Työntekijöillä on oltava henkilöstötilat – Tilojen riittävyys ja varustelu riippuvat työn luonteesta sekä työntekijöiden lukumäärästä

Hoitohenkilökunnan käytössä tulee olla riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat sekä muut henkilöstötilat, kuten ruokailu- ja käymälätilat.

työntekijöiden henkilöstötilat

Niin sanottu mallisyöminen asiakkaiden kanssa luetaan työtehtäviin, eikä ole työaikalaissa tarkoitettua lepoa. Kuva Ingimage.

Teksti Kirsi Kemppi, SuPerin lakimies

Työturvallisuuslaki määrittää yleiset vaatimukset työpaikkojen henkilöstötiloille. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava työntekijöiden käytettävissä riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden saatavilla tulee olla riittävästi kelvollista juomavettä. Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äideillä on oltava mahdollisuus mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan paikkaan lepäämään.

Tilojen riittävyys ja asianmukainen varustelu riippuvat työn luonteesta sekä työntekijöiden lukumäärästä. Lain vaatimuksia tarkennetaan asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista.

Kiinteällä työpaikalla henkilöstötilojen tulee käytännössä olla samassa rakennuksessa tai samassa pihapiirissä, jotta työntekijät eivät joudu kulkemaan niihin kohtuuttoman pitkiä matkoja. Myös liikkuvassa työssä, kuten kotihoidossa, työntekijöillä tulee olla mahdollisuus henkilöstötilojen käyttöön työvuoron aikana. Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan jaksottaa työaikaa siten, että työntekijän reitti kulkee vuoron aikana taukotilojen ohitse.

Hoitajien käytössä on oltava asiakastiloista erilliset pukeutumistilat

Kun työ edellyttää erillisten työvaatteiden käyttöä, jokaisella työntekijällä tulee pääsääntöisesti olla lukittava vaatekaappi. Vaatekaapit tulee sijoittaa erilliseen pukeutumistilaan, joka on välittömässä yhteydessä peseytymistiloihin. Pienessä yksikössä voi riittää, että pukeutumistila on lukittava. Likaavassa työssä vaatekaapin tulee olla kaksiosainen tai työntekijän käytössä tulee olla kaksi erillistä kaappia työvaatteille ja omille vaatteille, jotta vaatteet pysyvät erillään. Pukeutumistilassa tulee olla istuimia. Jos vaatteet kastuvat työssä, tulee lisäksi olla tilaa vaatteiden kuivattamista varten.

Työntekijöiden käytössä tulee olla asiakastiloista erilliset pukeutumis-, wc- ja pesutilat, pääsääntöisesti naisille ja miehille omansa. Peseytymistilojen tulee olla työntekijöiden määrään ja työn likaavuuteen nähden riittävät ja asianmukaisesti varustetut. Suihkuja tulee olla työntekijöiden määrään nähden tarvittava määrä. Vähintään yhden wc-tilan tulee sijaita pukeutumistilojen yhteydessä.

Jos perustellusta syystä ei ole mahdollista järjestää naisille ja miehille erillisiä tiloja, peseytymis- ja wc-tila voidaan järjestää yhdeksi lukittavaksi huoneeksi, jota käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.

Ruokailu ja lepo rauhassa asiakastyöltä

Työntekijöiden käytössä tulee olla ruokailuun ja lepoon tarkoitettu tila, jossa työvuoroon kuuluvan lepotauon voi viettää rauhassa asiakastyöltä. Tähän tarkoitukseen varatussa tilassa tai huoneessa tulee olla työntekijöiden määrään nähden tarpeeksi monta pöytää ja selkänojallista istuinta. Tila voi olla pieni siinä tapauksessa, jos työntekijät pitävät lepotaukonsa vuorotellen.

Työntekijöiden mukanaan tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten tulee olla asianmukaiset laitteet, kuten jääkaappi ja mikroaaltouuni. Niin sanottu mallisyöminen asiakkaiden kanssa on työtehtävä, eikä työaikalaissa tarkoitettua lepoa. Jos työntekijä ruokailee mallisyömisenä, tulee hänen saada lepotauko toisena ajankohtana henkilöstötilassa.

Toimivat henkilöstötilat ovat työsuojeluasia, lisäävät työhyvinvointia ja ovat lopulta sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Tilojen puutteellisuus voi osaltaan lisätä sairauspoissaoloja ja työntekijöiden vaihtuvuutta.

Ota ongelmatilanteissa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun

Jos työpaikkanne henkilöstötilat tuntuvat puutteellisilta, ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun. Ensisijaisesti tilojen parantamisesta tulee neuvotella työpaikalla.

Jos tilojen lainmukaisuus epäilyttää, työsuojeluvaltuutettu tai valtuutetun puuttuessa muu henkilö voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen työsuojelun neuvontaan 0295 016 620, ma–pe klo 9–15. Aluehallintovirastot valvovat työsuojelumääräysten noudattamista puhelinneuvonnalla, tekemällä tarpeen mukaan tarkastuksia työpaikoille sekä antamalla kehotuksia ja määräyksiä puutteiden korjaamiseksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa