Suora kysymys: Milloin työnantajalle on kerrottava raskaudesta?

Laki kieltää syrjinnän raskauden tai perhevapaiden takia. Silti on tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen.

Teksti Saija Kivimäki

Raskaana olevan työntekijän tulee ilmoittaa raskausvapaasta työnantajalleen viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Poikkeuksen säännöstä tekevät työt, jotka saattavat aiheuttaa raskaudelle terveysriskin. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle, jos työssä käytetään tai esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Tällaisessa työssä olevan on ilmoitettava raskaudestaan työnantajalle tai työterveyshuoltoon, ja mieluiten heti raskauden havaitsemisen jälkeen, jotta työnantaja voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja varmistaa raskaana olevalle turvalliset työskentelyolosuhteet. EU-direktiivin mukaan raskaana olevaa ei esimerkiksi voi velvoittaa tekemään yötyötä.

Jos vaaratekijöitä ei voi poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään raskaana oleva työntekijä muihin sopiviin tehtäviin, työkyky ja ammattitaito tietysti huomioiden. Jos työnantaja ei pysty järjestämään tätä, työntekijällä voi olla oikeus erityisraskausrahaan.

Raskaudesta on suositeltavaa ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti.

Voinko hakea uutta työtä, vaikka olen raskaana?

Totta kai voit hakea uutta työtä. Raskaana olevalla ei ole työnhakutilanteessa velvollisuutta kertoa työnantajalle raskaudesta, vanhemmuudesta tai perheenperustamissuunnitelmista eikä työnantaja saa niistä myöskään kysyä. Työntekijän raskaus ei saa vaikuttaa työhönottopäätökseen.

Kysymyksiin vastasi SuPerin juristi Outi Perkiömäki.

Työura ei saa tyssätä perhevapaaseen

Vaikka syrjintä raskauden tai perhevapaan takia on kielletty, on tavallista, että lapsen saaminen vaikuttaa työsuhteeseen. Tilastokeskuksen muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan jopa joka neljäs perhevapaalta palannut työntekijä oli kohdannut syrjintää, esimerkiksi joutunut tahtomattaan vaihtamaan työtehtävää.

Syrjintää kokeneiden osuus saattaa olla vielä suurempi, sillä työntekijä ei välttämättä aina itsekään tunnista syrjivää kohtelua.

Syrjityksi tulemisen riski on erityisen suuri määräaikaisissa työsuhteissa. Perhevapaalta palaavan työsuhde saatetaan jättää uusimatta, vaikka työ jatkuu. Työnantaja syyllistyy syrjintään myös rajoittaessaan määräaikaisen työsopimuksen keston perhevapaan alkuun, jos samankaltaista määräaikaista työtä on edelleen tarjolla.

Jos työtehtävät ovat työpaikalla muuttuneet perhevapaan aikana, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työtä. Jos vastaava työtä ei ole, työnantajan on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Kanneaika on hyvin lyhyt

Työntekijä voi olla oikeutettu tasa-arvolain mukaiseen hyvitykseen, jos häntä on syrjitty raskauden tai perhevapaan takia. Hyvitys on vähimmillään 3 740 euroa. Työntekijän tulee nostaa kanne käräjäoikeuteen ja vaatia työnantajalta hyvitystä syrjinnästä. SuPer auttaa jäseniään syrjintäasioiden selvittämisessä ja tarvittaessa viemällä asioita tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Jos epäilet tulleesi syrjityksi, ota välittömästi yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai ammattiliittoon. Raskaussyrjinnästä on nostettava kanne kahden vuoden kuluessa, työhönottotilanteessa vuoden kuluessa tapahtuneesta.

Mainos

Raskaussyrjinnän tavallisia tilanteita

  • Työnhaku: Raskaana olevaa hakijaa ei valita tehtävään, vaikka hän olisi pätevin.
  • Koeaika: Työsuhde puretaan, kun työnantaja saa tietää raskaudesta, vaikka työntekijä olisi hoitanut työnsä hyvin.
  • Perhevapaalle jääminen: Työntekijän palkka- ja urakehitys pysähtyy, vaikka näihin olisi ennen raskautta luvattu parannuksia.
  • Irtisanominen: Raskaana tai perhevapaalla oleva työntekijä valikoituu irtisanottavaksi.
  • Perhevapaalta palaaminen: perhevapaalta palaavan työntekijän työtehtävät ovat ”kadonneet” tai hänen tilalleen on palkattu vakituiseen työsuhteeseen uusi työntekijä.

Lähde: Tasa-arvovaltuutettu

Lue myös: Työnantaja syrji lähihoitaja Sarita Aakkoa kahdesti raskauden aikana

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa