Suorat kysymykset asiantuntijoille: Milloin lauantai lasketaan lomapäiväksi? Paljonko palkkaa saan lomalla?

Lasketaanko lauantai lomapäiväksi? Työskentelen lähihoitajana yksityisessä yrityksessä.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan uusissa työehtosopimuksissa (SOSTES ja TPTES) lauantaita ei enää lasketa lomapäiväksi. Uusi laskentatapa on tullut voimaan huhtikuun 2022 alussa kertyvistä lomista, joita pidetään 2. toukokuuta 2023 alkavalla lomakaudella.

Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät maanantaista perjantaihin – arkipyhiä lukuun ottamatta.

Kuusipäiväisestä vuosilomaviikosta viisipäiväiseen siirtyminen on ollut jäsenistön pitkäaikainen toive. Se ei pidennä eikä lyhennä lomaa, vaan kyse on ainoastaan laskentatavan muutoksesta. Muutos ei myöskään vaikuta lomapalkan tai lomakorvauksen suuruuteen.

Viisipäiväinen lomalaskenta selkiyttää lomien laskemista. Lauantain sisältyminen lomaan on aiheuttanut epäselvyyksiä esimerkiksi silloin, kun lomaa on pidetty lyhyissä pätkissä. Työaikalaskennan kannalta viisipäiväinen laskenta voi sitä paitsi olla edullisempi jaksotyötä tekevälle työntekijälle, koska vain ma-pe-väliset työpäivät lyhentävät työaikaa.

Jos sinulla on säästövapaita tai pitämättömiä lomia ajalta ennen huhtikuuta 2022 ja pidät ne vasta toukokuussa 2023 tai sen jälkeen, lomapäivät muutetaan viisipäiväiseen laskentatapaan työehtosopimuksissa määritellyn muuntotaulukon mukaan. Jos lomapäiviä on vähemmän kuin seitsemän (TPTES) ja vähemmän kuin kuusi (SOSTES), niiden määrä säilyy ennallaan.

Lähde: Lakimies Mari Leisti

Kuinka paljon palkkaa saan lomalla?

Vuosilomapalkka on loman ajalta maksettava palkka, joka vastaa normaalia keskimääräistä palkkaa siltä ajalta, jolta lomaa on kertynyt. Tulevan kesälomakauden (2.5.–30.9.2023) lomapäivät kertyvät ajalta 1.4.2022–31.3.2023. Laskentatavassa, jossa lauantai ei ole lomapäivä, kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21 ja kertomalla se lomapäivien lukumäärällä.

Vuosilomaa kerryttää pääsääntöisesti jokainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijällä on 14 työpäivää. Jos työpäivät työsopimuksen perusteella jäävät aina tai usein alle 14 työpäivän, riittää kalenterikuukautta kohden myös 35 työtuntia loman kertymiseen.

Vuosilomapalkka maksetaan tavallisesti normaalina palkanmaksupäivänä ennen lomaa. Jos työsuhde päättyy ennen kuin kertyneet lomat on pidetty, työnantaja maksaa ne rahana.

Lähde: Lakimies Mari Leisti

Mainos

Lomarahaa vai lisää vapaata?

Vuosilomapalkan lisäksi työnantaja maksaa lomarahan. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, jos työehtosopimus ei sitä estä. Vaihtamista kannattaa miettiä tarkasti.

Lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimuksiin. Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan sopia lomarahan vaihtamisesta osittain tai kokonaan vapaaksi. Enimmillään lomarahavapaapäiviä voi saada puolet vuosilomapäivien määrästä. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa lomarahojen vaihto ei ole mahdollista.

SOSTESin mukaan työnantaja maksaa lomarahan viimeistään heinäkuussa. Se on suuruudeltaan 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Lomarahavapaan ajalta palkka maksetaan samalla tavalla kuin vuosiloman ajalta.

Lomarahan vaihtamisen vapaisiin on oltava vapaaehtoista ja tapahtua työntekijän aloitteesta. Työnantaja ei myöskään saa päättää lomarahavapaan ajankohdasta.

Lomarahavapaat eivät kerrytä eläkettä eivätkä ne muutoinkaan ole työntekijälle taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Toisaalta joissain tilanteissa vapaa-aika on työntekijälle tärkeämpää.

Mainos

Lauantain laskeminen on vanhaa perua

Lomarahaa kutsuttiin aikaisemmin lomaltapaluurahaksi, ja joissain työehtosopimuksissa se maksetaan edelleen loman jälkeisenä palkanmaksupäivänä. Aikoinaan sen tarkoituksena oli todellakin varmistaa, että työntekijät palaavat loman päätyttyä takaisin töihin.

Myös lauantain laskeminen lomapäiväksi on vahaa perua ajalta, jolloin tehtiin kuusipäiväistä työviikkoa. Kun työpäiviä oli viikossa kuusi, oli luontevaa, että myös lomapäiviä kului vuosiloman aikana yhtä monta.

Viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin yleisesti jo 1960-luvulla, mutta vuosilomalaissa lauantait lasketaan edelleen lomapäiviksi. Monissa työehtosopimuksissa on selkeyden vuoksi käytössä viisipäiväinen lomalaskenta. Näin on yleisesti kunta-alalla sekä sote-alan yksityisissä sopimuksissa AVAINTES ja YTHS.

SOSTESissä ja TPTESissä viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä sovittiin vuonna 2020 solmitussa sopimuksessa. Muutos astui voimaan huhtikuun 2022 alussa.

Arkipyhät vuonna 2023

Tänä vuonna kalenteriin osuu kahdeksan arkipyhää, joita ei lasketa lomapäiviksi:

6.1. loppiainen
7.4. pitkäperjantai
10.4. pääsiäismaanantai
ma 1.5. vapunpäivä
18.5. helatorstai
ke 6.12. itsenäisyyspäivä
ma 25.12. joulupäivä
ti 26.12. tapaninpäivä

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa