Hätätyösäännöksen rikkominen on rikos 1.1.22 alkaen

Hätätyösäännöksen rikkominen kriminalisoidaan ensi vuoden alusta eli jatkossa työaikalain vastaisesti teetetty perusteeton hätätyö on rangaistavaa. Hätätyö on säännöllisen työajan ulkopuolella poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävää työtä.

Kuva: Mostphotos

Teksti Mari Frisk

Hätätyötä voidaan teettää, kun äkillinen ja ennalta arvaamaton syy keskeyttää tai vakavasti uhkaa keskeyttää työnantajan säännöllisen toiminnan tai johtaa hengen, omaisuuden tai terveyden vaarantumiseen. Hätätyölle on tunnusomaista, ettei sitä voida siirtää tehtäväksi myöhempänä ajankohtana. Hätätyö oikeuttaa poikkeamaan muun muassa ylityön enimmäismääristä sekä yötyötä, päivittäistä, vuorokautista ja viikoittaista lepoaikaa koskevista säännöksistä. Hätätyön teettäminen edellyttää aina työsuojeluviranomaiselle tehtävää ilmoitusta hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta.

Tarkoitus on estää perusteettoman hätätyön teettäminen ja turvata työsuojelullisia näkökumia. Jatkossa lainavastaisesti teetetystä hätätyöstä tai hätätyöilmoituksen tekemättä jättämisestä seuraa työantajalle sakkoa.  Kyse ei ole täysin uudesta asiasta, vaan voimassaolevaan työaikalakiin (872/2019) tältä osin tehtävistä muutoksista, jotka palauttavat aiemman työaikalain (605/1996) aikaisen oikeustilan.

Tammikuussa palautetaan myös aiemman työaikalain aikainen oikeustila koskien mahdollisuutta poiketa vuorokautisen ja viikoittaisen työajan rajoituksista kuntien pelastuslaitoksilla.

Lisätietoja superilaisille antaa lakimies Riitta Saarikoski, riitta.saarikoski@superliitto.fi

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Samaa työtä tekeville lähihoitajille maksettiin vuosien ajan eri suuruista palkkaa – neljä hoitajaa saivat yhteensä yli 40 000 euroa korvauksia

Perushoitajan yli 30 vuoden työura päättyi irtisanomiseen – KHO kumosi lopulta päätöksen

Tuliko tilille yllättäen kymppitonni? Työnantaja saa periä liikaa maksetun palkan, muttei miten tahansa