Osittainen lomautus voi olla kokoaikaista huonompi vaihtoehto – vaarana ansiosidonnaisen menetys

Osittain lomautettu hoitaja tekee lyhyempää työviikkoa tai työvuoroa. Muutamakin menetetty työtunti voi tehdä suuren loven palkkaan, minkä lisäksi työttömyyskorvauksen kriteerit täyttyvät harvoin. SuPerin sopimusasiantuntija Anne Villman vastaa yleisimpiin kunta-alan osittaisia lomautuksia koskeviin kysymyksiin.

osa-aikainen ja osittainen lomautus

Osittaisessa lomautuksessa myös kaikki lisät maksetaan osa-aikaisen työn mukaisesti. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Mitä tarkoittaa osa-aikainen tai osittainen lomautus?

– Työntekijä voidaan lomauttaa kokoaikaisesti koko kalenteriviikon ajalta tai osittain lyhentämällä viikoittaista tai päivittäistä työaikaa. Osittaisesta lomautuksesta käytetään myös nimitystä osa-aikainen lomautus. Käytännössä työntekijä voi olla lomautettuna tietyt viikonpäivät tai työvuoroa voidaan lyhentää. Esimerkiksi eräs kuntatyönantaja lomauttaa henkilökunnan nyt syksyllä osittain vähentämällä työajasta 3 prosenttia. Kyseisessä tapauksessa 3 prosentin työaika vähennetään sunnuntaille osuvista työvuoroista. Näin työntekijät menettävät sunnuntailisän useammalta tunnilta ja lomautuksen vaikutus palkkaan kertaantuu.

Kuinka yleistä osittainen lomauttaminen on?

– Monessa kunnassa ja kuntayhtymässä suunnitellaan lomautuksia tai on jo aloitettu lomautukset talouden tasapainottamiseksi. Tällä hetkellä tiedossa on osittaisia lomautuksia ainakin kahdella paikkakunnalla.

Onko osittainen lomautus parempi vaihtoehto kuin kokoaikainen lomautus?

– Osittainen lomautus on usein ikävämpi tapa lomauttaa työntekijä, sillä ansiosidonnaisen päivärahan ehdot eivät yleensä täyty. Jotta työntekijä voisi saada soviteltua päivärahaa, ei työaika saisi ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos siis työntekijä tekee osittaisen lomautuksen vuoksi esimerkiksi 97-prosenttista työaikaa, ei se ole lähellekään tuota 80 prosenttia. Osittaisessa lomautuksessa myös kaikki lisät maksetaan osa-aikaisen työn mukaisesti, mikä tietenkin näkyy palkassa. Myös mahdollinen sairausajan palkka maksetaan osittaisen työajan mukaisesti.

– Työntekijän näkökulmasta voisi jopa olla parempi, että lomautukset tulisivat putkeen kokonaisina kalenteriviikkoina. Silloin olisi todennäköisempää, että ehdot ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi täyttyisivät.

Voiko osittain lomautettu jatkaa työvuoroa lyhennetyn päivän jälkeen?

– Työvuoroa ei pidä jatkaa lyhennetyn työajan jälkeen. Osittaisen lomautuksen vuoksi voi syntyä tilanteita, ettei työntekijä ehdi hoitaa hänelle annettua asiakasmäärää. Työnantajan onkin tärkeä ymmärtää, että lyhyempi työaika ei riitä saman asiakasmäärän hoitamiseen kuin kokoaikaisessa työssä. Työntekijöiden kannattaa seurata, että työvuorossa on tarpeeksi työntekijöitä. Jos hoitajamitoitus ei ole riittävä tai lomautuksilla on muita kielteisiä vaikutuksia hoidon laatuun, on asiasta ilmoitettava pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Pääluottamusmies ja ammattiosasto vievät asian tarvittaessa eteenpäin päättäjille. Joskus osittaisia lomautuksia on peruttu, kun viesti palvelun laadun heikentymisestä on saatu päättäjille.

– Kannattaa myös muistaa, että osittaisessa lomautuksessa lyhennetyn työvuoron yli meneviltä tunneilta ei saa ylityökorvausta. Tunnit korvataan tunti tunnista siihen saakka kuin työvuoro jatkuisi kokoaikaisessa työssä. Lisäksi kannattaa olla tarkkana, olisiko ylimääräisillä työtunneilla vaikutusta ansiosidonnaisen korvauksen saamiseen.

Mitä on syytä huomioida, jos tulee osittain lomautetuksi?

– Työvuorolistasta kannattaa aina tarkistaa, että työtunnit on kirjattu osittaisen lomautuksen mukaisesti. Osittainen lomautus tehdään samassa suhteessa kaikille työntekijöille, myös osa-aikaisille. Jos siis osittainen lomautus on 3 prosenttia työajasta, vähennetään tuo prosenttiosuus myös esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän työajasta.

– Osittaisen lomautuksen työaikoja laskettaessa olisi selkeää, että se alkaisi työaikajakson alusta lukien eikä kesken jakson. Näin vältetään mahdollisten väärin laskettujen työaikojen jälkiselvittelyt, kun osittainen lomautus kestää koko työaikajakson.

– Niin osittaisen kuin kokoaikaisenkin lomautuksen kohdalla on muistettava, että työnantajan tulee tarjota työtä ensisijaisesti lomautetuille henkilöille. Jos esimerkiksi kollega sairastuu, on työnantajan tarjottava tätä työtä lomautetulle henkilökunnalle. Jos osittaisen lomautuksen kanssa tulee ongelmia, kannattaa aina ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen. Hän vie asian tarvittaessa eteenpäin.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?