Hoitajalla oli oikeus palkkaansa – vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä huolimatta

Työtuomioistuin ratkaisi lähihoitajan sairausajan palkkaa koskeneen kiistan työntekijän hyväksi. Työtuomioistuimen päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Työtuomioistuin ratkaisi lähihoitajan sairausajan palkkaa koskeneen kiistan työntekijän hyväksi. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Vammaispalvelualan yrityksessä työskentelevä lähihoitaja oli loukannut selkänsä työssä syyskuun puolivälissä 2016. Työterveyslääkäri kirjoitti tapaturmasta seitsemän peräkkäistä lääkärintodistusta noin kolmen kuukauden ajalle. Viidessä todistuksessa oli maininta siitä, että työkyvyttömyyden syynä oli työtapaturma.

Vakuutusyhtiö katsoi kuitenkin, etteivät hoitajan pitkittyneet oireet olleet syy-yhteydessä tapaturmaan enää 7. lokakuuta jälkeen ja epäsi häneltä tuosta päivästä eteenpäin työtapaturmaan liittyvät korvaukset.

Vakuutusyhtiön päätökseen vedoten myös työnantaja ilmoitti, että työntekijän oikeus sairausajan palkkaan määräytyy tuosta päivästä eteenpäin työehtosopimuksen normaalien määräysten mukaisesti, ja vaati takaisin osaa jo maksetuista palkoista.

Työntekijällä on oikeus saada sairausajan palkkaa tavallista pidemmältä ajalta, jos työkyvyttömyys johtuu työssä sattuneesta tapaturmasta. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle voidaan silloin maksaa palkkaa enintään 90 kalenteripäivää. Normaalien sairausajan palkkamääräysten mukaan oikeus on 10–56 kalenteripäivää riippuen työsuhteen pituudesta.

Asia siirtyi Sote ry:n hoidettavaksi ja asiassa käytiin keskusneuvottelut Hali ry:n kanssa. Neuvotteluiden jälkeen työnantaja luopui palkan takaisinperinnästä ja teki marraskuussa 2020 päätöksen, että maksaa lähihoitajalle takautuvasti sairausajan palkkaa koko sairausloman ajalta joulukuun 2016 puoliväliin asti. Hali ry ei kuitenkaan myöntänyt Sote ry:n tulkintaa työehtosopimuksen määräyksestä oikeaksi.

 

Oikeus sairausajan palkkaan ei riipu vakuutusyhtiön arviosta

Vaikka asia ratkesi työntekijän kannalta ilman oikeudenkäyntiä, Sote ry halusi selvyyden siihen, miten yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen pykälää sairausajan palkasta tulee tulkita, ja vei asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Työehtosopimusten tulkintaerimielisyyksiä ratkova työtuomioistuin päätyi äänestyksen jälkeen Sote ry:n kannalle. Työtuomioistuin vahvisti, että palkanmaksu työtehtävissä sattuneen tapaturman perusteella ei edellytä sitä, että tapaturmavakuutusyhtiö tai tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo tapaturman olevan syy-yhteydessä työntekijän työkyvyttömyyteen.

Työtuomioistuin velvoitti Hali ry:n maksamaan Sote ry:lle 3 000 euroa hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä sekä korvaamaan Sote ry:n oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu on periaatteellisesti tärkeä, sillä se antaa myös vastedes turvaa työntekijöille, joille sattuu työtapaturma. Työtuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perushoitajan yli 30 vuoden työura päättyi irtisanomiseen – KHO kumosi lopulta päätöksen

Tuliko tilille yllättäen kymppitonni? Työnantaja saa periä liikaa maksetun palkan, muttei miten tahansa

Työnantaja ei maksanut suojelutyön palkkoja ajoissa – tuomittiin korvauksiin