Onko työvuoroihisi tehty taas yllättäviä muutoksia? Näillä vinkeillä voit puuttua työvuorojen toistuvaan muuttamiseen

Lähihoitaja, huomasitko työvuoroissasi taas muutoksen, josta esimies ei neuvotellut kanssasi? Työvuorojen yksipuolinen muuttaminen on kunta-alalla yleinen tapa, jolla pyritään välttämään ylitöiden syntyminen. Säännönmukaiseen työvuorojen muuttamiseen on mahdollista puuttua.

työvuoroluettelo

Työnantajalla täytyy olla työvuorojen muuttamiselle perusteltu syy. Syyksi ei käy tilanne, joka toistuu säännönmukaisesti. Kuva Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen sonja.kahkonen@superliitto.fi

Tyypillinen tilanne: päiväkodissa työskentelevä lähihoitaja tarkistaa seuraavan päivän työvuoronsa ja huomaa, että esimies on pidentänyt työvuoroa tunnilla neuvottelematta asiasta työntekijän kanssa. Saman viikon toiseen työvuoroon on puolestaan tehty tunnin lyhennys.

Tällaisilla tuplamuutoksilla työnantaja pyrkii välttämään ylitöiden kertymisen.

– Työvuorojen muuttaminen neuvottelematta asiasta työntekijän kanssa herättää työntekijöissä luonnollisesti mielipahaa, kun omien aikataulujen suunnittelu vaikeutuu. Harmillista tämä on erityisesti siksi, että työvuorojen muuttaminen on usein toistuvaa, Suomen lähi- ja perushoitajaliiton lakimies Riitta Saarikoski toteaa.

Saako esimies muuttaa työvuoroja – työehtosopimuksen tulkinnassa on eroja

Työvuorojen tulisi olla selvillä viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkamista. Työvuorolistaan ei lähtökohtaisesti saisi tehdä muutoksia sen jälkeen, kun se on julkaistu. Tästä huolimatta on yleistä, että työnantajat muuttavat työvuoroja lyhyelläkin varoitusajalla neuvottelematta muutoksista työntekijöiden kanssa.

– Saman päivän työvuoroa työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa, mutta esimerkiksi seuraavan päivän työvuoroa voidaan muuttaa tietyissä tilanteissa, Riitta Saarikoski sanoo.

Haastavan tilanteesta tekee se, ettei kunta-alan työehtosopimus KVTES anna tarkkaa ohjeistusta siitä, millainen tilanne oikeuttaa muutoksiin. Työehtosopimuksen mukaan työvuorolistaan voidaan tehdä muutoksia, jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Työvuoron muuttamiselle täytyy siis olla perusteltu syy.

Mutta mikä sitten käy perustelluksi syyksi? Saarikosken mukaan perusteluksi voisi käydä jokin ennalta arvaamaton tilanne, johon ei normaalioloissa ole voitu millään lailla varautua. Näitä tilanteita ei käytännössä tapahdu usein. Perusteluna ei sen sijaan saisi käyttää tilannetta, joka toistuu säännönmukaisesti. SuPerin näkemyksen mukaan työnantajan on esimerkiksi varattava riittävät työntekijäresurssit vaikkapa sen varalle, että vanhemmat tuovat ja hakevat lapsensa vaihteleviin aikoihin.

– Olemme myös sitä mieltä, ettei muutaman työntekijän sairauspoissaolon pitäisi vaikuttaa työvuoroihin. Henkilöstömitoituksen pitäisi olla siltä osin kunnossa.

Toimi näin, jos työvuorojen yksipuolinen muuttaminen on jatkuvaa

  1. Puutu tilanteeseen yhdessä työkavereidesi kanssa
    Työntekijöiden kannattaa toimia yhdessä ja viedä asiaa porukalla eteenpäin ammattiliittotaustasta riippumatta. Yksittäisen työntekijän vaikutusvalta on pieni ja riskinä on aina leimaantua esimiehen silmissä hankalaksi työntekijäksi.
  2. Kirjaa esimiehen yksipuolisesti tekemät työvuoromuutokset 2–3 työvuorolistan ajalta
    Jotta tilanteeseen voidaan puuttua, on pohjatyö tehtävä huolellisesti. Työntekijöiden tulisikin kirjata 2–3 työaikajakson ajalta juuri ne muutokset, jotka työnantaja on tehnyt yksipuolisesti eli neuvottelematta muutoksesta työntekijän kanssa. Ilmoita aina työnantajalle, että teet työvuoron, mutta et ole suostunut muutokseen, ja tee kirjaus siitä siihen työvuorolistaan, joka annetaan työnantajalle työaikajakson päätyttyä tiedoksi. Ota siitä kopio itsellesi. Näin tieto menee työantajalle kirjallisena.
  3. Ota yhteyttä luottamusmieheen
    Työvuorojen yksipuoliseen muuttamiseen liittyvät ongelmat kannattaa lähtökohtaisesti hoitaa paikallisen luottamusmiehen kanssa. Luottamusmiehen kanssa voidaan pohtia, ovatko muutokset olleet perusteltuja. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, kannattaa ottaa yhteyttä SuPeriin. Kun pohjatyöt on tehty hyvin ja muutokset eivät ole olleet perusteltuja, on tilanne helpompi riitauttaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?