THL julkisti tiedot parantuneista hoitajamitoituksista – SuPerin selvityksen perusteella tilanne ei ole yhtä valoisa

THL:n tutkimuksen mukaan 94 prosenttia vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä ylitti minimimitoituksen viime vuoden lopussa. Tulokset ovat ristiriitaisia SuPerin marras-joulukuussa tekemän kyselyn kanssa.

"Iäkäs mies pitää kädessään kävelykeppiä."

THL:n tutkimuksen mukaan yksiköihin on palkattu työntekijöitä tukipalveluihin, jotta hoitajamitoitus saavutettaisiin. Hoitajien määrää ei ole lisätty. Kuva: Mostphotos

Teksti Minna Lyhty

Minimihoitajamitoitus oli 0,5 lokakuussa 2020 voimaan tulleessa lakimuutoksessa. THL:n tutkimuksen mukaan viime vuoden lopussa kuusi prosenttia vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei saavuttanut vaatimusta. Tammikuussa mitoitus nousi 0,55. THL:n mukaan siihen päästiin vuoden lopussa kaikissa muissa maakunnissa paitsi Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa.

THL:n verkkosivuilla on julkaistu toteutunut henkilöstömitoitus -tietokanta, joka sisältää maakuntien, kuntien ja hoivayksiköiden tiedot. Tietokanta on kattava, sillä 98 prosenttia hoivayksiköistä osallistui marraskuussa järjestettyyn tiedonkeruuseen. Tänä vuonna kysely tehdään toukokuussa ja marraskuussa. Lakiuudistuksella on tavoiteltu sitä, että hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön.

– Tulosten valossa tässä on onnistuttu. Yksikköihin on palkattu lisää tukityövoimaa siivoukseen, ruoka- ja vaatehuoltoon. Käytännössä tämä vapauttaa hoitohenkilöstölle lisää aikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Toisaalta vielä on pitkä matka siihen, että 0,7:n tavoite saavutetaan, THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo muistuttaa.

SuPerin kyselyn mukaan tukitöihin ei ole palkattu riittävästi tekijöitä

SuPerin marras-joulukuussa luottamushenkilöille tekemässä kyselyssä selvisi, että huomattava osa hoitajien työajasta menee edelleen tukitöihin. 70 prosenttia kyselyyn vastaajista kertoi, että tukitöihin käytetty aika lasketaan hoitajamitoitukseen, vaikka näin ei saisi tehdä.

– Uskomme, että vähimmäismitoituksen alittavia paikkoja on oikeasti enemmän kuin THL:n tutkimus osoittaa. Työnjakoa koskevaa lainsäädäntöä ei ole otettu käyttöön sillä aikataululla ja siinä laajuudessa kuin vanhuspalvelulaki määrää, sanoo asiantuntija Sari Ilonummi.

Henkilöstön edustajien tulisi olla mukana mitoituksen arvioinnissa. Mitoitus pitää laskea aina toteutuneista listoista, ei suunnitelmista. Lisäksi on varmistettava, että listoilla näkyvät henkilöt ovat todellisuudessa työskennelleet yksikössä kyseisenä ajankohtana.

Valvontatoimenpiteitä luvassa mitoituksen alittaneisiin yksiköihin

Valvira ja aluehallintovirastot suunnittelevat valvontatoimenpiteitä yksiköihin, joissa THL:n tutkimuksen mukaan mitoitus on alle 0,55. Valvontavastuu on ensisijaisesti kunnilla, joiden pitää seurata omien hoivayksiköiden lisäksi yksityisten hoivakotien mitoitusten toteutumista. Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet ohjausta kunnille ja palveluntuottajille, mitä vanhuspalvelulain muutokset tarkoittavat käytännössä.

– Ohjauksen ja neuvonnan määrään nähden mitoituksen alittavien hoivakotien määrä on yllättävän suuri. Samoin niiden hoivakotien määrä, joissa välillisiin tehtäviin ei ole varattu riittävästi henkilöstöä, Valviran ylitarkastaja Mervi Kolari sanoo.

Kolari muistuttaa siitä, että hoivakotien täytyy omavalvonnallisin keinoin huolehtia lain vaatimusten täyttymisestä.

– Seuraavassa henkilöstömitoitusseurannassa lain vaatimukset alittavia hoivakoteja ei enää pitäisi olla.

Lue myös:

Henkilöstömitoitus nousi 0,55:een tammikuun alussa – Valvira: Henkilöstön tulee ilmoittaa epäkohdista

”Vain pientä kuhinaa kulisseissa” − Hoitajamitoitusta ei ole otettu tosissaan työpaikoilla

Hoitajamitoitus on sitova lokakuusta alkaen – nämä asiat muuttuvat

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”