Lähihoitaja Anja Kinnarinen huolehtii, että hoitotarvike löytää perille asiakkaan kotiin

Lähihoitaja Anja Kinnarinen on Siun soten hoitotarvikeyksikön tiimivastaava. Työ vaatii laaja-alaista osaamista, mutta se poikkeaa tavallisesta hoitajan työstä siinä, ettei asiakkaita tavata koskaan kasvokkain.

Anja Kinnarinen tietokoneella.

Anja Kinnarinen kokee työn Siun Soten hoitotarvikejakelussa omakseen. Työ on monipuolista ja koko ajan oppii uutta. Kuva: Antti Pitkäjärvi

Teksti Minna Lyhty

Hallissa näyttää samalta kuin Ikean varastossa: valtavan pitkiä ja korkeita hyllyrivejä ja eri kokoisia laatikoita korkeissa pinoissa. Ei yhtään asiakasta tai potilasta. Täällä kuitenkin työskentelee 12 lähihoitajaa ja palveluesihenkilö.

– Tässä hallissa on Siun Soten keskusvarasto ja hoitotarvikeyksikkö. Nämä hyllyissä olevat laatikot ovat keskusvaraston. Me hoitotarvikeyksikön työntekijät tilaamme aina tarvittavat tuotteet keskusvarastolta tai muilta toimittajilta ja postitamme ne asiakkaille. Emme voi ottaa tuotteita suoraan keskusvaraston hyllystä. Vain yleisimpiä diabeteksen hoidossa käytettäviä välineitä meillä on aina omassa hyllyssä, Anja Kinnarinen kertoo.

Keskusvarasto toimittaa tuotteet Siun soten yksiköihin. Hoitotarvikeyksiköstä tuotteita saavat kotona, asumisyksiköissä ja yksityisissä hoivakodeissa asuvat asiakkaat, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma. Siun sote maksaa tuotteet, joten ne ovat asiakkaille ilmaisia.

Useilla hyvinvointialueilla sote-keskukset jakavat tarvikkeet asiakkaille.

Mainos

– Näin oli tälläkin alueella ennen. Silloin pulmana oli se, ettei ollut selkeitä kriteereitä hoitotarvikkeiden jakamiseen. Nyt on tarkat ohjeistukset siitä, mitä tuotteita ja kuinka paljon kukin asiakas saa. Osa tuotteista on myös kilpailutettu, joten täältä lähetetään niin sanottuja sopimustuotteita. Keskittämällä jakelu yhteen pisteeseen saadaan säästöjä aikaiseksi ja terveysasemien hoitajien työaika jää muihin tehtäviin.

Hoitotarvikeyksikön työntekijöiden ammattitaitoa tarvitaan juuri silloin, kun arvioidaan, onko asiakkaalle tilattu oikeanlaiset tuotteet ja oikea määrä.

– Siun soten hoitajat kirjoittavat lähetteen meiltä saataviin tuotteisiin, mutta tarkistamme jokaisen tilauksen. Ilman lähetettä tuotteita ei saa. Jos näyttää siltä, että tuotetta tilataan esimerkiksi liian suuri määrä, otamme yhteyttä lähetteen tekijään ja keskustelemme asiasta.

Hoitotarvikeyksikössä työvuoro alkaa liukuvasti kello 7–7.30. Aamulla jokainen istahtaa hetkeksi tietokoneen ääreen ja tarkistaa tuotteiden toimittajilta tulleita laskuja. Ennen laskun siirtämistä hyväksyttäväksi on katsottava toisesta ohjelmasta, että tuote on tullut hoitotarvikeyksikköön. Laskuja on tänäkin aamuna ollut satoja, joten kukaan ei voi hoitaa niitä yksin.

Sijaisia ei voi ottaa

Hieman ennen kahdeksaa pidetään palaveri, jossa käydään päivän työnjako läpi. Kaikki pitkään töissä olleet hoitajat tekevät kaikkea ja tehtävät vaihtuvat viikon välein.

– Jokainen tietää työroolinsa etukäteen, mutta jos joku on yllättäen pois, aamupalaverissa jaamme vielä tehtäviä. Minun tehtäväni tiimivastaavana on siirtyä poissa olevan työntekijän rooliin tarvittaessa. Emme voi koskaan ottaa sijaista, koska kukaan ei pysty tarttumaan näihin töihin yhdeksi tai muutamaksi päiväksi. Täällä tarvitaan pidempi perehdytys.

