Pitääkö työpaikan WhatsApp-ryhmää seurata vapaa-ajalla? Huomioi nämä asiat, kun käytät sovellusta

Työporukan WhatsApp-ryhmä voi parhaimmillaan tukea hyvää yhteishenkeä. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, milloin ja mitä WhatsAppissa julkaisee. Sovelluksen käytön pelisäännöistä on syytä sopia tarkasti.

WhatsAppin käyttö työssä

WhatsApp-kanava voi olla työporukan yhteishenkeä vahvistava leppoisa kahvikerho, jossa vapaa-ajan sattumuksia puidaan rennolla otteella. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Käytättekö työporukan kesken WhatsAppia? Sovelluksen käyttö työyhteisöjen viestintäkanavana on lisääntynyt. Työpaikkojen WhatsApp-ryhmissä julkaistaan uutisia, tiedotetaan virkistysasioista, kerrotaan vapaa-ajan sattumuksista ja kysellään esimerkiksi vuoronvaihdoista.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että WhatsAppin käyttö on vapaaehtoista, eikä esimies voi vaatia työntekijää liittymään sen käyttäjäksi tai seuraamaan sitä vapaa-ajallaan. Työntekijällä on työn ja vapaa-ajan erottamisoikeus. Vapaa-ajalla oman puhelimen voi siis pitää niin sanotusti työnantajalta kiinni, jos viestien seuraamista ei ole erikseen sovittu työtehtäväksi.

Jos WhatsApp-seuranta liittyy työtehtäviin tai jos sen seuraamista edellytetään, lasketaan se työajaksi. Mikäli työ edellyttää sosiaalisen median seuraamista ja siihen reagointia, on sen myös oltava mahdollista työnantajan tarjoamilla työvälineillä.

WhatsAppin käyttöön työssä liittyy tietoturvariski

WhatsApp on ongelmallinen työkäytössä jo siksi, että sovelluksen käyttöehdot kieltävät sen käyttämisen muuhun kuin henkilökohtaiseen tarkoitukseen, muistuttaa SuPerin tietosuojavastaava Sakari Hulkkonen. Sovelluksen käytön myötä syntyy lisäksi tietosuojariski, sillä WhatsApp ei noudata henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Siksi sovelluksessa ei kannata julkaista esimerkiksi arkaluontoisia henkilötietoja.

– Olemmekin SuPerista antaneet palautetta jäsenten työnantajille niiden WhatsApp-käytöstä ja todenneet, että sen käyttö työasioihin ei ole hyväksyttyä, Sakari Hulkkonen toteaa.

WhatsApp sopii kevyeen ja epäviralliseen viestittelyyn

SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen kehottaa sopimaan WhatsAppin käytöstä selkeät pelisäännöt. Työyhteisössä kannattaa linjata, millaista sisältöä sovellukseen laitetaan ja mihin kellonaikaan.

– Voidaan esimerkiksi sopia, että työaikana laitetaan työtä sivuavia asioita ja työajan ulkopuolella muita asioita. Tämä voi tietysti olla haastavaa työyhteisössä, jossa tehdään kolmivuorotyötä.

Työporukan WhatsApp-ryhmä ei ole sopiva kanava antaa kehittävää palautetta työntekijöille tai kollegoille. Eräässä tapauksessa esimies julkaisi työpaikan WhatsApp-ryhmässä työntekijän käyttäytymistä koskevan asiakaspalautteen. Vaikka esimies ei suoraan nimennyt ketään, pystyi kuka tahansa päättelemään, kenestä oli kyse. Palaute pitäisi kuitenkin käydä läpi asiallisesti ja mieluiten kahden kesken.

Parhaimmillaan WhatsApp-kanavasta voi muodostua leppoisa kahvikerho, jossa työn ulkopuolisia asioita puidaan rennolla otteella.

– Siellä voidaan jakaa vaikka omien kissojen ja koirien kuvat. Se voi olla hyvinkin työyhteisön yhteishenkeä tukeva viestintäkanava, Hiilinen sanoo.

Lähde: Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen: Työtehtävien hoitaminen puhelimella ja erityisesti WhatsApp. Edilex.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa