Miksi luottamusmiesvaaleista kannattaa kiinnostua, sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen?

Sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen on SuPerin entinen pääluottamusmies ja intohimoinen ay-aktiivi. Hän toivoo, että mahdollisimman moni superilainen asettuisi ehdolle syksyn luottamusmiesvaaleissa – ja loputkin äänestäisivät niissä.

Teemu Hiilinen kertoo käyneensä aikoinaan makean kampanjan luottamusmiesvaaleissa. "Leivoin yhteensä noin 40 kuivakakkua ja toimitin ne isoimmille työpaikoille jaettavaksi. Uskon, että kakut ratkaisivat tiukat vaalit edukseni." Kuva: Robert Ottosson

Teksti Saija Kivimäki

Tänä syksynä valitaan SuPerin uudet luottamusmiehet kuntiin ja hyvinvointialueille. Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut luottamusmiesvaaleista?

Sote-uudistuksen myötä luottamusmiehiä siirtyi paljon kunnista hyvinvointialueille, ja on erinomaisen tärkeää saada tilalle uusia superilaisia pitämään vakalaisten puolta. Kunnissa maksetaan paikallisia järjestelyeriä, joiden jakamisesta luottamusmiehet neuvottelevat. Heillä on suuret vaikutusmahdollisuudet siihen, mitkä ammattiryhmät saavat näitä palkankorotuksia ja millä perusteilla. Superilaiset luottamusmiehet tuntevat parhaiten lähihoitajien työolot ja tietävät, kuinka huutava pula lastenhoitajista on.

Hyvinvointialueilla luottamusmiehiä odottaa isona asiana palkkojen yhteensovittaminen eli palkkaharmonisaatio.

Jos itsellä ei ole kipinää luottamusmieheksi, kannattaa äänestää luottamusmieheksi sellaista ihmistä, joka parhaiten ajaa kaikkien työntekijöiden yhteistä etua.

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmies on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työpaikallaan ammattiliittoa ja sen jäseniä. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työlakeja ja työehtosopimusta ja että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Luottamusmies on työntekijän tukena, kun työpaikalla tulee ongelmia, ja hänellä on mahdollisuus kehittää työtä yhteistyössä työnantajan ja muiden työntekijöiden kanssa.

Kerroit, että luottamusmies neuvottelee paikallisesti työnantajan kanssa paikallisista järjestelyeristä. Mistä muusta työnantajan kanssa voi neuvotella?

Varhaiskasvatuksessa paikallisesti neuvoteltavia asioita ovat esimerkiksi se, miten päiväkoti avataan, jos ensimmäisenä vuoroon tuleva sairastuu. Kuka tulee sijaistamaan ja miten se korvataan? Paikallisesti voidaan neuvotella myös vaikkapa vaatekorvauksista tai luoda työpaikalla uusia käytäntöjä, miten työntekijät pitävät taukoja työn lomassa. Neuvotella voi mistä tahansa työoloja parantavasta uudistuksesta. Ideoita voi saada vaikkapa kuuntelemalla työkavereita ja luottamusmieskollegoita.

Mainos

Millainen on hyvä luottamusmies?

Luottamusmiehellä on oltava halua ja rohkeutta puuttua työpaikan epäkohtiin. Rohkeutta voi opetella, mutta jonkinlainen sisäinen palo yhteisten asioiden hoitamiseen on oltava. Luottamusmiehen tehtävä on parantaa kaikkien edustamiensa työntekijöiden työoloja ja työn tekemisen tapoja, ei vain omia tai oman yksikön. Tehtävässä auttaa, jos osaa ajatella luovasti niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, keksiä ratkaisuja, joita ei aikaisemmin ole keksitty tai otettu käyttöön.

Luottamusmiehellä on oltava sisäistä paloa
yhteisten asioiden hoitamiseen.

Mitä luottamusmieheksi aikovan täytyy osata?

SuPer kouluttaa uudet luottamusmiehet tehtäviinsä. Meillä on hyvät tukiverkot, autamme tarvittaessa joka käänteessä ja olemme tukena koko luottamusmiesuran ajan. Työehtosopimuksia tai -lakeja ei tarvitse ennalta tuntea, me perehdytämme niihin, ja opetamme myös tehtävässä tarvittavia neuvottelu- ja esiintymistaitoja. Luottamusmieskoulutus on työaikaa ja SuPer korvaa koulutuksesta aiheutuneet kulut.

Saako luottamusmies mokata?

Epäonnistumisia tulee, ja se kuuluu elämään. Kaikki me teemme joskus virheitä, niistä vain pitää päästä yli. Yksi rohkeuden mittari on se, että uskaltaa ajaa asiaa, vaikka onnistumisesta ei ole varmuutta. Virheistä voi oppia.

Olet itse SuPerin entinen luottamusmies. Mikä sai sinut aikoinaan ryhtymään toimeen?

Olin pitkään ollut rivijäsenenä SuPerissa. Työskentelin lähihoitajana Espoossa silloisessa Puolarmetsän sairaalassa, ja kaupunkiin etsittiin työntekijää, joka kiertäisi työpaikoilla kertomassa liitosta. Olen aina ollut ay-henkinen ja ajattelin, että olisin hyvä juttelemaan ihmisten kanssa. Työpaikallani ei tuolloin ollut omaa luottamusmiestä, joten kouluttauduin samalla siihen tehtävään. Myöhemmin pesti aukesi ensin varapääluottamusmieheksi ja sitten vaalien kautta pääluottamusmieheksi. Toimin päätoimisena luottamusmiehenä kolme vuotta ennen kuin aloitin nykyisessä työssäni. Ajattelen, että ammattiliittojen avulla työelämää kehitetään ja pidetään reiluna ja yhdenvertaisena kaikille. Se edellyttää, että mahdollisimman moni kuuluu ammattiliittoon ja lähtee mukaan liiton toimintaan.

Ammattiliitot pitävät
työelämän reiluna ja yhdenvertaisena.

Mikä oli suurin saavutuksesi luottamusmiehenä?

Yksi isoimmista yksittäisistä onnistumisista oli palkan takaisinperinnän kohtuullistaminen. Työntekijä jäi osittaiselle hoitovapaalle, mutta työnantaja maksoi epähuomioissa täyttä palkkaa pidemmän aikaa. Kun asia huomattiin, takaisinperittäviä palkkoja oli kertynyt yli 10 000 euroa. Työnantajan kanssa neuvottelemalla summaa kohtuullistettiin usealla tuhannella eurolla ja loput perittiin takaisin palkasta niin, että työntekijä palasi kokoaikaisesti työhön, mutta hänelle maksettiin palkka 80-prosenttisesti. Se turvasi työntekijän taloudellisen tilanteen.

Miksi puhumme edelleen luottamusmiehistä?

Hyvä kysymys. Kunnallista työehtosopimusta muokataan parhaillaan sukupuolineutraaliksi, ja tavoitteena on, että kahden vuoden päästä neuvoteltavassa uudessa työehtosopimuksessa ei enää mainita sanaa luottamusmies. Korvaavan termin löytäminen on ollut vaikeaa, sillä luottamushenkilö tarkoittaa kuntien poliittista päättäjää ja luottamusvaltuutettu puolestaan työntekijöiden edustajaa, jonka valintaa ei määrittele ammattiliiton jäsenyys. Todennäköinen vaihtoehto on luottamusedustaja.

Mainos

Lisätietoa julkisen sektorin luottamusmiesvaaleista saat SuPerin verkkosivuilta.

Sinua voisi kiinnostaa myös: STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtiainen: ”Luottamusmiehen tehtävä on näköalapaikka”

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?