Kaksi hoitajaa käsittelee sähköisellä tilauslomakkeella tai sähköpostitse tulevia tilauksia. Yksi ottaa vastaan puhelimitse tilauksia ja neuvoo asiakkaita. Kaksi hoitajaa vastaa tuotteiden pakkaamisesta. Yksi päivystää ammattilaispuhelimessa, jossa annetaan neuvontaa hoitotarvikejakelun käytännöistä. Osa työntekijöistä on koulutettu inkontinenssihoitajiksi. He muun muassa hyväksyvät lähetteet tai pyytävät niihin sellaisia muutoksia, että ne ovat ohjeistuksen mukaisia. Yksi on niin sanottu toimistolainen, joka tauottaa puhelinpäivystäjän ja auttaa siellä missä tarve vaatii.

– Olen tänään toimistolainen. Vaikka olen tiimivastaava, minulla on yleensä myös jokin perustehtävä vastuullani. Jos esihenkilö on poissa, päivittäisen työn organisointi kuuluu tehtäviini.

20 000 asiakasta

Kahdeksalta jokainen menee hoitamaan omaa tehtäväänsä. Koko tiimi ei ole paikan päällä, vaan osa on etätöissä.

 – Puhelinpäivystäjät ovat usein etänä, koska työtä pystyy tekemään kotona paremmin kuin avokonttorin hälyssä. Korona-aikana teimme kaiken mahdollisen työn kotoa käsin. Tykkään kuitenkin tulla toimistolle, koska on mukava nähdä työkavereita, Anja kertoo.

Anja alkaa selvitellä tilauksia. Asiakas on ilmoittanut, ettei avannepussien määrä ole riittävä.

–  Lähetteessä on ollut liian vähän tuotteita. Avannehoitajalta on tullut uusi lähete, jonka perusteella teen muutoksen kotijakelujärjestelmään. Toimitamme puuttuvan määrän tuotteita. Lähetän asiakkaalle tekstiviestin potilastietojärjestelmän kautta, että tuotteet ovat tulossa.

Suurin osa Siun soten asiakkaiden tarvitsemista hoitotarvikkeista kulkee hoitotarvikeyksikön kautta. Pieni osa menee suoraan toimittajalta asiakkaalle. Niistäkin tuotteista lähetteet ja laskut tulevat hoitotarvikeyksikköön.

Anja kipaisee palautuneiden tuotteiden hyllylle. Sanna Riissanen on sattumalta siellä yhtä aikaa tarkistamassa, olisiko siellä tuotteita, joista on tullut tilauksia. Hän on työskennellyt hoitotarvikeyksikössä sen perustamisesta vuodesta 2019 lähtien.

–  Aluksi otimme hoidettavaksi vain osan asiakkaista. Nyt hoidamme kaikkien Siun soten asiakkaiden hoitotarviketilaukset. Asiakkaita on yhteensä noin 20 000. Toiminnan aloitus vaati paljon työtä ja yhdessä suunnittelua, mutta näiden vuosien aikana olemme luoneet raamit työlle.

Avannepussi uintiin

Yhdeltätoista Anja menee tauottamaan puhelinpäivystäjää. Puhelin soi heti uudelleen edellisen puhelun loputtua. Eräs asiakas tilaa avannetarvikkeita.

–  Hän tarvitsee kaksi erilaista avannepussia. Toinen on normaaliin käyttöön ja toinen uintiin. Täällä oppii pakostakin tuntemaan hoitotarvikkeita laajasti. Tarvittaessa kysyn neuvoa tuoteasiantuntijalta. Meillä on viestintäkanavia tuoteasiantuntijoille, kuten avanne-, haavan-, diabetes- ja unihoitajille sekä uroterapeuteille. Heiltä voi aina kysyä lisätietoa.

Puolen tunnin päivystyksen jälkeen Anja pääsee pitämään lounastaukonsa. Se kuluu yhdessä parin muun työkaverin kanssa, jotka ovat ehtineet tauolle samaan aikaan.

Iltapäivällä Anja valmistelee hoitotarvikeyksikön toimintaa esittelevät diat. Tulossa on esittely Siun soten digisotekeskukselle. Tiimivastaava ja yksikön esihenkilö pitävät tällaisia esittelyjä eri yksiköille.

–  Muistatko, onko meillä tiivistä esitystä inkontinenssiasioista? Anja kyselee Sari Tilloselta työpöytien välissä olevan seinä yli.

–  Teamsin koulutuskansiosta löytyy aikaisempi materiaali, josta saa poimittua tiiviisti asioita, Sari huikkaa.

Anjan mielestä avokonttorin etu on juuri tämä, että toiselta voi helposti kysyä neuvoa. Toimistossa onkin usein pieni puheensorina, kun asioita selvitellään yhdessä.

Anja kertoo, että inkontinenssihoitajat pitävät koulutuksia inkontinenssiasioista. Niitä pidetään paikan päällä ja etänä.

–   Täällä Pohjois-Karjalassa etäisyydet ovat pitkiä, joten suosimme etäkoulutuksia. Pidän itsekin näitä koulutuksia.

Anja lopettaa työt jo kahdelta. Niin hän tekee usein perjantaisin.

– Alkuviikosta on aina paljon töitä. Tilauksia tulee viikonlopun aikana runsaasti, joten silloin on tarve pidemmälle työpäivälle. Perjantaisin voi liukua aiemmin.

Aina oppii uutta

Anja Kinnarinen on työskennellyt hoitotarvikeyksikössä hieman yli kolme vuotta. Hän on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2008 ja hankkinut sen jälkeen monipuolisesti työkokemusta. Työpaikkoina ovat olleet muun muassa keskussairaalan eri osastot, kuten sisätauti-, leikkaus- ja psykiatrinen osasto, vanhainkoti ja yksityinen vanhusten hoitokoti.

– Viimeisimmät työpaikkani olivat terveyskeskussairaala ja terveysaseman vastaanotto. Niissä hoidettiin kaikenlaisia potilaita. Kun ambulanssi saapui pihaan, vastassa saattoi olla mitä vain.

Anja kertoo, että väsyi vuorotyöhön ja siihen, ettei työssä ollut tarpeeksi aikaa kohdata ihmistä. Hän työskenteli vähän aikaa apteekissa, kunnes kuuli, että hoitotarvikeyksikön toimintaa laajennetaan.

–  Otin saman tien yhteyttä hoitotarvikeyksikön esihenkilöön ja kerroin olevani kiinnostunut työstä. Kohta olinkin täällä töissä ja olen tykännyt. Tämä työ on valtavan monipuolista, koko ajan oppii uutta ja meillä on mainio työtiimi. Säännöllinen päivätyö on myös etu.

Hoitotarvikeyksikön työntekijä tarvitsee

 • tiimityötaitoja
 • erinomaisia digitaitoja
 • asiakaspalvelutaitoja
 • halua oppia uutta

Hoitotarvikeyksikkö toimittaa

 • avannetarvikkeita
 • haavanhoitotuotteita
 • diabeteksen hoitotuotteita
 • dialyysitarvikkeita
 • PEG-tarvikkeita
 • Trakea- ja imutarvikkeita
 • Urologisia tuotteita
 • Inkontinenssituotteita
 • Immunoglobuliinitarvikkeita

Lue myös:

”Työpäivä voi alkaa avantouinnilla asukkaan kanssa” – Virikeohjaaja Kirsi Sauvala järjestää ohjelmaa palvelutalon asukkaiden arkeen

Leikkaussalissa tehdään tiimityötä potilaan parhaaksi

Meilahden röntgenissä työskentelevillä lähihoitajilla ei ole kahta samanlaista päivää

7.5. 2024 Jutusta poistettu virheellinen tieto, että Siun Sote olisi ainoa hyvinvointialue, joka on järjestänyt hoitotarvikejakelun kokonaan keskitetysti.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hyväksi kuuntelijaksi voi kehittyä

Erikoistilanteiden erikoistiimi: Havu-tiimi kutsutaan paikalle, kun kehitysvammaisen asukkaan hoitaja tarvitsee apua ja uutta näkökulmaa

Opiskelija, oletko menossa kesätöihin? Nämä asiat kannattaa huomioida ennen töiden alkua