Saako kesätöihin tuleva lähihoitajaopiskelija osallistua lääkehoitoon? Nämä asiat kannattaa muistaa

Lääkehoidossa vaaditaan tarkkuutta, sillä lääkkeisiin liittyy monia riskejä. Myös lähihoitajaopiskelija voi osallistua lääkehoitoon, kunhan tietyt kriteerit täyttyvät. SuPerin asiantuntija Elina Ottela kertoo, mitä asioita tulee huomioida.

lähihoitajaopiskelija lääkehoito

Työnantajan tulee arvioida, onko lähihoitajaopiskelijalla suorittamiensa opintojen perusteella riittävät edellytykset lääkehoidon toteuttamiseen. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Saako lähihoitajaopiskelija osallistua lääkehoitoon?

Lähihoitajaopiskelija ja oppisopimusopiskelija saa toteuttaa lääkehoitoa vain ohjaajan välittömässä valvonnassa. Ohjaajan on toimittava opiskelijan kanssa samassa työyksikössä. Kannattaa muistaa, että opiskelijalla on aina oikeus ohjaukseen.

Mitä lääkehoidon tehtäviä kesätöihin tuleva lähihoitajaopiskelija voi tehdä?

Työpaikalla on arvioitava, onko sen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, että sijaisena toimiva lähihoitajaopiskelija antaa asiakkaalle tai potilaalle lääkkeitä. Jos se on välttämätöntä, niin opiskelija voi antaa valmiiksi annosteltuja, luonnollista tietä annettavia lääkkeitä. Työnantajan tulee kuitenkin aina arvioida, onko opiskelijalla suorittamiensa opintojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Lisäksi opiskelijan on oltava kirjoilla oppilaitoksessa, jotta hän voi sijaisena toimiessaan toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja perehdytyksellä onkin suuri painoarvo silloin, kun opiskelija toimii ammattihenkilön sijaisena.

Jokainen lääkehoitoon osallistuva työntekijä vastaa antamastaan lääkehoidosta niin, että se tapahtuu ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Miten työpaikalla varmistetaan, että lähihoitaja ja lähihoitajaopiskelija tietävät, miten lääkehoitoa toteutetaan?

Lääkehoitoa toteuttavilla työpaikoilla pitäisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Se ohjaa lääkehoidon toteuttamista käytännön tasolla. Esimiehet vastaavat siitä, että yksikössä on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma, jonka käyttöön jokainen työntekijä on perehdytetty. Lääkehoitoon osallistuva työntekijä vastaa siitä, että hän toimii lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hänen tulee kertoa työpaikalla, jos hän kokee, ettei hänellä ole vielä valmiuksia johonkin työtehtävään ilman ohjausta tai ohjaajan läsnäoloa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden on oltava aina etusijalla.

Miten toteutuu turvallinen lääkehoito?

Kaikkiin lääkkeisiin liittyy riskejä ja siksi lääkehoidossa vaaditaan tarkkuutta. Lääkehoidon toteuttaminen on turvallista, kun muistaa Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 1997 määrittelemät viisi seikkaa: oikea annos, oikeaa lääkettä, oikeaan aikaan, oikeaa antoreittiä ja oikealle potilaalle.

Yli 40 prosenttia raportoiduista vaaratapahtumailmoituksista liittyy lääkitykseen. Jos lääkehoidossa tapahtuu virhe, tulee siitä aina tehdä ilmoitus työyksikön ohjeiden mukaisesti. Virheistä opitaan, kun niistä ilmoitetaan ja näin vältytään jatkossa vastaavilta virheiltä.

 

Katso myös tämä:

Tuntuvatko lääkelaskut vaikeilta? Harjoittele lääkelaskuja SuPerin verkkokoulutusalusta Skarpissa! Voit vapaasti hyödyntää Skarpin verkkokoulutuksia, jos olet SuPerin jäsen – tarjonta on avoin myös opiskelijajäsenille.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?