Kikyt pois ja yövuoron maksimipituus 11 tuntia – katso nämä viisi faktaa kunta-alan työaikamuutoksista

Millaisia työaikamuutoksia uusi työehtosopimus toi kunta-alalle ja miten 31. elokuuta voimaan tulevat muutokset näkyvät lähihoitajien työssä? SuPerin lakimies Riitta Saarikoski kommentoi.

Työaikamuutos kunta-alan työehtosopimus

Jatkossa yövuoron pituus voi olla 11 tuntia. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

1. Kikyt poistuvat 31. elokuuta

– Kiky-tunnit olivat voimassa kunta-alalla joitakin vuosia eli palaamme tässä nyt ikään kuin vanhaan. Kiky-tunteja ei tehdä enää 31. elokuuta alkaen.

2. Yövuoron pituus voi olla jatkossa maksimissaan 11 tuntia

– Yövuoron maksimipituus oli aiemmin 10 tuntia. Luottamusmiehet ovat kuitenkin tähänkin asti voineet tehdä paikallisia sopimuksia yövuoron pidentämisestä 11 tuntiin. Elokuun 31. päivä alkaen yövuoron pituus voi kunta-alan työehtosopimuksen mukaan olla jaksotyössä enimmillään 11 tuntia. Työnantaja voi päättää tästä eli pituus voi olla vähemmänkin kuin 11 tuntia. Olisi hyvä, että yövuoron pidentämisestä keskusteltaisiin yhdessä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa, sillä pidempi työvuoro on aina kuormittavampi. Toisaalta 11 tunnin työvuoro voi helpottaa työvuorolistan laatimista: iltavuorolainen voi lopettaa työnsä iltakahdeksalta ja tulla töihin aamuseitsemältä, jos yövuorossa oleva tekee 11 tunnin työvuoron. 11 tunnin työvuoro on työaikalain mukaan sallittu.

3. Työnantaja voi käyttää 4 viikon työaikajaksoa uudella tavalla jaksotyössä

– Työaikajakson pituus saa olla jaksotyössä lähtökohtaisesti 2–3 viikkoa. Sellaisella jaksolla, jolle osuu arkipyhiä, työnantajalla on mahdollisuus käyttää yhtä 4 viikon työaikajaksoa. Tällainen jakso voi olla esimerkiksi joulun tai pääsiäisen aikaan. Jos työnantaja käyttää oikeuttaan 4 viikon työaikajaksoon, on hänen annettava työntekijälle vähintään yksi arkipyhä kokonaisena vapaapäivänä. Arkipyhävapaat kannattaa korvamerkitä työvuolistaan esimerkiksi Titania-työaikajärjestelmässä v-koodilla. SuPer suosittelee, että kaikki arkipyhät annettaisiin kokonaisina vapaapäivinä, kuten monet työnantajat ovat tähänkin saakka tehneet.

– Lisäksi 4 viikon työaikajaksoa voidaan käyttää vakiyötyöntekijöille ja osa-aikatyöntekijöille, jotka ovat esimerkiksi 1–2 viikkoa töissä ja 1–2 viikkoa vapaalla. Näin työvuorot saadaan rullaamaan järkevällä tavalla.

4. Työajan enimmäismäärää seurataan 12 kuukauden jaksoissa

– Lain mukaan työnantajan on katsottava neljän kuukauden tarkastelujaksolla, ettei työntekijän tekemä työ ylitä keskimäärin 48 tuntia viikossa. Tämä työaikaraja koskee säännöllistä työtä, ylityötä, lisätyötä, aloittamis- ja lopettamistyötä sekä hätätyötä. Nyt kunta-alan työehtosopimuksessa on sovittu, että neljän kuukauden tarkastelujakson sijaan voidaan soveltaa enintään 12 kuukauden tarkastelujaksoa. Tämä laskentatapamuutos voi koskettaa esimerkiksi joitakin kotihoidossa työskenteleviä lähihoitajia. Työajan enimmäismäärän ylittäminen ei kuitenkaan ole merkittävä ongelma jäsenistön keskuudessa.

5. Liukuma-aika on 50 tuntia

– Aiemmin liukuma-aika oli 40 tuntia, nyt 50 tuntia. Tämä koskettaa joitakin SuPerin jäseniä, joilla on käytössä liukuva työaika ja jotka noudattavat yleistyöaikaa tai toimistotyöaikaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa

Miksi saan suurempaa lomapalkkaa kuin työkaverini, vaikka teemme samaa työtä? SuPerin asiantuntija vastaa

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa