Milloin työnantajan pitää vahvistaa kesäloman ajankohta? Huomioi tämä, kun lomia suunnitellaan

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus kuunnella työntekijän toiveet loman ajankohdasta. Työnantaja voi kuitenkin tehdä lopullisen päätöksen siitä, milloin kesäloma pidetään. Mutta milloin kesäloma pitää viimeistään vahvistaa työntekijälle? SuPerin sopimusasiantuntija Virve Aho vastasi loma-aiheisiin kysymyksiin.

Kesäloman vahvistaminen

Kesälomakausi alkaa toukokuussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Työ hoitoalalla on muuttunut entistä haasteellisemmaksi ja siksi on tärkeää tukea työntekijöiden jaksamista myös hyvällä vuosilomasuunnittelulla.

Teksti Sonja Kähkönen

Milloin työnantajan pitää viimeistään vahvistaa kesälomat?

Olemme tottuneet siihen, että lomat vahvistetaan tyypillisesti huhtikuussa. Viime vuosina moni työnantaja on kuitenkin ilmoittanut vahvistavansa lomat vasta kaksi viikkoa ennen niiden alkamisajankohtaa.

Lain mukaan työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan loma vahvistaa viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua. Mikäli lomat vahvistetaan näin myöhään, on siihen oltava perusteltu syy.

Mainos

Voiko työnantaja olla vahvistamatta koko kesälomaa kerralla?

Vuosiloma voidaan antaa myös useammassa osassa. Työnantaja voi vahvistaa loman viimeistään kaksi viikkoa ennen kutakin loma-ajankohtaa, jos sillä on perusteltu syy vahvistaa loma näin myöhään. On siis mahdollista, että työnantaja vahvistaa esimerkiksi neljän viikon lomasta ensin kaksi ensimmäistä viikkoa ja vasta loman alkaessa kaksi jälkimmäistä viikkoa. Tämä ei tietenkään ole hyvää henkilöstöjohtamista, eikä näin pitäisi toimia. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on parempi, että lomat vahvistetaan ajoissa, jotta omaa vapaa-aikaa ehtii suunnitella. Jos työnantaja ei noudata kuukauden ilmoitusaikaa, kannustaisin työntekijää pyytämään kirjallisen perustelun sille, miksi näin tehdään.

Onko työnantajalla velvollisuus kuunnella työntekijän toiveet loman ajankohdasta?

Kyllä. Työnantajan pitää lain mukaan aina ensin pyytää lomatoiveet työntekijöiltä. Vasta sen jälkeen työnantaja voi päättää, milloin lomat pidetään. Työnantajan pitää myös ilmoittaa työntekijälle henkilökohtaisesti loman ajankohdasta.

Työntekijöiden lomatoiveiden huomioiminen lomia suunniteltaessa on hyvää henkilöstöjohtamista. Valitettavasti on tilanteita, joissa kaikkia lomatoiveita ei voida toteuttaa. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Niin ei voi toimia, että joidenkin lomatoiveita kuunnellaan ja joidenkin ei.

Millaisissa jaksoissa kesäloma on minimissään annettava?

Lähtökohtaisesti työntekijän tulisi saada pitää kesäloma yhdessä jaksossa. Lain mukaan kesälomasta on voitava pitää ainakin kaksi viikkoa yhteen putkeen. Sen ylittävä osa voidaan tarvittaessa jakaa useampaan osaan. Työnantajalla on kuitenkin oltava perustelu sille, jos vuosiloma annetaan lyhyissä pätkissä.

Lomien pätkiminen kahden viikon jaksoihin voi olla mahdollista, jos toiveena työpaikalla on, että jokainen voi pitää vuosilomansa suosituimpien lomakuukausien aikana. Jos taas työntekijät haluaisivat pitää loman mieluiten yhdessä jaksossa, on muistettava, että jonkun on aloitettava lomansa mahdollisesti jo toukokuussa ja jonkun toisen on pidettävä lomansa ehkä syyskuussa.

Voiko työntekijä tehdä asialle mitään, jos työnantaja antaa loman lyhyissä pätkissä?

Loma-asioista kannattaa keskustella työyhteisössä avoimesti. Työnantajan kanssa on hyvä keskustella loman antamisen periaatteista ja pyytää perustelut sille, miksi lomat annetaan lyhyissä pätkissä. Syynä voi olla esimerkiksi toiminnan vaikeutuminen pitkien lomien vuoksi.

Avoin keskustelu kannattaa myös siksi, että työntekijöillä on erilaisia mieltymyksiä siinä, milloin he haluaisivat pitää lomansa. Suosituimmat lomakuukaudet ovat kesä-, heinä- ja elokuu, mutta niitäkin työntekijöitä löytyy, jotka lomailevat mielellään touko- tai syyskuussa.

Esimiehen kanssa keskustellessa on hyvä nostaa esiin myös työssäjaksamisen näkökulma. Työnantajakin hyötyy siitä, että työntekijät ovat ehtineet levätä ja palautua riittävästi pidemmän loman aikana.

Voiko työnantaja peruuttaa työvuorolistalla olevan loman?

Vahvistettua vuosilomaa tai työvuorolistalla olevaa lomaa ei voi peruuttaa. Työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta työntekijälle henkilökohtaisesti. Sen voi tehdä erillisellä vuosilomalistalla tai esimerkiksi sähköpostilla.

Jos työnantajan esittämä vuosiloman siirto tai vuosiloman keskeytys sopii itselle ja näin haluaa toimia, niin siinä tapauksessa on hyvä neuvotella työnantajan kanssa kohtuullinen korvaus joustosta. Samalla on hyvä sopia siitä, koska jäljelle jääneet vuosilomapäivät saa pitää.

Katso myös:

Kiinnostaako sinua tietää vuosiloma-ajan palkka ja lomarahan määrä? Tarkista ne SuPerin laskurilla!

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa