SuPerin sopimusedunvalvonta vastasi yli 8000 yhteydenottoon – Epäselvyydet jäsenten palkanmaksussa työllistivät taas eniten

Hoitajapulasta huolimatta määräaikaisia työsuhteita ketjutetaan yhä.

Teksti Sanna Rantala, SuPerin lakimies

Sopimusedunvalvontayksiköstä vastattiin viime vuonna yli 8 000 puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella tulleeseen yhteydenottoon. Oikeudellisia toimeksiantoja saimme vuonna 2021 päätökseen 401 kappaletta. Sopimusedunvalvontayksikköön saapui vuonna 2021 yhteensä 256 uutta oikeudellista toimeksiantoa.

Mainos

Vuonna 2021 jäsenille saatiin korvauksia yhteensä yli 650 000 euroa. Korvaussumma koostui jäsenten saamatta jääneistä palkkasaatavista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaisista hyvityksistä sekä työsopimuslain mukaisista vahingonkorvauksista. Korvauksien lisäksi jäsenille saatiin esimerkiksi vakituisia työsuhteita ja vuosilomapäiviä.

Noin 70 prosenttia päättyneistä toimeksiannoista koski palkkaepäselvyyksiä.

Noin 70 prosenttia päättyneistä toimeksiannoista koski palkkaepäselvyyksiä. Palkkaepäselvyydet olivat jälleen selkeästi suurin yksittäinen asiaryhmä. Palkkaepäselvyydet koskivat esimerkiksi vuosilomakorvauksia, työaikakorvauksia ja palkkaeroja.

 

Ei mitään satoja jäseniä koskevaa

Palkka-asioiden lisäksi sopimusedunvalvontayksikössä ratkottiin muun muassa työsuhteen päättymisiin, YT-asioihin, työaikaan, vuosilomiin, työsuojeluun ja työtapaturmiin liittyviä ongelmia. Huomattavaa on myös, että määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista koskevat asiat työllistävät edelleen joka vuosi sopimusedunvalvontaa huolimatta maanlaajuisesta hoitajapulasta. Samoin selvitettävänä on ollut osa-aikaisia työntekijöitä koskeneita lisätyöntarjoamisasioita.

Määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista koskevat asiat työllistävät edelleen joka vuosi sopimusedunvalvontaa, vaikka koko maassa on hoitajapula.

Viime vuonna päättyneistä toimeksiannoista noin puolet koski kuntapuolen työpaikkoja ja puolet yksityisen. Aiempina vuosina kuntapuolen asioita on ollut eniten päättyneistä toimeksiannoista. Tämä on johtunut yksittäisistä suurista kuntapuolen asioista, jotka ovat sisältäneet useiden jäsenten toimeksiantoja. Vuonna 2021 ei ratkennut yhtään massiivista monia satoja jäseniä koskenutta asiaa, mikä näkyi myös asioiden tasaisempana jakautumisena kuntapuolen ja yksityisen välillä. Vuoden 2021 päättyneissä toimeksiannoissa korostuivatkin monenlaiset yksittäisiä jäseniä koskeneet asiat.

 

Kirjalliset selvityspyynnöt

Työsuhteeseen liittyviä ongelmia tulee ratkoa ensisijaisesti työpaikalla ja tarvittaessa luottamusmiehen avustuksella. Kaikki työsuhteeseen liittyvät ongelmatilanteet eivät kuitenkaan ratkea työpaikalla, luottamusmiehen avulla tai sopimusedunvalvonnan neuvonnassa puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos asia vaatii laajempaa selvittelyä, lähetämme liitosta puhelimitse tai sähköpostitse tehdyn alkuselvityksen jälkeen saatelomakkeen ja valtakirjan täytettäviksi kirjallisen selvityspyynnön tekemistä varten. Saatelomake tulee täyttää huolellisesti ja siihen pitää kirjoittaa kuvaus tapahtuneesta ja mihin asiassa tarvitaan apua. Täytetyt lomakkeet ja pyydetyt liitteet tulee toimittaa postitse saatelomakkeessa kerrottuun postiosoitteeseen. Toivomme, että selvityspyynnöt lähetetään ensisijaisesti kirjeenä postitse, koska sähköpostitse lähetettyjen liitteiden kanssa on ollut usein ongelmia, kun liitteistä ei ole saanut selvää tai liitteitä on lähetetty suuria määriä yksittäin sähköpostin liitteenä. Sähköisten liitteiden läpikäyntiin ja mahdolliseen uudelleen pyytämiseen kuluu paljon aikaa, mikä viivästyttää asian käsittelyn aloittamista.

Asiaa voidaan alkaa käsitellä vasta, kun olemme saaneet pyydetyt lomakkeet liitteineen. Kun lähetät lomakkeet liitteineen liittoon, sitoudut samalla siihen, että liitto saa selvittää asiaa työnantajan kanssa.

 

Jäsenen oikeusturvavakuutus

SuPerilla on jäsenilleen työ- ja virkasuhdeasioita koskeva oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiö Turvassa. Oikeusapua tarvitsevan on ensimmäiseksi käännyttävä liiton sopimusedunvalvonnan puoleen oikeusturvan tarpeen selvittämiseksi. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on, että SuPerin lakimies on tutkinut asian ja puoltaa oikeusturvan myöntämistä.  Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista tapauksissa, joita ei ole tutkittu liitossa lainkaan.

 

Usein kysytyt kysymykset

Sopimusedunvalvontaan saapuu vuosittain tuhansia kysymyksiä ja samoista aiheista kysytään usein. Olemme koonneet SuPerin kotisivuille osion useimmin kysytyistä kysymyksistä. Mikäli sinulle herää jokin edunvalvontaan liittyvä kysymys, kannattaa aina ensin käydä tarkistamassa, löydätkö vastauksen kysymykseesi useimmin kysytyistä kysymyksistä. Jos vastausta ei löydy tai tarvitset lisätietoa, ota toki silloin yhteys edunvalvontayksikköön.

Valtava kiitos myös luottamusmiehillemme ja työsuojeluvaltuutetuillemme, jotka tekevät kentällä arvokasta työtä jäsentemme etujen eteen ja toimivat suurena apuna liitolle.

Kiitos luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Vaikka palvelunumeroomme voi välillä joutua jonottamaan tai sähköposteihin ei aina vastata välittömästi, teemme parhaamme palvellaksemme jäseniämme mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Valtava kiitos myös luottamusmiehillemme ja työsuojeluvaltuutetuillemme, jotka tekevät kentällä erittäin arvokasta työtä jäsentemme etujen eteen ja toimivat suurena apuna liitolle. Sopimusedunvalvontayksikköön tulevat oikeudelliset toimeksiannot ovat vain pieni osa niistä asioista, joita SuPer hoitaa vuosittain jäsentensä hyväksi niin kentällä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimesta kuin sopimusedunvalvonnassa asiantuntijoiden toimesta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa