Varmista iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta

Kun iäkäs potilas kotiutetaan sairaalasta, se vaatii saumatonta moniammatillista yhteistyötä. Hyvin suunniteltu kotiuttaminen estää pyöröovi-ilmiön. Caritas Palvelujen kotihoidon palveluesimies Kirsi Kariniemi antaa viisi neuvoa onnistuneeseen kotiuttamiseen.

hotus iäkkään kotiutuminen

Moniammatillisen tiimin avulla iäkkään asiakkaan lääkehoidon ja sairauksien seuranta paranee.

Teksti Minna Lyhty

1. Kuuntele iäkästä

Kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää, koska iäkkäällä itsellään on yleensä paras tieto kotona pärjäämisestä. Kuulluksi tuleminen luo myös tunnetta siitä, että on arvokas. Potilas saattaa kokea kotiutumisen turvalliseksi, vaikka hänellä olisikin monia rajoitteita. Luottamus läheisten ja kotihoidon apuun lisää uskoa pärjäämiseen. Toisaalta ikääntynyt voi kokea pelkoa, vaikka hän olisi kohtuullisen hyväkuntoinen. Turvattomuuden kokemukset voivat aiheuttaa fyysisiä oireita, joiden vuoksi ikääntynyt kutsuu paikalle ambulanssin.

2. Huolehdi tiedon kulkemisesta

Jos iäkkään luona käy kotihoito, sinne pitää ilmoittaa mahdollisimman aikaisin kotiuttamisajankohta sekä tiedot muuttuneesta terveydentilasta, toimintakyvystä ja lääkityksestä. Potilasturvallisuus saattaa vaarantua, jos vastuu tiedon siirtymisestä on iäkkäällä.

Jos liikuntakyky on heikentynyt, uusien apuvälineiden tarve on selvitettävä. Tärkeää on huolehtia siitä, että tarvittavat ateria- ja kauppapalvelut alkavat toimia oikea-aikaisesti. Myös muiden palveluiden tarve on kartoitettava.

3. Ohjaa kotiutumisessa

Huolehdi siitä, että iäkkäälle annettava tieto kotiutumisesta on johdonmukaista ja oikea-aikaista. Neuvo iäkästä sairautensa omahoidossa ja tue hoitoon sitoutumisessa. Jos ikääntynyt ei käytä kotihoidon palveluja, on välttämätöntä varmistaa, että hän itse tai hänen läheisensä ymmärtävät ohjeet.

4. Ota läheiset mukaan

Pyydä läheiset mukaan kotiutumisen suunnitteluun, jos iäkäs antaa siihen luvan. Heiltä saa paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten kotona on mennyt aiemmin. Selvitä, miten paljon läheiset pystyvät antamaan apua kotona. Jos puoliso on omaishoitaja, kysy hänen jaksamisestaan muuttuneessa tilanteessa.

5. Selvitä kotikuntoutuksen tarve

Selvitä iäkkään mahdollisuus saada kotikuntoutusta. Viikosta muutamiin viikkoihin kestävä kotikuntoutus luo turvallisuudentunnetta ikääntyneelle ja hänen läheisilleen. Moniammatillisen tiimin avulla lääkehoidon ja sairauksien seuranta paranee. Kotikuntoutuksen on todettu parantavan fyysistä toimintakykyä ja omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa. Sopeutuminen arkielämään helpottuu, mikä luo turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

SuPer-lehti esittelee juttusarjassa neljä Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemaa Hotus-hoitosuositusta. Lue lisää hotus.fi

Lue juttusarjan muut osat:

Ohjaa diabeetikkoa insuliinihoidon toteuttamisessa

Tunnista ja ehkäise potilaan painehaava

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kouluyhteisöohjaaja Mika Önkki: ”On tärkeä osata erottaa, milloin kyse on tavallisista teini-iän kuohuista ja milloin vakavammasta ongelmasta”

”Työpäivä voi alkaa avantouinnilla asukkaan kanssa” – Virikeohjaaja Kirsi Sauvala järjestää ohjelmaa palvelutalon asukkaiden arkeen

Lähihoitaja toteuttaa lääkehoitoa koulussa