Lomarahat puuttuivat loppupalkasta – superilaiselle hoitajalle lopulta yli 2 000 euroa palkkasaatavia

Yksityisessä hoivakodissa työskennellyt lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin, koska hänelle ei ollut maksettu loppupalkassa lomarahaa. Työnantaja perusteli puuttumista sillä, että työntekijä oli itse irtisanoutunut työstään.

Vuosilomapalkan laskeminen ei aina ole yksinkertaista. Lomapalkan laskentaa koskevissa kysymyksissä ota tarvittaessa yhteys palkkahallintoon ja luottamusmieheesi. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jonka mukaan lomaraha maksetaan lomakorvaukseen. Ehtona on, että työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Työehtosopimuksessa on mainittu muutama erikoistilanne, joissa lomarahaa ei tarvitse maksaa, mutta kun työntekijä irtisanoutuu työstään ja noudattaa irtisanomisaikaa, lomaraha pitää maksaa.

Työntekijän tulisi tarkistaa palkkalaskelma aina palkanmaksun yhteydessä, sanoo SuPerin lakimies Sanna Rantala.

– Ilmoita mahdollisesta väärin maksetusta palkasta työnantajalle heti, kun huomaat virheen, ja pyydä palkan tarkistamista.

Jokaisessa työehtosopimuksessa on omanlaiset määräykset lomarahan maksamisesta, joten myös työpaikalla noudatettavaan työehtosopimukseen on syytä tutustua, jotta voi varmistua mitä kuuluu maksaa.

Rantala muistuttaa myös, että luottamusmieheltä voi tarvittaessa pyytää apua.

Palkkasaatavia oli luultua enemmän

Hoivakodissa työskennelleen lähihoitajan palkan tarkistamisen yhteydessä huomattiin, että työnantajalta oli jäänyt maksamatta myös ylitöitä ja yhden päivän palkka oli pidätetty virheellisesti.

SuPer otti yhteyttä työnantajaan ja ilmoitti, että lomaraha, ylityökorvaukset ja puuttuva yhden päivän palkka on maksettava työntekijälle. Lisäksi liitto vaati odotusajan palkkaa, sillä työsuhde oli jo päättynyt.

Yhteydenoton jälkeen työnantaja ilmoitti maksavansa jäsenelle vaaditut palkkasaatavat eli yhteensä yli 2 000 euroa.

SuPerilla on Teen työni – ansaitsen palkkani! -kampanja, jonka videoilla kerrotaan, mitä tietoja palkkalaskelmassa on oltava ja miten laskelma tarkistetaan myös erikoistilanteissa, esimerkiksi sairausloman ajalta. Videot löytyvät SuPerin verkkosivuilta ja Youtubesta kampanjan nimellä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa