Työnantaja epäili lastenhoitajan kelpoisuutta työhön – yhteydenotto SuPeriin johti vakituiseen työsuhteeseen

Lastenhoitajana työskennellyt lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin, kun työnantaja katsoi, ettei hän ollut kelpoinen tekemään työtä, jossa oli toiminut melkein kolme vuotta.

Uuden varhaiskasvatuslain siirtymäsäännöksellä haluttiin turvata työssä olleiden lastenhoitajien kelpoisuus. Tämä unohtui erään superilaisen työnantajalta. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Lähihoitaja oli työskennellyt monta vuotta vanhustenhoitajana kunnallisessa palvelukodissa. Hän oli toivonut vapautusta yövuoroista vaikean migreenin takia, mitä myös lääkäri oli suosittanut. Työnantaja ei ollut tähän suostunut.

Vuoden 2017 lopussa hoitaja pääsi työnkierrossa päiväkotiin lastenhoitajaksi ja toimi tässä tehtävässä kunnan kahdessa päivähoitoyksikössä kokopäiväisesti vuoden 2019 kesään asti ja tämän jälkeen osa-aikaisesti niin, että osan työajasta hän teki kunnassa edelleen työnkierrossa muita sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä.

Siirtymäsäännös teki kelpoiseksi

Keväällä 2020 lähihoitaja haki kunnassa avoimeksi tullutta lastenhoitajan tehtävää. Hoitajalle kuitenkin ilmoitettiin, ettei ole kelpoinen, sillä häneltä puuttuu lähihoitajan tutkinnosta lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinnonosat.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaan lähihoitajalta vaaditaan nuo tutkinnonosat joko osana tutkintoa tai myöhemmin suoritettuina erillisinä opintoina.

Lain siirtymissäännöksen mukaan lastenhoitajina voivat silti toimia edelleen myös ne henkilöt, jotka ovat toimineet kelpoisina lastenhoitajina virka- tai työsuhteessa ajanjaksolla 30.8.2013-1.9.2018 eli ennen kuin uusi varhaiskasvatuslaki on astunut voimaan tai enintään viisi vuotta sitä ennen.

Hoitaja oli asiasta yhteydessä SuPeriin ja laati liiton avustuksella oikaisuvaatimuksen.

Oikaisun käsitellyt kunnan sivistyslautakunta totesi, että kaikkia hakijoita ei ollut käsitelty asianmukaisesti hakuprosessin aikana. Lähihoitajaa ei ollut kutsuttu haastatteluun eikä hänen työ- ja opiskelutodistuksiaan huomioitu hakuprosessissa.

Lautakunnan päätöksellä lähihoitaja valittiin tehtävään toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Kelpoisuuksista kysytään usein

Kun varhaiskasvatuslaki kaksi vuotta sitten uudistui, siirtymäsäännöksellä haluttiin turvata työssä olleen varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuus toimia tehtävässään myös uudistuksen jälkeen.

SuPerin varhaiskasvatuksen asiantuntija Johanna Pérez kertoo, että liiton kehittämisyksikköön on tullut muutamia yhteydenottoja, joissa jäsen on epäillyt, että hänen kelpoisuuttaan toimia lastenhoitajana ei ole osattu tulkita oikein.

Hän arvelee, että tapauksia on enemmänkin, mutta ne eivät aina tule liiton tietoon.

– Joissain tapauksissa lastenohjaajan tutkinto voidaan tulkita ensisijaiseksi lähihoitajan tutkintoon nähden, sillä se mainitaan ensimmäisenä vaihtoehtona asetuksessa. Liiton tietoon on tullut tapauksia, joissa näin on toimittu, Pérez kertoo.

Hän muistuttaa, että myös vammaistyön osaamisala tuottaa kelpoisuuden lastenhoitajan tehtävään, jos hakija on suorittanut lisäksi lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osan.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?