletaan.

Mikäli työntekijä työskentelee Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, KVTES, piirissä tai häneen sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta, ei sovelleta mitään karenssipäiviä työntekijän sairastuessa vuosiloman jo alettua, sillä edellytyksellä, että hän pyytää vuosilomansa siirtoa ilman aiheetonta viivytystä. Sama koskee YTHS-sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä. Tämä johtuu siitä, että kyseisissä työehtosopimuksissa on nimenomaisesti sovittu työntekijän oikeudesta siirtää koko vuosilomansa sairauden alta pidettäväksi myöhemmin.

Mikäli taas työntekijä työskentelee esimerkiksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla, SOSTES, tai yksityisellä terveyspalvelualalla, TPTES, sovelletaan tällaiseen työntekijään loman siirtotapauksissa vuosilomalakia ja tällöin työnantajat ovat noudattaneet laissa olevaa kuuden päivän karenssisäännöstä työntekijän sairastuessa vuosilomansa jo alettua.

Ratkaisu kiistaan Euroopan unionin tuomioistuimesta?

Euroopan unionin tuomioistuimessa on vireillä kahta suomalaista työntekijää koskeva ennakkoratkaisupyyntö. Työtuomioistuin on pyytänyt unionin tuomioistuimelta kannanottoa siihen, onko vuosilomalakimme työaikadirektiivin ja unionin oikeuden vastainen siltä osin, kuin se mahdollistaa lomapäivien menettämisen karenssipäivien muodossa silloin, kun työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana. Toinen näistä ennakkoratkaisupyynnön alaisista työntekijöistä on superilainen laboratoriolähihoitaja.

Mikäli Suomen vuosilomalaki todetaan karenssipäivien osalta unionin oikeuden vastaiseksi, voivat Suomen valtio tai ennakkoratkaisupyynnön lopputuloksesta riippuen jopa yksittäiset työnantajat joutua korvaamaan työntekijälle karenssin takia menetetyt vuosilomapäivät.

Miten toimia, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana?

Miten toimin, jos sairastun ennen vuosilomani alkamista? Tai mitä jos tiedän joutuvani vuosilomani aikana esimerkiksi leikkausoperaatioon, josta aiheutuu sairausloma, ja haluan siirtää vuosilomani myöhempään ajankohtaan?

  • Ensimmäiseksi sinun tulee ilmoittaa sairastumisestasi työnantajallesi siten, kuin työpaikkasi sairauspoissaoloilmoituskäytännöstä on sovittu.
  • Ilmoittaessasi sairastumisestasi sekä sairausloman kestosta, tulee sinun pyytää samalla vuosiloman siirtoa sairastumispäivästä lukien.
  • Jos tiedossasi on ennen lomasi alkua, että tulet joutumaan loman aikana esimerkiksi leikkausoperaatioon, josta aiheutuu työkyvyttömyys, tulee sinun ilmoittaa tästä tulevasta operaatiosta työnantajallesi jo ennen vuosiloman alkua ja pyytää vuosiloman siirtoa.
  • Työnantajasi voi edellyttää sairauslomatodistuksen toimittamista työpaikkasi sairauspoissaolokäytännön mukaisesti.
  • Kun sairauspoissaolo alkaa ennen vuosilomaa tai tiedät loman aikana joutuvasi operaatioon, josta aiheutuu työkyvyttömyys, siirtyy pyynnöstäsi koko sairausloman alle jäävä vuosiloma annettavaksi myöhemmin.

Miten minun tulee toimia, jos sairastun vuosilomani aikana ja haluan siirtää vuosilomani myöhempään ajankohtaan?

  • Ensimmäiseksi sinun tulee ilmoittaa sairastumisestasi työnantajallesi siten, kuin työpaikkasi sairauspoissaoloilmoituskäytännöstä on sovittu.
  • Ilmoittaessasi sairastumisestasi sekä sairausloman kestosta, tulee sinun pyytää samalla vuosiloman siirtoa sairastumispäivästä lukien.
  • Työnantajasi voi edellyttää sairauslomatodistuksen toimittamista työpaikkasi sairauspoissaolokäytännön mukaisesti.
  • Mikäli työnantajasi ilmoittaa, että osa vuosilomasta ei siirry karenssipäivien vuoksi, tulee sinun ilmoittaa, ettet hyväksy tätä ja että saatat asian liittoon.
  • Ota tämän jälkeen yhteys SuPerin edunvalvontayksikköön jatko-ohjeiden saamiseksi.

Lue myös: Myös osa-aikaisella lähihoitajalla on oikeus vuosilomaan.

Löydät vastauksia työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin myös SuPerin Usein kysytyt kysymykset -palvelusta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa

Miksi saan suurempaa lomapalkkaa kuin työkaverini, vaikka teemme samaa työtä? SuPerin asiantuntija vastaa