Suora kysymys: Voiko työnantaja pakottaa minut työkiertoon eri toimipisteiden välillä?

Työkierrossa työntekijä siirtyy työpaikan sisällä väliaikaisesti toiseen yksikköön hoitamaan uutta tehtävää. Se voi tarjota työntekijälle mahdollisuuden oppia uutta.

Kuva: Mostphotos

Teksti Jenna Parmala

Työkierrolla tarkoitetaan yleensä työntekijän väliaikaista siirtymistä työpaikan sisällä toiseen yksikköön hoitamaan uutta tehtävää. Työehtosopimuksen mukainen siirto saa kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Jos et vapaaehtoisesti suostu työkiertoon, työnantajan oikeus määrätä sinut siihen riippuu pitkälti työsopimuksessasi sovitusta työntekopaikastasi ja -tehtävästäsi.

Jos työsopimuksessasi on määritelty tietty työntekopaikka, siirto toiseen yksikköön vaatii lähtökohtaisesti sinun suostumuksesi. Ongelmana voi kuitenkin olla se, että työsopimuksessa määritellään hyvin laaja työntekoalue, kuten koko kunnan alue tai yrityksen kaikki toimipisteet. Silloin työnantajalla on oikeus siirtää työntekijä toiseen pisteeseen sovitun alueen sisällä.

Kannattaa ottaa huomioon, että työtehtäväsi muuttuminen voi vaikuttaa myös palkkaasi. Jos uusi tehtävä on vähemmän vaativa, saattaa palkka laskeakin. Palkkauksesta tulisi sopia työnantajan kanssa ennen työkierron aloittamista.

Kysymykseen vastasi SuPerin juristi Elmeri Eteläaho.

Tarkkana työkierron kanssa

Tietyissä sote-alan työehtosopimuksissa (SOTE-sopimus, KVTES, AVAINTES ja Ensihoitopalvelualan työehtosopimus) on määräys, jonka mukaan työnantaja voi määrätä työntekijän siirtymään muihin kuin työsopimuksen mukaisiin tehtäviin.

Mainos

Työnantaja voi muuttaa työsopimuksessakin sovittua työntekopaikkaa ja työtehtävää pysyvästi, jos työnantajalla on irtisanomisperuste. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, jos työntekijän oman yksikön toiminta lopetetaan. Siinä tapauksessa muutokset tulevat voimaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvat hyvinvointialueet noudattavat sopimusta, jonka perusteella työntekijöiden laajakin väliaikainen työkierto on mahdollinen, ellei tehtäväkuvia ja toimipaikkaa erikseen rajata työntekijän työsopimuksessa. SuPerin kanta on, ettei väliaikaisia siirtoja tule hyvinvointialueilla tehdä jatkuvasti, sillä ne vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Palkkakuittien tarkastelu tuotti tulosta: Lähihoitaja sai puuttuvia palkkoja yhteensä noin 19 600 euroa

Työnantajan tulee turvata työntekijän työssä jaksaminen – Varhainen tuki on työntekijän oikeus

Lähihoitajaopiskelijalle maksettiin liian pientä tuntipalkkaa – sai takautuvasti 762 euroa