Parempi palkka, kertaeriä ja korotus hälytyskorvauksiin – yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin SuPerin tavoitteiden mukainen sopimus

Uusi SOSTES nostaa lähihoitajien palkkoja reilusti yli niin sanotun yleisen linjan. Sopimusta edelsi yksityisen sosiaalipalvelualan historian kovimmat työtaistelut.

Keväällä järjestettiin yksityisen sosiaalipalvelualan ensimmäiset lakot. SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola tapasi lakkoilevia superilaisia Järvenpäässä 1.6.2023. Kuva: Sonia Junttila

Teksti Saija Kivimäki

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus eli SOSTES tuo useita palkankorotuksia, jotka yhteensä nostavat työntekijöiden palkkaa keskimäärin yli 13 prosenttia. Ensimmäisen kerran palkat nousevat syyskuussa.

Korotukset sisältävät yleiskorotuksia ja palkkataulukoiden alarajakorotuksia, kertaeriä sekä paikallisen erän. Koulutetun henkilöstön palkankorotukset ovat suuremmat kuin alalla työskentelevien kouluttamattomien työntekijöiden.

Mainos

– Korotukset kohdistuva sinne, missä on pahin työvoimapula ja saatavuusongelmia eli esimerkiksi lähihoitajiin ja sairaanhoitajiin. Valtaosalle lähihoitajista palkankorotusvaikutus on 14,7 prosenttia, kertoo SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

Prosenttimääräisten korotusten lisäksi SOSTESin piirissä työskenteleville maksetaan ensi vuonna 470 euron kertaerä. Varhaiskasvatuksen työntekijöille maksetaan lisäksi toinen, 150 euron suuruinen kertaerä keväällä 2025. Muualla kuin varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat puolestaan elokuussa 2025 palkkaerän, jonka jakamisesta neuvotellaan paikallisesti.

Reilusti yli yleisen linjan

Neuvotteluita uudesta SOSTESistä on käyty tammikuusta lähtien. Toukokuun alussa neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan toimistoon. Ratkaisuun päästiin kuitenkin sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla, ei valtakunnansovittelijan esityksestä.

 SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens kuvailee sopimusta historialliseksi.

– Näin kovaa palkkaratkaisua ei yksityisellä sosiaalipalvelualalla ole aikaisemmin saavutettu. Se on heittämällä yli EK:n ja työnantajapuolen erittäin tarkkaan koordinoiman yleisen linjan.

Varsinkin yksityisellä sektorilla on totuttu katsomaan, että vientiteollisuudessa tehdyt palkkaratkaisut määrittävät kaikkien muiden alojen palkankorotusten tason, jota sovi ylittää. Keväällä näille aloille sovitut palkankorotukset jäivät reippaasti alle nyt sovitun SOSTES-ratkaisun.

Neuvottelupöydässä SuPeria edustanut Parkkola on niin ikään tyytyväinen tulokseen.

– Tämä on meidän tavoitteiden mukainen ratkaisu, ja se on saavutettu kovalla työllä. Yksityinen sosiaalipalveluala tarvitsee myös jatkossa korkeampia korotuksia, sillä alalla tehdään samaa työtä kuin hyvinvointialueilla, ja työvoimasta on molemmissa kova kilpailu.

SuPer on pitkin kevättä pitänyt yllä keskustelua perusteettoman palkkaeron kaventamisesta julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Sopimuksen myötä työnantajapuoli on jälleen sitoutunut tavoitteeseen tulevissa neuvotteluissa. Tavoitteen tueksi osapuolet ovat sopineet yhteisestä kehittämishankkeesta, jossa selvitetään palkkaerojen suuruutta ja perusteita sekä seurataan palkkakehitystä.

Jäsenten panos oli korvaamaton

Palkankorotusten lisäksi uusi SOSTES tuo parannuksia työoloihin ja työssä jaksamiseen. Hälytyskorvaus nousee 13 prosenttia, samoin luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen luottamustehtävästään saamat korvaukset.

Työntekijän oikeutta yhtäjaksoiseen vuosilomaan vahvistettiin. Nyt työnantaja saa jakaa loman useampaan osaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa ja silloinkin asia on käytävä läpi perusteluineen työntekijän ja työpaikan luottamusmiehen kanssa.

Hoitajajärjestöt vauhdittivat työehtoneuvotteluita pitkin kevättä työtaisteluilla. Koko alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli voimassa lähes puolitoista kuukautta, ja useilla paikkakunnilla toteutettuihin lakkoihin osallistui tuhansia superilaisia.

Toukokuussa järjestetyt lakot olivat yksityisen sosiaalipalvelualan historian ensimmäiset.

– Jäsenet ovat olleet täysillä mukana työtaisteluissa alusta asti. Ilman heidän osallistumistaan emme olisi saaneet yhtä hyvää sopimusta aikaiseksi, Parkkola toteaa.

Matkan varrella liittoon tuli viestejä epäasiallisista yrityksistä murtaa työtaisteluita. Parkkolan mukaan jäsenten rivit pysyivät kuitenkin suorina.

– Jos jokin asia on jäänyt kaihertamaan, meihin voi olla yhteydessä ja voimme keskustella työnantajan tai työnantajaliiton kanssa. Työtaisteluiden jälkeen arki kuitenkin jatkuu, ja nyt on tärkeää suunnata katse eteenpäin.

Uusi sopimus päättää käynnissä olleet työtaistelut ja ensi viikolla alkavaksi ilmoitetut lakot on nyt peruttu.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat: SuPer hyväksyi sovintoehdotuksen

Terveyspalvelualan neuvotteluita vauhditetaan lakoilla

Terveyspalvelualan palkkaneuvottelut junnaavat