Luottamusmies on arjen parantaja

Rohkeus on luottamusmiehen avaintaito. Asioita saa muuttumaan, kun ne uskaltaa nostaa avoimesti esille. ”Luottamusmieskollegoilta ja liitosta voi aina kysyä neuvoa visaisissa tilanteissa”, sanoo kuopiolainen pääluottamusmies Hanna Kauppinen.

Lähihoitaja Hanna Kauppinen

Luottamusmiehen tehtävässä pääsee viemään henkilöstön kehittämisideoita eteenpäin, sanoo Hanna Kauppinen. Kuva: Hanna Kauppinen

Teksti Henriikka Hakkala

Hanna Kauppinen työskentelee lähihoitajana ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa. Lisäksi hän toimii kolmatta vuotta yksityisellä sosiaalipalvelualalla TSN:n pääluottamusmiehenä Vetrea Terveys Oy:ssä, missä hän edustaa 327:aa työntekijää. TSN:n pääluottamusmiehenä Hanna edustaa SuPerin, Tehyn ja Erton jäseniä.

Ensikosketuksen henkilöstön edustajan tehtäviin Hanna sai varaluottamusmiehenä vuonna 2011. Pesti ei kuitenkaan venynyt pitkäksi. Jo muutaman kuukauden päästä avautui varsinaisen luottamusmiehen tehtävä.

– Varsinainen luottamusmies muutti pois paikkakunnalta ja niin minä siirryin hoitamaan tehtävää, Kauppinen kertoo.

Voimakkaasti kasvavan yrityksen pääluottamusmieheksi ryhtyminen kolme vuotta sitten ei ollut itsestään selvää.

– Harkitsin sitä pitkään. Tämä yritys on kasvanut koko ajan ja se tuo omat haasteensa pääluottamusmiehen työhön, mutta kyllä tässä selvästi voiton puolelle jäädään. Työ on hyvin opettavaista ja olen saanut tehtävästä paljon myös itselleni.

Henkilöstön etuja ajamassa

Hanna Kauppinen pohtii hetken löytääkseen sanat kuvaamaan sitä, mitä hän pitää kaikkein palkitsevimpana asiana henkilöstön edustajan tehtävässä.

– Koen, että ajan nimenomaan henkilöstön etuja. Saan olla oman työyksikköni ja koko organisaation edustajana kehittämässä työpaikan arkea. Vien työnantajan suuntaan viestiä siitä, mikä arjessa toimii ja ei toimi ja olen mukana kehittämässä toimintatapoja. Tähän se varmasti kiteytyy.

Kouluttautuminen on Hanna Kauppisen mukaan hyvä tapa ottaa luottamusmiehen tehtävä haltuun.

– Etenkin alussa koin, että liiton ja TSN:n tarjoamista koulutuksista oli paljon apua. Sain tietoa, verkostoiduin ja kuulin vähän, miten muualla yksityissektorilla luotsikoilla menee.

Erityisen tärkeänä Kauppinen pitää silti rohkeutta myöntää, että ei tiedä, miten jossakin tilanteessa pitäisi edetä.

– Missään nimessä kaikkea ei tarvitse tietää, vaikka olisi käynyt koulutukset. Aina voi tulla tes-kirjauksistakin tulkinnallisia näkemyseroja. Helppoja vastauksia ei välttämättä edes ole. Kannattaa sanoa avoimesti, että en tiedä, mutta selvitän asian.

Tuloksia saavutetaan perustellen

Henkilöstön edustajan tehtävissään Hanna Kauppinen on päässyt kehittämään neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaan.

– Ja ehkä tässä oppii kärsivällisyyttäkin, kun huomaa, että asiat eivät välttämättä ratkea aivan hetkessä. On oppinut sietämään keskeneräisyyttä.

Kauppinen uskoo, että omia neuvottelutaitoja kehittämällä voi saavuttaa paljon. Luottamusmiehen kannattaakin jo ennen neuvotteluja tarkastella asioita laveasti.

– Mitä paremmin, rakentavammin ja useammasta näkökulmasta asioita tuo esille, sitä vahvemmin työnantajakin joutuu perustelemaan oman kantansa.

Hanna Kauppinen kannustaa kaikkia, jotka haluavat tarttua luottamusmiehen tehtävään.

– Tämä tehtävä on tärkeä vaikuttamiskanava. Saa viedä eteenpäin henkilöstön ääntä ja kehittämisideoita oman työn arkeen. Vaikka haasteita voi olla, en ole missään tilanteessa jäänyt yksin. Aina olen saanut asiantuntijoilta neuvoja ja vahvistusta omalle näkemykselle.

Superin yksityissektorin luottamusmiesvaalit järjestetään loka–marraskuussa 2019. Ryhdy rohkeasti SuPer-seriffiksi.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?