Lähihoitaja – muista nämä kolme asiaa, jos saat varoituksen

Varoituksessa tulee olla selkeä kuvaus siitä, miten työntekijä on työnantajan mielestä rikkonut velvoitteitaan. Työsopimuslain mukaan työntekijää ei voi irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

varoitus lähihoitajalle

Varoitus annetaan yleensä kirjallisesti. Varoitusta ei ole pakko allekirjoittaa. Kuva Joonas Väänänen.

Teksti Esa Pesonen

Jos varoitus on todistettavasti asiallinen ja perusteltu, työntekijän on ryhdistäydyttävä ja jatkettava asiallista työntekoa.

Jos varoitus on selvästi perusteeton, otetaan yhteys luottamusmieheen ja tehdään vastine annettuun kirjalliseen varoitukseen, jossa varoitus kiistetään.

Vastineessa kuvataan tarkasti oma näkemys asiasta. Se kannattaa tehdä mahdollisimman pian varoituksen saamisen jälkeen. Samalla kannattaa kerätä todistusaineistoksi todellisista tapahtumista tietävien kertomuksia. Jos työsuhde lopulta päätyy irtisanomiseen, asioiden todistaminen on silloin helpompaa.

Tarvittaessa kannattaa ottaa yhteys SuPerin edunvalvontayksikköön jatko-ohjeiden saamiseksi.

Itse varoituksesta ei voi valittaa mihinkään. Jos varoituksia annetaan räikeän epäasiallisin motiivein, kiusaamistarkoituksessa tai vaikkapa tietyn poliittisen suuntauksen kannattajille, niin siihen voidaan puuttua rikoslain keinoin esimerkiksi työturvallisuusrikoksena tai syrjintärikoksena.

1. Työntekijää on ensiksi kuultava

Jos työntekijän toiminnassa on moitittavaa, esimiehen olisi keskusteltava asiasta työntekijän kanssa ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Jos työntekijän kertomus ei anna aihetta arvioida tilannetta toisin, voi esimies antaa varoituksen.

Varoituksen pitää sisältää selkeä kuvaus siitä, miten työntekijä on työnantajan mielestä rikkonut työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Lisäksi siinä pitää olla selkeä ilmoitus siitä, mitä seuraa, jos toiminta jatkuu. Kun työnantaja harkitsee varoituksen antamista, hänen tulisi muistaa, että varoituksen syyn pitää käytännössä olla niin painava, että teon tai laiminlyönnin toistuessa työnantaja voisi päättää koko työsuhteen.

2. Varoitus on perusteltava kunnolla

Työsopimuslain mukaan työntekijää ei voi irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Jos työnantaja antaa varoituksen esimerkiksi työntekijän epäasiallisesta käyttäytymisestä, se pitää perustella yksityiskohtaisesti. Tarvitaan siis tieto siitä, miten, missä, milloin ja ketä kohtaan työntekijä on käyttäytynyt epäasiallisesti. Yksilöimättömät väitteet siitä, että ”koko työyhteisö” kokee työntekijän käyttäytymisen epäasialliseksi eivät riitä.

3. Varoitus annettava kirjallisesti

Varoituksen antamisessa pitää noudattaa asiallisia toimintatapoja. Sen antamista varten pitää järjestää erillinen kuulemistilaisuus, johon työntekijällä on kohtuullinen aika valmistautua ja johon työntekijä voi ottaa mukaan luottamusmiehen tai työkaverin. Näin kannattaakin aina toimia, jotta tilaisuudessa on kahdet korvat kuulemassa.

Mainos

Varoitus annetaan yleensä kirjallisesti. Työnantaja pitää kopion varoituksesta itsellään ja pyytää siihen työntekijän allekirjoituksen. Työntekijän ei ole pakko allekirjoittaa varoitusta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?