STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtianen: ”Luottamusmiehen tehtävä on näköalapaikka”

STTK:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Minna Ahtiainen tykkää työskennellä luottamusmiesten kanssa. Hän kokee tehtäväkenttänsä moniulotteiseksi ja haluaa olla omalta osaltaan kehittämässä työelämää oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Kuva: Mikko Käkelä

Teksti Mari Frisk

Mitä kuuluu luottamusmiestyölle?

Luottamusmiesjärjestelmä on kehittynyt osana työehtosopimusjärjestelmää. Sitä ovat vieneet – ja vievät – eteenpäin samat aktiiviset ihmiset, jotka ovat nähneet tarpeen kehittää myös neuvottelujärjestelmää. Luottamusmies edustaa henkilöstöä ja ammattiliittoa. Työpaikalla luottamusmies on ”yksi meistä”, lähellä liiton jäsenten reaalimaailmaa ja arkipäivää. Iso osa luottamusmiehen työstä on ihmisten kohtaamista. Yhteiskunnan ja työelämän ilmiöt elävät ajassa, mutta ydintyö on pysynyt samana: luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa voimassa olevia työehtoja, auttaa työtekijöitä ristiriitatilanteissa ja osallistuu työpaikan kehittämistyöhön. Monilla aloilla, kuten sotealalla, keikkatyö on tavallista, ja ihmiset työskentelevät hajallaan eri organisaatioissa, mikä tuo omat haasteensa luottamusmiesten työskentelyyn. Digitalisaation myötä työvälineet ja -tavat muuttuvat. Luottamusmiehet ovat mukana selvittelemässä esimerkiksi tietosuojaan ja sosiaaliseen mediaan liittyviä uudenlaisia tilanteita.

Mikä sysää luottamusmieheksi?

Monen luottamusmiehen taustalla on tilanteita, joissa on koettu tai todistettu epäoikeudenmukaisuutta työpaikalla, mikä herättää halun aikaansaada muutoksia. Luottamusmiehen tehtävä on näköalapaikka ja tuo mahdollisuuksia vaikuttaa. Siinä pääsee tarkastelemaan työelämän ilmiöitä monipuolisesti ja saa olla mukana kehittämässä omaa työpaikkaa.

 

Mitkä ominaisuudet yhdistävät luottamusmiehiä yli liittorajojen?

Oikeudenmukaisuus, aktiivisuus ja halu auttaa. Moni tuntemani luottamusmies on maailmaparantaja, joka haluaa työskennellä sen eteen, että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Pesti vaatii hyviä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä halua ja kykyä etsiä kompromisseja ongelmatilanteissa. Luottamusmiehinä toimii kaikenikäisiä ihmisiä. Vähäinenkään työkokemus ei ole ongelma, sillä ihmiset oppivat nopeasti, kun motivaatio on kohdallaan. Ihannetilanteessa työpaikoilla on sekä kokeneempia että nuorempia luottamusmiehiä, ja kokeneemmat voivat toimia nuorempiensa mentoreina.

 

Miten sillanrakentajan rooli näkyy työpaikan pattitilanteissa?

Neuvottelukierrokset ja lakkotilanteet voivat olla vaikeita, ja välit saattavat joskus kiristyä työpaikoilla. Kestää oman aikansa, että laineet laskeutuvat ja yhteys palaa sille tasolle, millä se oli ennen tilanteiden kärjistymistä. Niin vaikeita kuin tilanteet toisinaan ovatkin, jokaisen on hyvä muistaa, että jatkossakin tehdään yhdessä töitä. On inhimillistä, että kuohahduksia ja ylilyöntejä voi tulla puolin ja toisin. Ristiriitatilanteissa luottamusmies pyrkii avaamaan toisen osapuolen ajattelua niin työntekijälle kuin työnantajalle. Luottamusmies on jäsenen puolella.

Mainos

Miten luottamusmiesten jaksamista pitäisi tukea?

Luottamusmiehillä on toki samat haasteet työelämässä kuin muillakin. Lisäksi ristiriitatilanteet voivat kasvattaa henkistä kuormaa. Luottamusmiesten on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisestaan, ja tätä pidetään esillä esimerkiksi liittojen luottamusmieskoulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Myös vertaistuki on tärkeää.

 

Miten luottamusmiesjärjestelmää tulisi kehittää?

Sopimusjärjestelmä on murroksessa ja työehdoista sopimista pyritään monilla aloilla siirtämään aikaisempaa enemmän työpaikkatasolle. On tärkeää, että luottamusmiehen asemaa vahvistettaisiin sekä työehtosopimuksissa että lainsäädännössä. Näin neuvottelutasapaino työpaikoilla saataisiin turvattua nykyistä paremmin. Kuten sanottu, työelämä muuttuu, ja muutos edellyttää, että luottamusmiehillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja osallistua liittojen koulutuksiin. Työnantajien tulisi nähdä luottamusmiehen tehtävä aikaisempaa enemmän kehittämistehtävänä.

 

Miksi luottamusmies eikä luottamushenkilö?

Sukupuolitietoisesta viestinnästä ja ammattinimikkeistä käydään paljon ajan hengen mukaista keskustelua. Luottamusmies on terminä vakiintunut ja sitä käytetään työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä kuvaamaan henkilöstönedustajan roolia. Nimikemuutos vaatisi työehtosopimusten ja lainsäädännön tarkastelua. Eri puolilla yhteiskuntaa on paljon muitakin mies-loppuisia nimikkeitä, joita joiden käyttöä arvioidaan samalla lailla, esimerkiksi meillä STTK:n toimistolla on siirrytty käyttämään juristi-nimikettä lakimiehen sijaan.

 

Minna Ahtiainen

  • Johtaa STTK:n työmarkkinaedunvalvontaa, sopimus- ja neuvottelutoimintaa ja edunvalvonnan tiimiä. Työskennellyt aiemmin liitoissa toiminnanjohtajan ja liittojuristin tehtävissä.
  • Erikoistunut työlainsäädäntöön, sopimusjärjestelmään, sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin.
  • Minna kertoo, että työelämässä häntä ajaa eteenpäin sama maailmanparantamisen tavoite kuin luottamusmiehiä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pelottaako suoraan puhuminen? – Oikeanlainen rehellisyys kannattaa

Kotihoidossa on paljon korjattavaa, mutta asiakkaat eivät ole se syy, miksi hoitajat vaihtavat työpaikkaa

”Kaksi tuntia lisää työmatkoihin, ei kiitos!” – Hyvinvointialueiden säästöt tarjoavat pienten paikkakuntien lähihoitajille vain huonoja vaihtoehtoja